UOKiK daje zielone światło na przejęcie przez Lux Med sieci klinik. Warunek? Utrzymanie cen

Lux Med z warunkową zgodą na przejęcie lokalnej si
Lux Med z warunkową zgodą na przejęcie lokalnej sieci przychodni, fot. Adobe Stock
Lux Med dostał warunkową zgodę na przejęcie firmy Lecznice Citomed, czyli sieci lokalnych przychodni w Toruniu. Prezes UOKiK zobowiązał jednak firmę do utrzymania dotychczasowych cen usług w przejmowanych placówkach.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak zapewnia UOKiK, warunek utrzymania cen sprawi, że nie dojdzie do ograniczenia konkurencji, a tym samym nie pogorszy się sytuacja pacjentów na lokalnym rynku w Toruniu i okolicach. Według badań rynku, do tych dwóch firm należy obecnie większość urządzeń w obszarze diagnostyki obrazowej w Toruniu i okolicach. Firmy wykonują także większość badań, takich jak tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny.

- Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja mogłaby spowodować istotne ograniczenie konkurencji. Możliwe było jednak nałożenie warunku, dzięki któremu zniwelowane zostaną negatywne skutki transakcji, a tym samym nie pogorszy się sytuacja osób z Torunia i okolic, które będą korzystać z usług diagnostyki obrazowej. Dotyczy to zarówno pacjentów korzystających ze świadczeń NFZ, jak i płacących za usługi medyczne – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Założyciele Lux Med zbudują sieć przychodni weterynaryjnych

Lux Med musi utrzymać ceny

Jak podaje UOKiK, Lux Med w terminie wskazanym w decyzji utrzyma ceny usług diagnostycznych rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w placówkach Lux Med i Citomed dla pacjentów, którzy płacą za usługi medyczne, nie korzystając z abonamentów (tzw. pacjenci FFS) na poziomie z cennika Lux Med w Toruniu z 31 sierpnia 2021 r.

Ewentualna zmiana cen Lux Med w Toruniu nie będzie mogła w tym czasie być wyższa niż średnia arytmetyczna cen usług rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej dla pacjentów FFS obowiązujących w placówkach Lux Med w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Ponadto przejmująca spółka zapewni w tym czasie niedyskryminacyjny dostęp do usług diagnostyki obrazowej. Pacjenci FFS będą czekać, na badanie diagnostyki obrazowej w czasie zbliżonym do posiadających abonament Lux Med i nie dłużej niż osoby, których badanie jest finansowane przez NFZ.

Warunek dotyczy również współpracy Lux Med ze szpitalami publicznymi w zakresie podwykonawstwa badań diagnostyki obrazowej.

To nie jedyny warunek, który otrzymał Lux Med. Chodzi m.in. o kwestię współpracy ze szpitalami publicznymi. Firma nie może wypowiadać umów z tymi podmiomiat, z przyczyn własnych, musi utrzymać dotychczasowe rabaty, nie wprowadzać zmian w cennikach, które nie będą wynikały z uzasadnionej zmiany kosztów świadczenia tych usług czy też utrzymać dostępność pracowni diagnostycznych dla techników dyżurujących w szpitalach publicznych.

Lux Med będzie miał obowiązek składania raportów z wykonania zobowiązań, zarówno w trakcie obowiązywania warunku, jak i po jego zakończeniu.

Decyzja nie jest prawomocna. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY