TXM wyszło z kryzysu? Firma chce powrócić na giełdę

TXM wyszło z kryzysu? Firma chce powrócić na giełdę
Zarząd TXM podejmuje działania zmierzające do dopuszczenia do obrotu nowych akcji spółki powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz wznowienia obrotu akcjami na GPW - podano w komunikacie.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W celu umożliwienia wznowienia obrotu akcjami na rynku giełdowym zarząd TXM zamierza zaproponować akcjonariuszom dokonanie scalenia akcji w stosunku 25:1. Oznaczać to będzie  wymianę 25 akcji o wartości nominalnej 4 grosze każda na jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Przed zwołaniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym głosowane będą uchwały dotyczące scalenia akcji,  planowane jest wcześniejsze zarejestrowanie podwyższenia kapitału wynikające z wykonania układu zatwierdzonego w czerwcu br. Przewidziana wówczas konwersja wierzytelności na akcje spółki przewiduje emisję 1.784.754.239 nowych walorów (obecnie kapitał dzieli się na 1.944.500.000 akcji). NWZA dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego zostało zwołane na 3 grudnia br.

- Podejmujemy wszelkie działania zmierzające do wznowienia obrotu akcjami spółki, po zawieszeniu notowań, które nastąpiło 20 marca br. Planowane scalenie akcji, a tym samym podwyższenie ich wartości nominalnej prowadzić będzie do ustalenia kursu odniesienia na poziomie umożliwiającym realizację transakcji giełdowych. Umożliwienie inwestorom obrotu walorami TXM jest naszym priorytetowym celem jako spółki publicznej - powiedział Marcin Łużniak, wiceprezes TXM.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ