Światowe startupy wejdą do Polski? Otrzymają pieniądze z programu Poland Prize

Deeptrafic
Deeptrafic to jeden ze startupów, który rozwija się w Polsce. Oryginalnie pochodzi z Grecji, fot. Deeptraffic
Do programu Poland Prize zgłaszają się kolejne startupy - informuje PARP. To projekt, którego celem jest wsparcie finansowe i merytoryczne zagranicznych firm, które chcą rozwijać się w Polsce.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Od 1 marca 2021 r. zagraniczne startupy mogą zgłaszać się do programu Poland Prize. Jego celem jest integracja zagranicznych talentów startupowych z polskim biznesem, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na polskim rynku, a także zwiększenie rozpoznawalności krajowego ekosystemu startupowego na arenie międzynarodowej.

Prograł został przygotowany i nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Startupy są  finansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Grant do 300 tys. zł dla zagranicznych startupów

Oferowane zagranicznym startupom wsparcie podzielone jest na dwa etapy. W ramach pierwszego startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie do 50 tys. zł. Środki przeznaczyć może na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji działań obejmujących: tzw. soft-landing – działania o charakterze pomostowym, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej, uwzględniające m.in. wsparcie „konsjerża” – opiekuna startupu; a także rozwój – zindywidualizowane działania, niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu startupu, promocją oraz pozyskaniem przez startup partnera biznesowego (odbiorcy technologii lub inwestora).

Drugi etap jest dostępny dla startupów, którym w efekcie poprzedniego etapu udało się pozyskać partnera biznesowego, tj. zainteresowanego komercyjnym wykorzystaniem technologii startupu lub inwestycją w startup. Na tym etapie startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie do 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów działań akceleracyjnych niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia u odbiorcy technologii lub pozyskania przez startup kapitału inwestorskiego.

Akceleratory w Poland Prize

Realizacja Poland Prize działa w oparciu o pracę akceleratorów – profesjonalnych podmiotów posiadających doświadczenie we współpracy z zagranicznymi startupami oraz w prowadzeniu programów akceleracyjnych. Na liście wybranych operatorów znalazły się: Kielecki Park Technologiczny, Huge Tech, Concordia Design, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, MIT EF CEE, Accelpoint, Space3ac, Huge Thing, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Krakowski Park Technologiczny.

Do akceleratorów wpływają wnioski od startupów z całego świata, m. in. z Ukrainy, USA, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Niemiec, Estonii, Węgier, Izraela, Macedonii, Nigerii, Singapuru, Turcji, Indii, Hiszpanii, Rumunii, Bahrajnu i Kanady. Startupy zakwalifikowane do programu mają obowiązek zarejestrować w Polsce spółkę kapitałową, aby jako już polski podmiot mogły skorzystać z darmowego wsparcia eksperckiego i grantu pieniężnego.

Postępy w programie

Akcelerator Concordia Design, jeden z operatorów działających we Wrocławiu, spośród licznych aplikacji wybrał do programu i zawarł umowy z 16 startupami założonymi przez zagraniczne zespoły. Dwa projekty zasługują na szczególną uwagę ze względu na wykorzystanie ich technologii w zadaniach realizowanych przez polskie samorządy.

First Water Technology to spółka założona przez naukowców związanych z amerykańskim Cornell Univeristy. Startup opracowuje innowacyjną metodę oczyszczania wód powierzchniowych dla klientów przemysłowych. Wody powierzchniowe są zasobem odnawialnym, w przeciwieństwie do wód gruntowych, ale jednocześnie ich oczyszczanie jest procesem kosztochłonnym i trudnym do utrzymania. Spółka opatentowała wysoce wydajną metodę oczyszczania wód powierzchniowych, która jednocześnie umożliwia redukcję niezbędnej instalacji o 50%. Takie rozwiązanie idealnie wpisało się w potrzeby biznesowe, związane z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ulepszenia procesu oczyszczania ścieków i wody, które zgłosiło Miejskie Przedsiębiorstwo-Wodnokanalizacyjne we Wrocławiu. W ramach akceleracji startup przeprowadzi projekt pilotażowy w MPWiK, polegający na instalacji infrastruktury do oczyszczania wód powierzchniowych.

Z kolei Deeptraffic to grecki startup stworzony przez naukowców pracujących w Helleńskim Instytucie Transportu. Firma opracowuje innowacyjne rozwiązanie do zarządzania ruchem. Deeptraffic zbiera dane o ruchu drogowym z wielu źródeł, tak aby poprawić bezpieczeństwo i ułatwić kierowcom poruszanie się po mieście. Rozwiązanie opracowane przez startup z powodzeniem wykorzystują m.in. Saloniki, a także kilka innych miast. Teraz na współpracę zdecydowało się miasto Wrocław, które od wielu lat rozwija działania w obszarze Smart City, również związane z zarządzaniem ruchem. Rozwiązanie Deeptraffic idealnie wpisuje się w potrzeby biznesowe Wrocławia. Obecnie miasto pracuje nad ustaleniem obszaru, w obrębie którego Deeptraffic przeprowadzi pilotaż.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY