Sieci Agata i Bricoman, firma Silvan i nie tylko. Sypią się kary za opóźnienia w płatnościach

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK
Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. / Fot. mat. pras.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał dziewięć decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Na trzech przedsiębiorców nałożył kary finansowe w łącznej wysokości prawie miliona złotych. Chodzi m.in. o takie firmy, jak sieć sklepów Agata, markety budowlane Bricoman czy Silvan Transport & Logistics z branży transportowej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Prezes UOKiK wydał dziewięć decyzji, w których stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców. Oznacza to, że każdy z nich w ciągu trzech badanych miesięcy opóźniał się z płatnościami na rzecz swoich kontrahentów na ponad 5 mln zł. Na trzy spółki Prezes UOKiK nałożył kary finansowe, a w przypadku sześciu podmiotów stwierdził wystąpienie przesłanek obligujących do odstąpienia od wymierzenia sankcji pieniężnej.

Czy pirate bay jest legalny?

Kary pieniężne dla sieci handlowych

Pierwsza decyzja dotyczy spółki Agata, właściciela sieci salonów meblowych. W toku postępowania ustalono, że od czerwca do sierpnia 2020 r. przedsiębiorca spóźnił się z zapłatą za ponad 15 tys. faktur wobec 797 kontrahentów. Największa suma opóźnień w stosunku do jednego z podmiotów wyniosła prawie 5 mln zł z tytułu 223 wystawionych przez niego faktur. Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 476 tys. zł.

Druga kara w wysokości ponad 280 tys. zł została nałożona na spółkę Bricoman Polska, prowadzącą sieć hurtowni budowlano-remontowych. W toku postępowania ustalono, że od czerwca do sierpnia 2020 r. przedsiębiorca zapłacił po terminie prawie 14 tys. świadczeń pieniężnych na rzecz 614 kontrahentów. Największa suma opóźnień w stosunku do jednego z kontrahentów wyniosła ponad 1,2 mln zł z tytułu 260 faktur opłaconych po terminie.

Trzecia z kar, ponad 200 tys. zł, została nałożona na spółkę Silvan Transport & Logistics. Jest to podmiot prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego towarów. Od lutego do kwietnia 2020 r. spółka nie spełniła w terminie świadczeń pieniężnych na rzecz ponad 3 tys. kontrahentów, a największa suma opóźnień na rzecz jednego podmiotu wyniosła ponad 1,2 mln zł z tytułu 62 faktur opłaconych po terminie.

Przeczytaj także: niedziele handlowe 2023

Niektóre firmy uniknęły kary

W przypadku postępowań wszczętych przed 8 grudnia 2022 r. Prezes UOKiK jest zobligowany do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, jeśli w badanym okresie przedsiębiorca naruszający przepisy ustawy sam był ofiarą zatorów płatniczych. Tego typu sytuacje wystąpiły w przypadku sześciu przedsiębiorców:

  • Osadkowski oraz Wialan Langer i Wiatr - dwóch spółek zajmujących się dystrybucją środków do produkcji rolnej.
  • Nagel oraz Adampol - dwóch przedsiębiorców z branży transportowej.
  • IKEA Industry Poland – producenta mebli dla znanej sieci.
  • Sokołów – podmiotu działającego w branży przetwórstwa mięsnego.

Pomimo, że przedsiębiorcy również tworzyli zatory płatnicze, to nie została na nich nałożona kara pieniężna. W toku postępowań dotyczących tych podmiotów ustalono, że w badanym okresie suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez te spółki po terminie była wyższa niż wygenerowany przez nie zator płatniczy.

Nowe kontrole UOKiK

Opisane decyzje zostały wydane na mocy przepisów obowiązujących do początku grudnia 2022 r. Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W 2023 r. na podstawie zmienionych przepisów prezes UOKiK podejmie kolejne działania w obszarze walki z zatorami płatniczymi.

- Znowelizowane przepisy pozwolą usprawnić prowadzenie kolejnych postępowań oraz – poprzez nowy mechanizm sankcyjny – zwiększyć presję na terminowe i uczciwe rozliczanie się dużych przedsiębiorców z ich kontrahentami – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W ramach nowych kompetencji prezes Urzędu będzie mógł również podejmować tzw. działania miękkie, kierując do przedsiębiorców wezwania do zmiany praktyk płatniczych. Dostając tego rodzaju sygnał, przedsiębiorca będzie miał możliwość niezwłocznej poprawy kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów, unikając w ten sposób postępowania i sankcji finansowej za generowanie zatorów płatniczych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ