Rozmowy o przyszłości Ukrainy - XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Rozmowy o przyszłości Ukrainy - XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu nie zabraknie dyskusji o ważnych kwestiach dotyczących wojny za wschodnią granicą Polski. Podczas dwóch paneli poruszone zostaną tematy, takie jak odbudowa Ukrainy i obrona wspólnych wartości.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Panel dyskusyjny „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją” 

Choć wojna w Ukrainie wciąż trwa, ukraiński rząd już ogłosił zamiar rozpoczęcia pierwszego etapu odbudowy. Ten projekt będzie największym przedsięwzięciem tego typu od II wojny światowej, który będzie wymagał znacznej koordynacji między rządami, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami. Niezwykle ważnym jest, aby ten proces przyczynił się do transformacji państwa, a nie odnowienia „Ukrainy sprzed wojny”. Modernizacja powinna dotknąć nie tylko infrastrukturę i technologię, ale przede wszystkim dotyczyć zmian instytucjonalnych. Z kolei wyzwania, związane ze stworzeniem mechanizmu przyciągania i dystrybucji środków, ich efektywnym wykorzystaniem i wprowadzeniem mechanizmów prawnych mogą już teraz stanowić podstawę przyszłości Ukrainy, w tym jako pełnoprawnego członka wspólnoty europejskiej.  

Deklaracje o stworzeniu specjalnych instrumentów finansowania odbudowy Ukrainy złożyła niedawno Komisja Europejska. Będzie to źródło finansowania zaplanowane do wspierania potrzeb tego kraju w latach 2024-2027. Z deklaracji Komisji wynika, że łącznie Ukraina może liczyć na 50 mld euro z tego instrumentu, które powinno zostać przeznaczone na stabilizację finansową, wsparcie ożywienia gospodarczego, a także odbudowę i modernizację kraju. Pomoże to wydatnie Ukrainie w realizacji działań zmierzających do uzyskania członkostwa w UE.

Podczas panelu „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją”, który odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, paneliści będą zastanawiać się nad wyzwaniami związanymi z procesem wsparcia odbudowy Ukrainy, w tym, czy istnieje możliwość stworzenia wspólnej platformy zapewniającej koordynację pomocy z Unii Europejskiej i innych państw świata.

Udział w panelu zapowiedzieli: 

Teresa Czerwińska, Europejski Bank Inwestycyjny

Edwin Bendyk, Fundacja Batorego

Mihnea Claudiu Drumea, Kancelaria Premiera Rumunii

Galyna Janchenko, Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, Sekretarz Rady Inwestycyjna ds. odbudowy Ukrainy

Robert Kirchner, niemiecka grupa doradcza przy rządzie Ukrainy

Kolejny panel dyskusyjny zorganizowano pod hasłem: 

„W obronie wspólnych wartości. Dlaczego wojna w Ukrainie to moment przełomowy dla Europy?” 

Wojna w Ukrainie jest okazją do przemyślenia idei europejskiej, zarówno jak i jej ram instytucjonalnych. Wojna nadała nowy sens zjednoczonej Europie jako wspólnocie wartości w obronie których stoi teraz Ukraina. To ona może Europejczykom i Europejkom dać namiastkę poczucia wspólnoty wobec tego, co Europie obce, tego, co europejskich wartości nie uznaje, co Europie zagraża. Na czym więc stoimy w perspektywie historycznej? I jak trwająca wojna oraz jej skutki mogą zmienić Europę?  

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zdecydowanie potępiają agresję Rosji na Ukrainę. W chwili próby Europa wydaje się pokazywać jedność, której nie mogą zakłócić pojedyncze głosy niezdecydowania w potępieniu działań Władimira Putina. Unia zapewnia Ukrainie pomoc humanitarną, polityczną, finansową i wojskową. Dzieje się tak ponieważ Europa wierzy, że obrona niepodległości Ukrainy, to także sposób na obronę obszaru demokracji, wolności i przestrzegania praw człowieka na naszym kontynencie. Europejczycy postrzegają chęć zakorzenienia się Ukrainy w obszarze cywilizacji zachodnioeuropejskiej, jako w pełni zrozumiałe. Stąd większość społeczeństw krajów unijnych popiera zamiar Ukrainy ubiegania się w przyszłości o członkostwo w UE.

Podczas panelu „W obronie wspólnych wartości. Dlaczego wojna w Ukrainie to moment przełomowy dla Europy?”, zorganizowanego w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, odbędzie się dyskusja dotycząca możliwości znalezienia uniwersalnych wartości, które podzielają społeczeństwa UE i Ukrainy, które mogą stać się bazą dla budowy wspólnej przyszłości po zakończeniu agresji rosyjskiej.

Udział w panelu zapowiedzieli: 

Jewhen Mahda, Instytut Polityki Światowej, Ukraina

Emanuele Loperfido, Deputowany, Izba Deputowanych, Włochy

Oleksandr Merezhko, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej, Ukraina 

Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Frédéric Petit, Deputowany, Zgromadzenie Narodowe, Francja

Pliki do pobrania

11.jfif
0.3 Mb


X