Pomoc dla przedsiębiorców w Niemczech. Jak wygląda?

Biznes w Niemczech
Biznes w Niemczech, fot. Adobe Stock
Tylko i wyłącznie w 2021 roku niemiecki rząd chce wydać na pomoc przedsiębiorcom 65 mld euro. Sprawdziliśmy, czym różni się niemiecki program od polskich pomysłów na ratowanie biznesów.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Już od ponad roku cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa. W szczególnie ciężkim położeniu są przedsiębiorcy, którzy poprzez liczne obostrzenia często nie mogą  kontynuować działalności gospodarczej, co zagraża egzystencji firm obecnych niekiedy przez wiele lat na rynku. Aby ograniczyć falę upadłości niemiecki rząd przygotował liczne pakiety pomocowe. Na co obecnie mogą liczyć właściciele biznesów i jak wygląda rządowa pomoc dla przedsiębiorców w Niemczech – poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Überbrückungshilfe II- Dodatek pomostowy II

Dodatek Pomostowy II skierowany jest do przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy na pokrycie kosztów stałych poniesionych w miesiącach od września do grudnia 2020 r. w związku z negatywnymi skutkami pandemii.  

Wnioskować się o niego mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby pracujące na własny rachunek i freelancerzy, przedsiębiorstwa non-profit i organizacje ze wszystkich sektorów, których obroty spadły o co najmniej 30 proc. w okresie od września do grudnia 2020 r. oraz  zanotowały spadek obrotów o:

  • co najmniej 50 proc. w dwóch kolejnych miesiącach od kwietnia do sierpnia 2020 roku w porównaniu do tych samych miesięcy w roku poprzednim

lub

  • co najmniej 30 proc. w średniej z okresu od kwietnia do sierpnia 2020 roku w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim.

 

Wysokość dotacji uzależniona jest od poniesionych strat: im większe straty w okresach finansowania od września do grudnia 2020, tym większa część kosztów stałych zostanie zwrócona:

  • 90 proc. kosztów stałych, jeśli obrót spadnie o więcej niż 70  proc.;
  • 60 proc. kosztów stałych w przypadku spadku obrotu o 50-70 proc.;
  • 40  proc. kosztów stałych w przypadku spadku obrotu o więcej niż 30 proc..

 

Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 50 000 euro miesięcznie.  

Wnioski o dotację należało składać do 31 marca 2021 r. za pośrednictwem niemieckiego doradcy podatkowego, biegłego rewidenta lub adwokata. Natomiast wnioski korygujące można składać do dnia 31 maja 2021 r.

Przeczytaj także: Tarcza finansowa PFR. Jak rozliczyć subwencję?

Überbrückungshilfe III- Dodatek pomostowy III  

O dofinansowanie w ramach tej pomocy wnioskować mogą przedsiębiorstwa, osoby prowadzące działalność na własny rachunek i freelancerzy o rocznych obrotach nie przekraczających w roku 2020 kwoty do 750 mln EUR, którzy w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. odnotowali straty w wysokości co najmniej 30  proc. w każdym miesiącu na który składany jest wniosek o dotację w związku z negatywnymi skutkami pandemii. W ramach tej pomocy pokrywane są stałe koszty operacyjne. Maksymalna kwota dotacji wynosi do 1,5 mln EUR. Określając spadek obrotów należy porównać wysokość obrotów w tych samych miesiącach roku poprzedniego.

 

Wysokość pomocy kształtuje się następująco:  

  • w przypadku spadku obrotów powyżej 70 proc.- pomoc  do 100  proc. kosztów stałych;
  • w przypadku spadku obrotów o 50-70 proc. - pomoc do 60 proc. kosztów stałych;
  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30 proc. - pomoc do 40  proc. kosztów stałych.

 

Wnioski o dotację należy składać do 31 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem niemieckiego doradcy podatkowego, biegłego rewidenta lub adwokata. Korekty wniosków należy składać od dnia 24 lutego 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. włącznie.

Wszystkie podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację pomostową III, które od listopada 2020 r. odnotowały spadek obrotów o ponad 50 proc. w każdym z co najmniej trzech miesięcy otrzymają dodatkową dotację kapitałową, niem. Eigenkapitalzuschuss.

 

Przyznanie dotacji kapitałowej w skrócie:

  • spadek obrotów wynoszący co najmniej 50  proc. przez co najmniej trzy miesiące w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.
  • dotacja kapitałowa wynosi do 40 proc. kwoty, którą przedsiębiorstwo otrzymuje z tytułu zwrotu kosztów stałych w ramach dotacji pomostowej III. Dodatkowa dotacja kapitałowa jest rozłożona w czasie i wzrasta, im dłużej przedsiębiorstwa odczuwają spadek obrotów o co najmniej 50 proc. Jest ona wypłacany od trzeciego miesiąca spadku obrotów i wynosi w tym trzecim miesiącu 25 proc. W czwartym miesiącu, w którym sprzedaż spadnie o co najmniej 50 proc., dopłata wzrasta do 35 proc., a przez pięć lub więcej miesięcy ponownie do 40 proc. miesięcznie. Wynikają z tego następujące stawki dopłat dla poszczególnych miesięcy:

 

Miesiące z załamaniem sprzedaży powyżej 50 proc. a wysokość dopłaty:

1-2 miesiące - bez dopłat

3 miesiące - 25 proc.

4 miesiące - 35 proc.

5 miesięcy i każdy kolejny - 40 proc.      

 

Przykład: W styczniu, lutym i marcu 2021 r. przedsiębiorstwo odnotowuje spadek obrotów o 55 proc. Przedsiębiorstwo ponosi stałe koszty operacyjne w wysokości 10 000 euro miesięcznie z tytułu zobowiązań czynszowych, odsetek oraz wydatków na energię elektryczną, wodę i ogrzewanie, i w związku z tym ubiega się o dotację pomostową III. Przedsiębiorstwo otrzyma dofinansowanie z pomocy pomostowej III w wysokości po 6 000 euro za styczeń, luty i marzec (60 proc. z 10 000 euro). Za miesiąc marzec otrzyma dodatkową dotację kapitałową w wysokości 1 500 euro (25 proc. z 6 000 euro).

Dokładne wyjaśnienie procedury wypłaty dotacji kapitałowej zostanie opublikowane w najbliższym czasie na stronie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii.

 

November -und Dezemberhilfe - Dodatek za listopad i grudzień

O dodatek za listopad i grudzień mogą wnioskować przedsiębiorstwa, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, stowarzyszenia i instytucje, którym od listopada 2020 nakazano czasowe zamknięcie w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd w związku ze zwalczaniem pandemii. O pomoc wnioskować mogą również firmy, które regularnie generują co najmniej 80 proc. swojego obrotu ze współpracy z firmami bezpośrednio dotkniętymi zamknięciami, jak i firmy, które regularnie generują 80 proc. swojego obrotu z ww. przedsiębiorstwami, lecz za pośrednictwem stron trzecich (np. agencji eventowych). 

Zainteresowane podmioty otrzymają jednorazową dotację w wysokości do 75 proc. wysokości obrotów które osiągnęły one ze sprzedaży z listopada lub grud-nia roku poprzedniego 2019 r. 

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. poprzez niemieckiego doradcę podatkowego, biegłego rewidenta, lub adwokata. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą samodzielnie złożyć wniosek do kwoty dofinansowania w wysokości 5 000 euro. Korekty wniosków należy składać do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Neustarthilfe- Pomoc na nowy start

Pomoc na nowy start została wprowadzona w celu wsparcia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i małych przedsiębiorstw, których dzia-łalność gospodarcza w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. została ograniczona ze względu na pandemię, ale które ze względu na niskie koszty stałe nie mogą wnioskować o dotację pomostową III. Kwota pomocy wynosi 50 proc. sześciomiesięcznego obrotu, obliczonego na podstawie obrotu rocznego z 2019 r., jednak nie więcej niż 7 500 EUR (lub 30 000 EUR w przypadku spółek z wieloma udziałowcami). Pomoc na nowy start jest początkowo wypłacana w formie zaliczki. 

Przykład: Pan Schmidt jest aktorem teatralnym i ubiega się o pomoc na nowy start. W 2019 r. zarobił on 20 tys. euro. Obrót odpowiadający sześciu miesiącom wynosi zatem 10 000 euro. Pan Schmidt będzie mógł wnioskować o pomoc w wysokości 50 proc. tej kwoty, tj. 5.000 euro.

 

Dopiero po zakończeniu okresu finansowania, tj. od lipca 2021 r., kwota pomocy na nowy start zostanie dokładnie obliczona - na podstawie ostatecznego zreali-zowanego obrotu za miesiące od stycznia do czerwca 2021 r. To ostateczne obli-czenie musi zostać przygotowane do dnia 31 grudnia 2021 r. Jeżeli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwa utraciły ponad 60 proc. swoich obrotów, będą mogły zatrzymać całą przyznaną im kwotę. W przeciwnym razie przedmiotowa pomoc musi zostać proporcjonalnie zwrócona. 

Z reguły pomoc na nowy start wypłacana jest w ciągu kilku dni po złożeniu wniosku.

Okres składania wniosków kończy się w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Podsumowanie

W sumie na rok 2021 planowana jest pomoc dla przedsiębiorstw w wysokości ponad 65 mld euro. Obecnie trwają prace nad nowymi pakietami pomocowymi, aby firmy po pandemii mogły kontynuować swoją działalność gospodarczą. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ