PKP Intercity podnosi ceny biletów. Za przejazd Pendolino z Krakowa do Warszawy zapłacimy 200 zł

Pendolino
Pendolino, fot. Shutterstock
PKP Intercity poinformowało, że "dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku - rosnących kosztów działalności, wynikających przede wszystkim z wyższych cen energii elektrycznej oraz do oferty cenowej konkurencji". Zmieniony cennik zacznie obowiązywać od 11 stycznia 2023 roku.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak czytamy w komunikacie, jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wzrost całkowitych kosztów świadczenia usług przez PKP Intercity w 2023 roku jest znacząca zmiana cen energii elektrycznej, która stanowi największy koszt spółki. W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18 proc. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją - na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity. Nie bez znaczenia jest również najwyższy od wielu lat poziom inflacji.

- Warto przypomnieć, że obecna aktualizacja to zaledwie druga systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014. Najnowsze prognozy Spółki wskazują, że koszt operacyjny w przeliczeniu na pasażera może przekroczyć 40 proc. Należy podkreślić gwałtowny wzrost kosztów energii trakcyjnej, w związku z obserwowaną sytuacją rynkową, który może przekroczyć 100 proc. w skali roku, w konsekwencji modyfikując strukturę kosztów Spółki, zwiększając wagę kosztów energii trakcyjnej - informują przedstawiciele PKP Intercity.

Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych analiz PKP Intercity podnosi ceny bazowe biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów średnio w wysokości:

• 17,8 proc. dla kategorii EIP;

• 17,4 proc. dla kategorii EIC;

• 11,8 proc. dla kategorii TLK/IC.

W ślad za aktualizacją cenników biletów jednorazowych, zaktualizowane zostają także ceny biletów odcinkowych. Te zmienia się średnio o 10 proc., pozostawiając je na poziomie konkurencyjnym wobec oferty innych przewoźników kolejowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ