PFR startuje z programem IDA Bootcamp

PFR startuje z programem IDA Bootcamp
Żyjemy w epoce zmiany paradygmatu w branży technologicznej – jeszcze we wczesnych latach 2000 wynalazki były tworzone przez światowe armie, a dopiero później trafiały na rynek cywilny - choćby w przypadku Internetu czy GPS. Obecnie sytuacja jest odwrotna. Technologie cywilne rozwijane przez jednostki naukowe czy też firmy technologiczne (np. Starlink Elona Muska, czy polsko-fiński IceEye) swoim poziomem zaawansowania wyprzedzają znacznie technologie stosowane przez wojsko.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Wojna w Ukrainie sprawiła, że rośnie po latach spadków, finansowanie sektora obronnego. Jak zauważyły choćby państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, istnieje silna potrzeba adaptacji cywilnych technologii do celów obronnych zwiększających poziom bezpieczeństwa państw sojuszniczych. Sytuacja ta wymusza więc otwarcie się zarówno wojska, jak i spółek zbrojeniowych na innowatorów.

Wsparcie rynku cywilnych rozwiązań działa na kilku szczeblach – lokalnie choćby amerykański Departament Obrony wspiera małe i średnie innowacyjne podmioty grantami na badania i rozwój, a amerykańska armia kupuje na wolnym rynku rozwiązania start-upów, często będąc ich głównym klientem (choćby w wypadku Palantir Petera Thiela). Z kolei Izraelskie ministerstwo obrony otworzyło hub rozwoju start-upów INNOFENSE już w 2019 roku. W poszczególnych państwach UE, jak np. w Estonii, działają krajowe akceleratory mające na celu wsparcie rozwoju technologii podwójnego zastosowania. Dodatkowo, w krajach takich Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Francja Litwa czy Włochy, działają dedykowane fundusze inwestujące w sektor technologii o potencjale podwójnego zastosowania.

Działania ponadlokalne

Nad współpracą z cywilnymi innowatorami sektor obronny pracuje też na wyższym szczeblu. W tym roku wystartował Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). To program akceleracyjny dla start-upów zrzeszający najlepsze akceleratory na świecie. Celem programu jest wsparcie współpracy innowatorów z NATO i ułatwienie cywilnym spółkom technologicznym testowania i rozwoju takich rozwiązań, a w dłuższej perspektywie rozpoczęcie współpracy z armiami Sojuszu. W pierwszy pilotażowym naborze Polska zajęła 4 miejsce pod względem ilości zgłoszeń w całym NATO, tu za USA, Wielką Brytanią i Kanadą. 

Poza samym akceleratorem powstał także fundusz kapitałowy NATO Innovation Fund, który dysponuje 1 mld EUR na technologie o podwójnym zastosowaniu: cywilnym i wojskowym. Polska partycypuje w międzynarodowym przedsięwzięciu — kapitał zainwestowała przez PFR Ventures. Jedno z trzech biur funduszu powstanie w Warszawie. NIF ma wspierać rozwój technologii takich jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie dużych zbiorów danych, technologie kwantowe, autonomia, biotechnologia i poprawa ludzkich możliwości, nowe materiały, energia, napęd i przestrzeń kosmiczna.

Również na poziomie Unii Europejskiej powstają instrumenty wsparcia cywilnych innowatorów - jednym z nich jest Europejski Fundusz Obrony (EDF), który udziela grantów w zakresie badań i rozwoju najnowocześniejszych technologii obronnych i sprzętu oraz szczególnie zachęca do udziału małe i średnie przedsiębiorstwa. Budżet EDF na lata 2021-2027 wynosi blisko 8 miliardów euro, z czego 2,7 miliarda euro przeznaczono na finansowanie wspólnych badań. W tym roku do realizacji w ramach Funduszu wybrano 18 projektów - w których uczestniczą polskie ośrodki naukowe i przemysłowe - o łącznej wartości 535 mln euro. W ubiegłym roku polskie podmioty uczestniczyły w 13 takich projektach.

Czas na Polskę

Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej także działa nad rozwojem innowacyjnych technologii - choćby w programie programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem ,,SZAFIR”. Program tworzony we współpracy m.in. z NCBR i WAT ma na celu pobudzenie inicjatywy i wykorzystanie potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców służących wykreowaniu innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki. Jednak sukces akceleratora DIANA pokazuje, że istnieje potencjał do akceleracji działających już na rynku cywilnym podmiotów, które do tej pory nie współpracowały z sektorem obronnym i możliwość otwarcia się polskiej “zbrojeniówki” na cywilnych innowatorów. W tym celu PFR we współpracy z MON stworzył nowy program – IDA.

Kryptonim IDA. Technologia dla rynku cywilnego i wojskowego 

IDA – Innovative Dual-Use Technology Accelerator Bootcamp to nowy program akceleracyjny stworzony przez PFR dla podmiotów (zespołów naukowych, start-upów, firm technologicznych), które chciałyby rozwijać technologie podwójnego zastosowania – na rynku cywilnym i wojskowym.  

Sukces rekrutacji do akceleratora DIANA NATO, do którego podmioty zarejestrowane w Polsce zgłosiły największą liczbę rozwiązań spośród państw Unii Europejskiej, to wyraźny sygnał, że polskie firmy technologiczne szukają możliwości współpracy z branżą obronną. PFR, jako instytucja działająca na rzecz rozwoju innowacyjnego potencjału polskiej gospodarki, chce tworzyć mosty i łączyć cywilne podmioty z przemysłem obronnym - podkreśla Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu PFR S.A.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. i PFR Ventures tworzą program we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz PGZ – Polską Grupą Zbrojeniową. Wyzwanie w pierwszej edycji programu dotyczy „Digital Baltic – zwiększenie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim” i zostało sformułowane przez MON, PGZ oraz PFR.

Dla kogo jest ten program? Dla rozwijających technologiczne rozwiązania podmiotów, które mają potencjał do szybkiego skalowania oraz wdrożenia na rynek (w perspektywie 6-9 miesięcy). Poszukujemy organizacji zarejestrowanych w Polsce. Co jest przewagą udziału dla uczestników: 

Rozwój modelu biznesowego – organizacje wezmą udział w warsztatach dotyczących m.in. własności intelektualnej, analizy rynku, budowania strategii sprzedaży czy przygotowania do współpracy z inwestorami,

Unikalną możliwość przygotowania do współpracy z sektorem obronnym,

Szansę na przetestowanie rozwiązań w warunkach operacyjnych,

Perspektywę pozyskania branżowych inwestorów lub partnerów do stworzenia konsorcjum np. pod projekt B+R.

Program to połączenie szkoleń online oraz fizycznych spotkań (w Gdańsku i w Warszawie).

 

Cel programu IDA wspomagany jest przez Radę Programową, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji badawczych i rozwojowych oraz rządowych:

Bartosz Marczuk, Wiceprezes Zarządu PFR S.A.

Eliza Kruczkowska, Dyrektorka Departamentu Rozwoju Innowacji PFR S.A.

Aleksander Mokrzycki, Wiceprezes Zarządu PFR Ventures

Mateusz Roszkiewicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju PGZ S.A.

Paweł Lulewicz, Prezes Zarządu PGZ Stocznia Wojenna

gen. bryg. Marcin Górka, Dyrektor Departamentu Innowacji MON

dr hab. inż. Adam Bartnicki, Dyrektor Centrum Transferu Technologii WAT

dr Agata Wancio, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej MRiT

Rafał Sobolewski, Dyrektor Działu NCBR

Izabela Albrycht, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH w Krakowie

dr inż. Piotr Kubiński, Prezes Zarządu SOOIiPP

Magdalena Bohusz-Boguszewska, Dyrektorka Departamentu Komercjalizacji w Centrum Łukasiewicz

Członkowie rady mają zapewnić, że uwzględnione zostaną zarówno perspektywy przemysłu, jak i innowacyjnych spółek. Grono ekspertów i ekspertek wskazuje też na obustronną chęć do nawiązania i pogłębiania współpracy między sektorem wojskowym a cywilnymi twórcami innowacji.

 

Do kiedy trwają aplikacje? Nabór do pierwszej tury programu trwa do 17.10.2023, do godz. 15:00. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 4 listopada. W dniach 07-08.11.2023 odbędą się dwa dni warsztatów przygotowawczych online, a pomiędzy 15 a 17 listopada będzie trwać sam bootcamp akceleracyjny w Gdańsku. Co dalej? Po zakończeniu tej części programu wybrane podmioty będą pracować do 9 grudnia z wybranym mentorem, a cały program zakończy się 12 grudnia - spotkaniem z inwestorami i odbiorcami technologii.

 

Zapraszamy do kontaktu

 

Publikacja została przygotowana przez zespół PFR, który koordynuje program IDA Bootcamp. Więcej informacji o programie: https://pfrsa.pl/ida

ZOBACZ RÓWNIEŻ