Odpowiedzialny jak zarząd

fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Jeśli nie jesteś właścicielem firmy, ale nią zarządzasz, ciąży na tobie olbrzymia odpowiedzialność. Warto ją zabezpieczyć.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 7/2024 (106)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Ubezpieczenia dla władz firm, czyli dla dyrektorów, członków zarządów oraz kadry menedżerskiej, to kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. W obliczu rosnącej złożoności regulacji prawnych oraz wzmożonej kontroli nad działalnością firm ochrona liderów staje się nie tylko potrzebą, ale też koniecznością. Ubezpieczenia te, znane jako D and O (Directors and Officers Liability Insurance), oferują szeroką gamę ochrony mającej na celu zabezpieczenie przed różnorodnymi ryzykami związanymi z pełnieniem funkcji zarządczych.

Na czym polegają ubezpieczenia

Podstawowym celem ubezpieczeń D and O jest ochrona osobistego majątku członków zarządu oraz dyrektorów przed roszczeniami wynikającymi z zarzutu popełnienia błędów lub zaniedbań w zarządzaniu firmą. Polisa D and O pokrywa koszty obrony prawnej, odszkodowania oraz inne wydatki związane z postępowaniami sądowymi, które mogą być skierowane bezpośrednio przeciwko osobom zarządzającym. W praktyce oznacza to, że jeśli firma, akcjonariusze, pracownicy, klienci lub inni interesariusze wniosą pozew przeciwko członkowi zarządu za decyzje, które doprowadziły do strat finansowych, ubezpieczenie to zapewni niezbędne wsparcie finansowe.

D and O chroni liderów firm w przypadku różnych rodzajów roszczeń, w tym oskarżeń o naruszenie obowiązków powierniczych, niewłaściwe zarządzanie finansami, nieprawidłowości w raportowaniu finansowym, a także przypadki nieuczciwej konkurencji czy naruszenia praw pracowniczych. Co ważne, polisa D and O obejmuje również ochronę przed roszczeniami z tytułu działań regulacyjnych oraz kontrolnych, które mogą być prowadzone przez organy nadzorcze.

Co chroni D and O

W ramach ubezpieczeń D and O dostępne są różne warianty ochrony. Podstawowy obejmuje tylko koszty obrony prawnej. Bardziej zaawansowane mogą pokrywać również odszkodowania na rzecz poszkodowanych i koszty związane z postępowaniami wyjaśniającymi. Niektóre polisy oferują także ochronę retroaktywną, co oznacza, że obejmują też zdarzenia, które wystąpiły przed datą zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

D and O ma na celu nie tylko ochronę osobistą członków zarządu, ale również zabezpieczenie samej firmy. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów obrony swoich liderów, polisa D and O może uratować firmę przed poważnymi problemami finansowymi. Ponadto posiadanie takiego ubezpieczenia zwiększa zaufanie inwestorów oraz innych interesariuszy, pokazując, że firma poważnie podchodzi do kwestii zarządzania ryzykiem i ochrony swoich kluczowych zasobów ludzkich.

Jak dobrać

Współczesny rynek oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń D and O, dostosowane do specyfiki i potrzeb różnych branż. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z usług wyspecjalizowanych brokerów ubezpieczeniowych, którzy pomogą w doborze odpowiedniej polisy uwzględniającej unikalne ryzyka związane z działalnością konkretnej firmy.

Koszty zależą od limitu odpowiedzialności, komponentów, które znajdziemy w ubezpieczeniu (np. cenę podwyższy odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych pracodawcy) oraz aktualnej sytuacji rynkowej (np. szefowie firm, które planują wejście na giełdę, muszą liczyć się z wyższymi składkami). Szacunkowo musisz brać pod uwagę minimalny koszt jednego promila sumy odpowiedzialności rocznie, czyli 1 tys. zł za 1 mln zł. Nie są to więc olbrzymie kwoty (chociaż mogą wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych w przypadku dużych firm i skomplikowanych sytuacji), dzięki czemu ubezpieczenia D and O mogą stanowić ważny element strategii ochrony władzy w firmach. Dzięki nim liderzy mogą podejmować decyzje z większą pewnością i świadomością, że ich osobisty majątek jest zabezpieczony, a firma jest przygotowana na ewentualne ryzyka prawne i finansowe.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym przezorność i odpowiednie zabezpieczenia to podstawa trwałego sukcesu.

My Company Polska wydanie 7/2024 (106)

Więcej możesz przeczytać w 7/2024 (106) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ