NBP: Wzrost PKB w latach 2015-17 - 3,4 proc.

EAST NEWS EAST NEWS
Tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-17 będzie stabilne i wyniesie średnio 3,4 proc.; inflacja do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP; bezrobocie będzie spadać, a wynagrodzenia rosnąć - wynika z "Raportu o inflacji - listopad 2015"

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!Tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-17 będzie stabilne i wyniesie średnio 3,4 proc.; inflacja do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP; bezrobocie będzie spadać, a wynagrodzenia rosnąć - wynika z "Raportu o inflacji - listopad 2015" opublikowanego przez NBP.

Z zawartej w dokumencie prognozy na lata 2015-17 wynika m.in., że tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-2017 wyniesie średnio 3,4 proc

Prognoza przewiduje też utrzymanie się stabilnego wzrostu spożycia gospodarstw domowych, czemu sprzyjać mają pozytywne tendencje na rynku pracy - dalszy spadek stopy bezrobocia.

Wzrost liczby pracujących w gospodarce sprzyja dalszemu obniżeniu  stopy bezrobocia.
W II kw. wyniosła ona 7,5% (po usunięciu wahań sezonowych), zbliżając się do poziomów z końca  2008  r. Na  dalszy spadek bezrobocia w II i III kw. br. wskazują również dane z urzędów pracy.

Z badań ankietowych NBP wynika, że w I i II  kw. wyraźnie  wzrósł odsetek  firm  planujących podwyżki płac, a także zwiększyła się wysokość przeciętnej  planowanej  podwyżki,  co  może sygnalizować  przyspieszenie  wzrostu  płac  w kolejnych kwartałach

Z prognozy NBP wynika również, że wzrost inwestycji utrzyma się na wysokim, przewyższającym dynamikę PKB, poziomie (średnio 7,4 proc.).

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY