Największe wyzwania przedsiębiorców w 2020 roku

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Pozyskanie wykwalifikowanych pracowników i rosnące koszty pracy to największe wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcami w 2020 roku. Największym utrudnieniem w prowadzeniu biznesu w Polsce są ciągłe zmiany przepisów. To główne wnioski z grudniowego badania przedsiębiorców przeprowadzonego przez TMF Group.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Rosnące koszty pracy to jedno z dwóch najczęściej powtarzanych przez przedsiębiorców wyzwań w kontekście przyszłego roku. Jednak nie chodzi tu o wzrost płacy minimalnej, bo blisko 95 proc. ankietowanych firm przyznało, że jej podwyższenie nie wpłynie na poziom zatrudnienia, ponieważ wynagradzają swoich pracowników powyżej tego progu. Z tego samego powodu nie będzie miał wpływu na skłonność firm do inwestowania w przyszłym roku.

Powodem rosnących kosztów pracy może być presja na podwyżki, wynikająca z trudności znalezienia przez firmy na rynku specjalistów i ten powód przedsiębiorcy uznali za największe wyzwanie w prowadzeniu biznesu w 2020 roku. Problem dotyka już ponad połowy (50,8 proc.) firm.

Przedsiębiorcy pytani o najważniejsze zmiany, które mogłyby ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej najczęściej wskazywali na ustabilizowanie przepisów i zmniejszenie biurokracji.

- Złożoność przepisów w Polsce powoduje, że przedsiębiorcy mają trudności w dostosowywaniu się do nich i ich właściwej interpretacji. Sytuację pogarszają też ciągłe zmiany regulacji. Przekłada się to bowiem wprost na większe koszty prowadzenia biznesu. To z kolei może wpływać negatywnie na decyzje o inwestycji w naszym kraju - komentuje Dagmara Witt-Kuczyńska, dyrektor operacyjna TMF Group w Polsce.

Tym co spędza sen z powiek przedsiębiorców są w szczególności zmieniające się i w niektórychprzypadkach nieprzejrzyste przepisy podatkowe.

- Brak jasnej interpretacji w przypadku niektórych przepisów podatkowych budzi niepokój przedsiębiorców. Szczególnie, że za pomyłki w tym zakresie grożą sowite kary. W tym aspekcie należymy do krajów o najsurowszych restrykcjach - dodaje Dagmara Witt-Kuczyńska.

Mimo trudności i wyzwań przedstawiciele biznesu pozostają optymistyczni, jeśli chodzi o perspektywę kolejnych 12 miesięcy. Ponad 80 proc. z nich twierdzi, że rok 2020 będzie dla ich firm równie dobry(43,9 proc.) lub lepszy (36,8 proc.) od mijającego.

Blisko 55 proc. badanych firm planuje zwiększyć produkcję. Blisko co dziesiąta firma myśli też o ekspansji zagranicznej w 2020 roku. Wśród wymienianych krajów znalazły się tu Czechy, Słowacja, Białoruś, Ukraina, Macedonia, Maroko, a nawet Arabia Saudyjska.

Firma TMF Group przeprowadziła badanie na grupie łącznie 237 średnich i dużych firm w grudniu 2019 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY