Masz konto w Idea Banku i Pekao? W weekend utrudnienia związane z przeniesieniem danych

Idea Bank
Idea Bank, fot. Wikimedia Commons
W dniach 19-22 listopada 2021 r. Bank Pekao przeniesie dane i produkty klientów Idea Banku do swoich systemów operacyjnych. Proces odbędzie się w pełni automatycznie. W tych dniach dostęp do kont będzie ograniczony - pamiętaj, by jeszcze dziś wykonać przelewy podatkowe! Z utrudnieniami będą musieli poradzić sobie niektórzy klienci banku Pekao.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Możliwe będą płatności kartą w sklepach stacjonarnych i wypłacanie gotówki w bankomatach.

Procesem migracji objętych będzie ok. 270 tys. klientów byłego Idea Banku, w tym ok. 220 tys. firmowych i ok. 50 tys. indywidualnych. Co ważne, numery wszystkich rachunków pozostaną bez zmian.

– Ujednolicenie obsługi klientów będzie ostatnim elementem w procesie połączenia banków. Od tej pory wszyscy klienci dawnego Idea Banku będą już korzystać z tych samych serwisów transakcyjnych co klienci Banku Pekao. Zyskają też dostęp do identycznych produktów i usług, w tym do rozwiązań niedostępnych w dawnym Idea Banku jak np. Apple Pay czy Blik, oraz możliwość korzystania z całej sieci oddziałów. Z punktu widzenia klienta proces integracji dobiegnie końca – tłumaczy Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Technologii.

Migracja będzie się wiązała z przerwami w dostępie do usług dla wszystkich klientów, zarówno  korzystających dotąd z systemów dawnego Idea Banku, jak i Banku Pekao. Zakres i terminy przerw będą różne dla poszczególnych grup klientów. 

Idea Bank. Rusza migracja danych

Operacja migracji danych rozpocznie się 19 listopada br. (w piątek) po godzinie 16.00. Wszystkie elektroniczne serwisy dawnego Idea Banku – a więc bankowość internetowa Idea Cloud, aplikacja mobilna i bankowość telefoniczna – zostaną wyłączone. Oznacza to, że nie będzie możliwe wydanie dyspozycji przelewu w bankowości elektronicznej, realizacja płatności internetowych Pay-by-link i płatności internetowych kartą z dodatkowym potwierdzeniem w Idea Cloud. Klienci dawnego Idea Banku nie będą też mogli zlecić płatności na infolinii i w placówkach banku. Natomiast przez cały weekend, podczas którego będzie trwała migracja, będzie można płacić kartami w sklepach stacjonarnych i wypłacać gotówkę w bankomatach. Klienci dawnego Idea Banku, którzy mają ustawiony dzienny limit transakcji powyżej 2 000 zł, od dnia 19 listopada br. będą mogli realizować płatności do kwoty 2 000 zł dla transakcji gotówkowych i do 2 000 zł dla transakcji bezgotówkowych. W razie potrzeby w weekend migracyjny będzie można zastrzec kartę na infolinii. Wyłączona zostanie usługa wpłat we wpłatomatach sieci Euronet, ale już od poniedziałku klienci dawnego Idea Banku będą mogli korzystać z wpłatomatów Banku Pekao, używając nowej karty naszego banku. 

Migracja zakończy się w nocy z 21 na 22 listopada. W poniedziałek od godziny 8:00 klienci byłego Idea Banku zyskają dostęp do swoich rachunków w systemach Banku Pekao – będą korzystali z bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji PeoPay (w przypadku klientów indywidualnych i większości mikroprzedsiębiorstw) lub z bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 (w przypadku pozostałych klientów firmowych) oraz z usług infolinii i szerokiej sieci oddziałów Banku Pekao w całej Polsce. 

Od 13 października Bank Pekao wysyłał nowe karty debetowe i kredytowe, które klienci byłego Idea Banku mogą aktywować od 21 listopada. Karty kredytowe wydane przez Idea Bank przestaną być aktywne 22 listopada, a karty debetowe – 26 listopada. Aby zachować ciągłość w dostępie do środków, nową kartę kredytową najlepiej aktywować w dniach 21- 22 listopada, wykonując transakcję z użyciem kodu PIN przesłanego pocztą. Z kolei nową kartę debetową najlepiej aktywować do 26 listopada. Z nowej karty debetowej będzie można korzystać z PIN-em ze „starej” karty. 

Przerwy dla klientów Pekao

W dniach 19-22 listopada br. wystąpią przerwy techniczne w dostępie do systemów bankowych także dla obecnych klientów indywidualnych i firmowych Banku Pekao w związku z zaawansowaną technologicznie operacją migracji danych i koniecznością niezbędnych prac informatycznych. 

Serwis internetowy Pekao24, aplikacja PeoPay, Pekao24Makler oraz platforma eTrader Pekao będą niedostępne od godziny 15:00 20 listopada do godziny 12:00 21 listopada. 

Serwis internetowy PekaoBiznes24, aplikacja mobilna i usługa Pekao Connect będą niedostępne od 19 listopada od godziny 22:00 do 22 listopada do godziny 6:00.  

W czasie przerwy technicznej klienci Banku Pekao nie będą mogli realizować transakcji BLIK oraz płatności internetowych Pay-by-link ani płatności internetowej kartą z potwierdzeniem autoryzacji w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. W tym czasie na infolinii banku będzie można tylko zastrzec kartę. Płatności kartami w sklepach stacjonarnych i wypłaty z bankomatów będą działać prawidłowo.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy trwał proces aneksowania umów z klientami indywidualnymi dawnego Idea Banku. Klientom firmowym dokumentacja regulująca obsługę firmy została zmieniona bez konieczności podpisywania nowej umowy. Następnie Bank Pekao przeprowadzał technologiczne próby migracji, które przeszły w pełni pomyślnie. Wtedy też bank podjął decyzję o wyznaczeniu terminu pełnej migracji danych.

– Przeniesienie klientów z jednego systemu bankowego do drugiego to operacja wymagająca dużej staranności zarówno pod względem technicznym, informatycznym, jak i komunikacyjnym. W centrum naszej uwagi zawsze jest bowiem klient, jego spokój, bezpieczeństwo i satysfakcja z naszych usług. Cieszymy się, że przekonaliśmy do pozostania z nami tak wielu klientów dawnego Idea Banku. Robimy wszystko, aby proces migracji przebiegł dla nich bezproblemowo i aby już wkrótce mogli docenić zalety korzystania w pełni z naszych produktów i usług – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej. 

Koniec Idea Banku

Idea Bank został poddany procesowi przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution) decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. 

31 grudnia ubiegłego roku BFG ogłosił, że Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao. Tym samym rozpoczął się proces migracji klientów z jednej instytucji do drugiej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY