Leasing sposobem na trudne czasy

Leasing
Leasing, fot. Shutterstock
Dzięki umowie leasingu z gwarancją BGK przedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania na atrakcyjniejszych warunkach. Millennium Leasing jest pierwszą firmą leasingową w Polsce, która zawarła umowę z klientem wykorzystując gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 5/2022 (80)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w 2021 r. branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości 88 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. r/r. Mimo coraz trudniejszej sytuacji w gospodarce i mniejszej liczby inwestycji zdecydowana większość przedsiębiorców MSP uznaje leasing za najistotniejsze źródło finansowania i rozważa skorzystanie z niego w przyszłości. – Nie widzieliśmy dotychczas żadnego spowolnienia w branży, wręcz przeciwnie – rynek stale rósł – wskazuje Marcin Modliborek, kierujący Wydziałem Zarządzania Produktami w Millennium Leasing.

Największą grupę odbiorców usług leasingowych stanowią mikro- i małe firmy. Jednocześnie, co podkreślają przedsiębiorcy w rozmowach z nami, klienci oczekują, że zakup leasingu będzie coraz prostszy i ograniczy się do kilku kliknięć na stronie internetowej. Popularyzacja narzędzi online spowodowana m.in. pandemią znacząco wpłynęła na oczekiwania i preferencje klientów. 

Wsparcie dla całego rynku

Millennium Leasing od dawna słynie z przyjaznych cyfrowo rozwiązań dla klientów – rozwijane przez firmę narzędzia m.in. wspierają również doradców leasingowych. To druga w Polsce firma leasingowa, która podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą oferowania możliwości objęcia gwarancjami BGK umów leasingu zawieranych z firmami z sektora MSP. Dzięki temu zwiększa się dostępność kapitału dla firm i ich możliwości inwestowania, co jest kolejnym istotnym wsparciem we wciąż trudnych dla przedsiębiorców warunkach rynkowych. – Polska stoi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, dlatego to narzędzie jest ogromnym wsparciem dla całego rynku i jego innowacyjności – mówi Marcin Modliborek.

Gwarancje BGK dla leasingu wykorzystują środki Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego i stanowią pomoc publiczną. Wielu biznesom umożliwia to rozwój oraz inwestowanie, a także nabywanie przedmiotów wykorzystywanych w działalności. Dostępność kapitału staje się szersza, a utrzymanie płynności finansowej jest możliwe pomimo pogarszających się warunków rynkowych.

Dzięki umowie leasingu z gwarancją BGK przedsiębiorcy korzystający z usług Millennium Leasing mogą skorzystać z finansowania na atrakcyjniejszych warunkach m.in. w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu trwania umowy i wymaganych zabezpieczeń. Warto podkreślić, że gwarancja BGK może objąć aż 80 proc. finansowania transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie umowy wynoszącym 10 lat. Natomiast maksymalna kwota gwarancji to 800 tys. euro. – Dzięki takim warunkom możemy finansować również aktywa niskozbywalne, gdyż ryzyko po stronie firmy leasingowej jest wystarczająco niskie – tłumaczy Agnieszka Laskowska, starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Produktami w Millennium Leasing.

Oczywiście są pewne zastrzeżone obszary i aktywa, które nie mogą być przedmiotem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. – Do nich należą m.in. energochłonne sektory przemysłu emitujące duże ilości dwutlenku węgla, produkcja związana ze szkodliwymi formami pracy czy obrót produktami uznawanymi za niezgodne z przepisami prawa – wymienia Laskowska. Dodaje, że gwarancje są przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców bardzo proekologicznych. Gwarancje w leasingu z pewnością pomogą wielu firmom w pozyskaniu kapitału, a także zachęcą do korzystania z tej formy finansowania biznesu. To tym ważniejsze, gdyż jak wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą”, już blisko 90 proc. podmiotów MSP uważa, że w ciągu najbliższych lat rola leasingu jeszcze bardziej wzrośnie. 

My Company Polska wydanie 5/2022 (80)

Więcej możesz przeczytać w 5/2022 (80) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ