Kobiety w finansach. Idzie rewolucja

Kobiety w finansach
Kobiety w finansach, fot. Shutterstock
Kobiety stanowią dwie trzecie zatrudnionych w polskich instytucjach finansowych. Jednak nadal stanowiska kierownicze to domena mężczyzn. Tymczasem – jak wynika z badań – ambicje i kompetencje w branży nie są zależne od płci.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 11/2023 (98)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Współczesny świat finansów coraz lepiej rozumie, że dla osiągnięcia sukcesu decydujące są wiedza i kompetencje, a nie płeć. Branża finansowa, tradycyjnie uważana za domenę mężczyzn, staje się doskonałym miejscem dla rozwoju kobiet – czytamy we wstępie do najnowszego raportu „Kobiety w finansach” przygotowanego przez Antal wraz z CFA Society, Bankiem BPH i Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami. Twórcy opracowania postanowili zbadać największe zawodowe wyzwania dla kobiet w obszarze finansów.

Wnioski? Kobiety chcą robić karierę w finansach i mają do tego odpowiednie kompetencje. Niestety dostrzegają liczne bariery, które ograniczają ich awans. Z tego powodu dostrzegają potrzebę wsparcia zawodowego, który będzie korzystny nie tylko dla ich sytuacji na rynku, ale też dla całej branży.

Piramida i szklany sufit

Niestety, choć w branży finansowej jest bardzo wiele kobiet, to zmagają się one ze zjawiskiem piramidy. Polega ono na tym, że im wyższe stanowiska, tym mniej na nich kobiet. W efekcie, mimo że sukces organizacji tworzą obie płcie, to w większym stopniu dyskontują go mężczyźni. 

To skądinąd nie tylko polska specyfika – w Stanach Zjednoczonych udział kobiet na stanowiskach zarządczych w bankach wynosi zaledwie 20 proc. Z kolei w największych amerykańskich instytucjach doradztwa finansowego kobiety na stanowiskach kierowniczych stanowią nawet mniej niż jedną piątą zatrudnionych. Na szczęście idzie ku lepszemu. Globalna firma świadcząca usługi finansowe DBRS Morningstar opublikowała raport dotyczący różnorodności płciowej na kierowniczych stanowiskach w 62 bankach świata. Według opracowania w 2022 r. kobiety zajmowały 38 proc. stanowisk w zarządach, co oznacza poprawę o 2 p.p. w ciągu roku. W Europie procesowi temu sprzyja prawo unijne – do połowy 2026 r. wszystkie duże spółki europejskie (w tym banki) mają dopilnować, by członkowie zarządów niedostatecznie reprezentowanej płci (zwykle kobiecej) zajmowali co najmniej 40 proc. stanowisk dyrektorskich.

Zdrowe poczucie wartości

Da się to osiągnąć, bo, jak wynika z raportu zainicjowanego przez Antal, kobiety chcą się rozwijać zawodowo, a praca stanowi dla nich ważną sferę życia. Aż 93 proc. respondentek wskazało, że kariera jest dla nich ważna lub bardzo ważna. Jednocześnie tak samo odpowiedziało jedynie 79 proc. badanych mężczyzn. 

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość: dane z raportu wskazują, że sytuacja, w porównaniu z poprzednimi latami, nieznacznie się poprawiła. Wygląda na to, że coraz szersza dyskusja na temat parytetów w zarządach spółek oraz promocji różnorodności płci powoli przynosi rezultaty i zmienia oblicze branży finansowej. Zdaniem Małgorzaty Rusewicz, prezeski Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, trzeba jednak nadal pracować nad wykształceniem solidnych fundamentów zdrowego poczucia własnej wartości, które pozwolą kobietom pokonywać trudności i będą je wewnętrznie wzmacniać. - Staną się one źródłem siły i odporności, zbudują przekonanie o własnych zaletach oraz o tym, byśmy się czuły „dostatecznie dobre” i odpowiednie do rozwoju swojej kariery w otoczeniu, gdzie dominują mężczyźni – dodaje.

My Company Polska wydanie 11/2023 (98)

Więcej możesz przeczytać w 11/2023 (98) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie