KNF o wyroku TSUE ws. frankowiczów: to jak darmowy kredyt dla pewnej grupy klientów

Wyrok TSUE
Fot. shutterstock.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu w frankach szwajcarskich ma negatywny wpływ na polski sektor bankowy oraz zdolność banków do finansowania gospodarki - ocenia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

KNF uważa, że polski sektor bankowy jest obecnie dobrze skapitalizowany i płynny, co przekłada się na jego bezpieczeństwo i stabilność. Banki wzmocniły swoje rezerwy i zdolność do absorbowania kosztów związanych z niekorzystnym rozstrzygnięciem TSUE. Jednakże, erozja kapitałów banków, która będzie wynikać z tego wyroku, wpłynie negatywnie na zdolność banków do dalszego finansowania potrzeb mieszkaniowych polskich gospodarstw domowych oraz realizacji ważnych przedsięwzięć gospodarczych, takich jak transformacja energetyczna, obronność czy współuczestnictwo w odbudowie Ukrainy - wyjaśnia KNF w specjalnym oświadczeniu, o którym informuje portal Bankier.pl.

Po wyroku TSUE UKNF zachęca banki do znalezienia systemowego rozwiązania

Teraz UKNF apeluje do banków, aby uwzględniły rozstrzygnięcie TSUE w swoich modelach tworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem hipotecznych kredytów walutowych. KNF nadal zachęca banki do aktywnego podejścia w celu znalezienia systemowego rozwiązania problemu walutowych kredytów mieszkaniowych poprzez oferowanie klientom ugód.

Genotic: wykorzystują AI do wytwarzania przeciwciał. Wygrali Infoshare Startup Contest

Darmowy kredyt dla wąskiej grupy kredytobiorców

Jak wynika z komunikatu KNF najbardziej atrakcyjną i racjonalną alternatywą dla długotrwałego procesu sądowego jest decyzja Przewodniczącego KNF z grudnia 2020 roku dotycząca konwersji kredytów frankowych na złotowe, tak aby kredyt w CHF był traktowany tak samo, jakby był udzielony w złotówkach.

KNF nie ma wątpliwości, że decyzja TSUE, która zwalnia konsumentów z ponoszenia kosztów wieloletniego udostępniania kapitału przez banki, ma negatywne konsekwencje nie tylko dla sektora bankowego, ale również dla całej polskiej gospodarki. UKNF uważa, że rozstrzygnięcie to stoi w sprzeczności z zasadą proporcjonalności, równowagą między ochroną konsumentów a stabilnością systemu finansowego oraz zasadami sprawiedliwości społecznej. Z komunikatu KNF dowiadujemy się, że przyznawanie preferencyjnych warunków wąskiej grupie kredytobiorców, na zasadzie "darmowego kredytu", nie jest zgodne z interesem publicznym i pewnością prawa".

Jak zareagują banki?

UKNF podkreśla, że wyrok TSUE wykracza poza zakres, który może być wymagany na podstawie dyrektywy 93/13 dotyczącej ochrony konsumentów. Przedstawione rozstrzygnięcie stoi w sprzeczności z zasadą skuteczności stosowanej w odniesieniu do postanowień tej dyrektywy.

Wynikające z tego wyroku TSUE konsekwencje dla sektora bankowego i gospodarki będą wymagały dalszych działań i analiz. Warto obserwować rozwój sytuacji oraz środki, jakie podejmą banki i organy nadzoru w celu dostosowania się do nowych warunków prawnych i ekonomicznych.

Unitra wznawia produkcję w Warszawie: "Mamy na plecach oddech naszych fanów"

ZOBACZ RÓWNIEŻ