Jak zdobyć pracę w IT?

Jak zacząć pracę w IT
Jak zacząć pracę w IT? Fot. Shutterstock
Drzwi do branży nowoczesnych technologii stoją otworem. Jakie warunki trzeba spełniać warunki, aby przejść przez ich próg i zdobyć pracę w IT?

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Ze względu na niewystarczającą pulę wykwalifikowanych pracowników, poszukiwanie talentów IT wciąż stanowi ogromne wyzwanie dla firm. Pracodawcy, chcąc wyróżnić się na rynku, oferują coraz lepsze warunki zatrudnienia oraz większą elastyczność. To sprawia, że sektor IT kusi wielu pracowników do porzucenia swoich dotychczasowych ról i spróbowania sił w branży będącej od lat w rozkwicie. Jednak przed podjęciem decyzji o przebranżowieniu do sektora IT warto zapoznać się z jego specyfiką i zweryfikować swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej przygotować się do nowego rozdziału w karierze. 

Czego wymaga się od kandydatów do pracy w IT? Jak wygląda rekrutacja? Jak zdobyć niezbędne umiejętności? – podpowiadają eksperci ds. rekrutacji inżynierów IT w firmie ITDS Polska.

Czas „Wielkiego przetasowania” – Polacy chcą do IT

Najnowsze analizy potwierdzają, że polscy pracodawcy coraz częściej zmagają się ze zjawiskiem rotacji pracowników, zwanym „Wielkim przetasowaniem”. Według badań opinii na przestrzeni 3 miesięcy pracę zamierza zmienić co czwarty pracownik, a w ciągu pół roku – co drugi . Jednocześnie co dziesiąta osoba rozważa zmianę branży, a 40% z nich planuje przebranżowienie na IT . 

Jednym z najważniejszych czynników, który wyróżnia sektor IT na rynku pracy i przyciąga uwagę pracowników są zarobki. Wysoka konkurencyjność oraz pojawienie się na polskim rynku zagranicznych firm sprawiają, że specjaliści IT mają olbrzymie pole do negocjowania swojego wynagrodzenia, co dla wielu jest największą motywacją do zmiany zawodu. W badaniu zrealizowanym na potrzeby raportu Przebranżowienie do IT  aż 83% respondentów wskazało zarobki jako czynnik motywujący do zmiany branży na IT. Nie jest to jednak jedyny powód. Firmy działające w tym sektorze oferują wiele pozapłacowych benefitów i dużą elastyczność.

- Oprócz wysokich zarobków i możliwości rozwoju, specjaliści IT poszukują także elastyczności. Nie dotyczy ona wyłącznie pracy zdalnej i czasu pracy, ale także możliwości wyjazdu i pracy za granicą czy otrzymywania pensji w zagranicznej walucie – mówi Charles-Alexandre Gamba, Partner w ITDS Polska. – Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się także postrzeganie pracodawcy z perspektywy pracowników. Obecnie oczekują oni relacji partnerskiej i sprawnej komunikacji z liderem, który nie tylko wymaga, ale także wspiera. Takie podejście buduje wzajemny szacunek i zaufanie, a to zawsze niesie korzyść dla obu stron. W ITDS tę relację staramy się budować już na etapie rozmowy rekrutacyjnej – dodaje Charles-Alexandre Gamba.

Rozmowa rekrutacyjna – jak wejść do świata IT?

Proces rekrutacji zależy od specyfiki działalności firmy. Inaczej będzie on wyglądał w momencie, gdy pracodawca rekrutuje bezpośrednio do swojego działu IT, a inaczej, kiedy pracodawca korzysta z pomocy wyspecjalizowanych w tym obszarze firm, takich jak ITDS. Jednak w większości przypadków kandydaci weryfikowani są pod względem technicznym i pod kątem wiedzy, jaką dysponują. Sprawdzane są zarówno kompetencje „twarde”, jak też, dające pełniejszy obraz pracownika - „miękkie”, takie, jak: efektywna komunikacja, umiejętność uczenia się, zbierania informacji i prezentowania wniosków w zróżnicowanym zespole czy gotowość do podejmowania inicjatywy i samodzielnej pracy. Ponadto weryfikowane są również motywacje oraz preferencje kandydata, w celu dokładnego zidentyfikowania potrzeb i możliwości. 

- W ITDS Polska zawsze informujemy kandydatów, jak dokładnie wygląda proces rekrutacji, a jeszcze przed pierwszym spotkaniem prezentujemy im kilka propozycji projektów, w których naszym zdaniem mogliby się realizować. Podczas rekrutacji nie posługujemy się ogólnikami. Przedstawiamy kandydatom wprost, jakie są warunki danej oferty, tzn. jaki system lub aplikację będą rozwijać w jakich technologiach, omawiamy kwestie istotne dla kandydatów, takie jak warunki finansowe oraz rozmawiamy o tym, jakie mają perspektywy pracując w ITDS. Na pierwszym spotkaniu rekruter sprawdza wiedzę i kompetencje kandydata. Następnie sprawdzane są umiejętności techniczne, które weryfikuje asesor techniczny. Taka weryfikacja, oprócz rozmowy, czasami obejmuje również pisanie kodu. Kolejnym etapem jest wspólna rozmowa kwalifikacyjna z klientem docelowym, dla którego realizowany jest dany projekt – mówi Katarzyna Stachowiak, Partner w ITDS Polska. - Co istotne, proces rekrutacji przebiega w naszej firmie szybko i sprawnie. Jesteśmy elastyczni i staramy się zawsze dopasować do kalendarza naszych kandydatów. Często w ciągu pięciu dni roboczych, a czasem nawet szybciej, jesteśmy w stanie zaoferować pracę kandydatowi, jeśli jest zainteresowany dołączeniem do ITDS - dodaje Katarzyna Stachowiak.

Teoria nie wystarczy

Obowiązkowym elementem każdego spotkania rekrutacyjnego jest weryfikacja dotychczasowego doświadczenia kandydata, a bogate portfolio jest bez wątpienia jego dużym atutem. Dlatego nauka we własnym zakresie, bezpłatne kursy, tutoriale czy książki mogą nie wystarczyć do tego, aby skutecznie przebranżowić się na IT. Żeby znaleźć pracę w branży wymagana jest praktyczna wiedza, którą można pozyskać na studiach informatycznych. Na etapie nauki warto angażować się także w projekty, które pozwolą stworzyć własne portfolio. To oczywiście rozwiązanie skuteczne, jednak wymagające poświęcenia co najmniej 3 lat. Dla osób, które chcą sprawnie i szybko się przebranżowić, dobrą alternatywą są zaawansowane kursy IT i bootcampy. Oczywiście kierunkowe wykształcenie zawsze jest w cenie, jednak intensywne kursy z danej dziedziny, poprzedzone ogólnym kursem informatycznym oraz podparte wieloma godzinami pracy własnej i stażem, mogą przynieść oczekiwany efekt i pomóc w znalezieniu pracy w IT. Oprócz przygotowania merytorycznego i technicznego, nie można zapominać o rozwijaniu kompetencji „miękkich”.

- Programowanie opiera się na codziennym identyfikowaniu problemów oraz znajdywaniu i wdrażaniu rozwiązań. Dlatego oprócz znajomości technologii i umiejętności technicznych, liczą się też m.in. dokładność i zdolność do myślenia abstrakcyjnego. Są jednak specjalizacje w IT, które nie wymagają wiedzy technicznej, a kluczowe są umiejętności „miękkie”, jak zdolność logicznego myślenia czy umiejętność wyciągania wniosków. Dotyczy to na przykład analityków biznesowych, project managerów czy scrum masterów – mówi Charles-Alexandre Gamba. 

Sektor IT obejmuje długą listę zawodów, które wymagają specjalistycznych umiejętności. Ich doskonalenie może pomóc w szybszym rozwoju kariery zawodowej. Warto także pamiętać, że branża dynamicznie się rozwija, w związku z czym warto regularnie uzupełniać swoją wiedzę o aktualne trendy i najświeższe technologie, aby budować swoją wartość na rynku pracy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ