Jak zabezpieczyć się przed zmianami klimatu

fotowoltaika
Fot. shutterstock.
Katastrofa klimatyczna będzie miała ogromny wpływ na światowe gospodarki. Także polską – przewidują eksperci. Czy można się przed nią uchronić?
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 2/2024 (101)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń i EY, do 2050 r. katastrofa klimatyczna doprowadzi do relatywnego spadku polskiego PKB do nawet 10 proc.! W bardziej realistycznym scenariuszu jest to 3 proc., ale nawet i wtedy konsekwencje dla biznesu będą nieuniknione. Takie dane nie przekonują przedsiębiorców. Jest zupełnie inaczej, kiedy zostanie im przedstawiona alternatywa – im więcej zainwestujesz w ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, tym mniejsze straty jako firma poniesiesz.

Stąd ogromne inwestycje w OZE i narzędzia do obniżenia kosztów zużycia energii. Nowe instalacje wymagają jednak zabezpieczenia. Bo zmiany klimatyczne (np. nieprzewidziane, duże gradobicia) mogą sprawić, że kosztująca miliony złotych farma fotowoltaiczna na dachu fabryki zostanie zniszczona. Jedynym ratunkiem jest posiadanie produktu ubezpieczeniowego, który przed tym ochroni.

Ryzyko środowiskowe

Instalacje OZE są narażone na różnorodne czynniki środowiskowe, takie jak silne wiatry, gradobicie czy uderzenia piorunów. Ubezpieczenie powinno uwzględniać ochronę przed szkodami wynikającymi z ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Ryzyko techniczne

Awarie techniczne mogą być poważnym zagrożeniem. Warto zwrócić uwagę na zakres ochrony obejmujący usterki sprzętu, problemy z wydajnością czy nagłe przestoje w produkcji energii.

Odpowiedzialność cywilna

Instalacje OZE mogą wpływać na lokalne środowisko i społeczność. Obejmowanie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest kluczowe w przypadku ewentualnych szkód dla osób trzecich lub mienia.

Kradzieże i sabotaż

Zważając na wzrastającą wartość technologii związanych z OZE, kradzieże oraz akty sabotażu stają się poważnym zagrożeniem. Ubezpieczenia powinny obejmować ochronę przed aktami wandalizmu i kradzieżą.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczeń

Przede wszystkim upewnij się, że polisa pokrywa wszystkie potencjalne zagrożenia, a wszelkie wyjątki są jasno określone. W umowie musisz także dobrze określić wartość sprzętu i całej instalacji, pamiętając, że ceny nieustannie idą w górę. Oznacza to, że pożądana byłaby indeksacja wartości ubezpieczenia, a co za tym idzie składki, którą ponosimy. Rozważ także zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, takich jak monitoring, systemy bezpieczeństwa czy środki ochrony przed skutkami ekstremalnych warunków atmosferycznych, co może wpływać na obniżenie składki ubezpieczeniowej. Na koniec pamiętaj – włączanie pracowników w proces zarządzania ryzykiem może przyczynić się do skuteczniejszej ochrony instalacji. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa powinna być integralną częścią strategii ochrony instalacji OZE.

Nowe wyzwania

O ile instalacje, takie jak farmy fotowoltaiczne oraz farmy wiatrowe są już znanym produktem, który można dość łatwo ubezpieczyć, o tyle na horyzoncie pojawiają się zupełnie nowe inwestycje, takie jak chociażby… reaktory atomowe. W listopadzie 2023 roku TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z Grupy PZU, jako pierwszy ubezpieczyciel działający na polskim rynku, podpisał umowę o strategicznej współpracy z Nuclear Risk Insurers (jedna z największych firm zajmujących się ubezpieczeniami energetyki jądrowej). Ambicją TUW PZUW jest stworzenie poolu atomowego, który zapewni ochronę przyszłej energetyce jądrowej w Polsce. – Szacuje się, że budowa czterech bloków atomowych to koszt ok. 160 mld zł. To ogromne pieniądze i duża odpowiedzialność ubezpieczycieli. Nic tak dobrze nie działa na jakość ochrony ubezpieczeniowej, jak możliwość zbudowania pewnego rodzaju konsorcjum. Współpraca z NRI, możliwa dzięki międzynarodowym kontaktom, będzie gwarantem rozwoju sektora – opowiada Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW, który był inicjatorem porozumienia.C

My Company Polska wydanie 2/2024 (101)

Więcej możesz przeczytać w 2/2024 (101) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ