Jak rozpocząć sprzedaż przez internet w Niemczech? Poradnik dla firm z sektora e-commerce

E-commerce w Niemczech. Jak rozpocząć sprzedaż?
E-commerce w Niemczech. Jak rozpocząć sprzedaż? Fot. Adobe Stock
Chcesz rozwinąć skrzydła? Pomyśl o uruchomieniu własnego sklepu internetowego w Niemczech. Oto praktyczny poradnik, jak przygotować się do jego uruchomienia zgodnie z niemieckim prawem.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Rok 2020 i 2021 zapiszą się prawdopodobnie jako jedne z najtrudniejszych lat dla światowej gospodarki. Pandemia spowodowana wirusem COVID-19 doprowadziła do zatrzymania wielu gałęzi przemysłu, powodując długotrwałe szkody. Jest to jednak również rok postępu cyfrowego. Dotyczy to również Niemiec, gdzie do cyfryzacji zawsze podchodzono bardzo ostrożnie. Przedsiębiorcy niemieccy zmuszeni do zmiany strategii firm, zaczęli przenosić swój biznes do świata wirtualnego, co okazało się bardzo dobrym pomysłem i zapobiegło licznym upadłościom. Obecnie stacjonarna sprzedaż jest już możliwa, jednak wiele firm nie zrezygnuje z nowego modelu biznesowego, dodatkowo rozszerzając sprzedaż produktów online na inne kraje europejskie. Otwartość niemieckich konsumentów na tę bardzo popu-larną aktualnie formę zakupów stwarza możliwość podboju tego rynku również przez polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby zaistnieć na rynku międzynarodowym. Aby jednak ekspansja do Niemiec okazała się sukcesem, należy zapoznać się ze specyfiką rynku, w szczególności należy zwrócić uwagę na przepisy prawne, które są kluczowe przy prowadzeniu biznesu E-commerce u naszego zachodniego sąsiada. 

Poniżej kilka praktycznych wskazówek na temat rozpoczęcia biznesu e-commerce  w Niemczech. Na co uważać i czego nie robić.

Forma prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech

Na początek należy zastanowić się nad formą prawną działalności. Tutaj polski przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia sklepu internetowego w Niemczech za pomocą swojej firmy z siedzibą w Polsce, lub założenia niemieckiej spółki np. GmbH (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Forma prawna działalności jest bardzo istotna. Tutaj należy podkreślić, iż niemieccy klienci darzą większym zaufaniem krajowe firmy. W związku z tym jeżeli chcemy zwiększyć sprzedaż na tym rynku, warto zastanowić się nad założeniem niemieckiego podmiotu prawnego. 

Impressum

Zgodnie z regulacjami niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych (niem. Telemediengesetz)  podmiot świadczący usługi online zobligowany jest do umieszczenia na stronie internetowej danych identyfikacyjnych, czyli impressum. Najważniejsze informacje jakie powinno zawierać impressum to m.in.:

1. pełna nazwa podmiotu i adres, 

2. forma prawna, osoba upoważniona do reprezentacji, 

3. numer identyfikacji podatkowej,

4. informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny lub telefoniczny, sam formularz kontaktowy nie jest wystarczający,

5. w przypadku wpisu do rejestru handlowego numer wpisu i właściwy sąd rejestrowy.

Opis produktu wraz z regulacjami dotyczącymi cen

Opis towaru powinien zawierać jego ogólną charakterystyką i najważniejsze cechy. Nie należy stosować zdjęć towaru skopiowanych od konkurencji. Klienta należy poinformować o pełnej cenie towaru  już przed złożeniem zamówienia. Należy podać cenę końcową brutto oraz koszty wysyłki jak i wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia. W przypad-ku oferowania towarów których zamówienie zależne jest od ich wagi, objętości, długości lub powierzchni konieczne jest podanie odpowiedniej ceny jednostkowej (niem. Grundpreis) w przeliczeniu na daną jednostkę miary np. 1kg, 1m, 1 litr.

Możliwość do odstąpienia od umowy

Klienta należy pouczyć o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, oraz o terminach, warunkach i sposobie wykonywania tego prawa. Pouczenie powinno znaleźć się w regulaminie jak i w wiadomości do klienta potwierdzającej zakup produktu. Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od otrzymania towaru. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Konieczne jest natomiast złożenie wyraźnego oświadczenia woli o odstąpieniu.  

Regulamin

W Niemczech nie ma ustawowego obowiązku stosowania regulaminu, jest on jednak zalecany. Regulamin powinien precyzyjnie opisywać proces zamówienia, sposób i czas wysyłki towaru, możliwe opcje płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz inne przydatne w prak-tyce postanowienia. Musi być on zrozumiały pod względem merytorycznym i językowym (obowiązkowo w języku ojczystym klienta).

Opis przycisku zamawiam

W myśl niemieckich przepisów kodeksu cywilnego przycisk „zamawiam” musi zawierać dodatkowe sformułowanie np. "zlecenie płatne", „składam zamówienie podlegające opłacie” lub podobne sformułowanie. Tylko wtedy mamy pewność że konsument jest świadomy kiedy zawiera prawnie wiążącą umowę.

Polityka prywatności

Każda osoba prowadząca internetową sprzedaż ma obowiązek umieszczenia na stronie internetowej politykę prywatności. Powinna być ona umieszczona w łatwo widocznym miejscu. Konieczne jest podanie celu przetwarzania danych (z reguły będzie to wypełnienie obowiązków płynących z umowy z klientem) oraz jego zakresu. Stosownie tzw. cookies oraz wtyczek do mediów społecznościowych wymaga poinformowania o tym klienta. Wysyłanie klientom newslettera wymaga uzyskanie uprzedniej i wyraźnej zgody klienta na jego wysyłanie.

Uwaga na Abmahnung

Nieznajomość prawa szkodzi. Specyfiką rynku niemieckiego są tzw. Abmahnungen czyli wezwania do zaprzestania czynów domniemanej nieuczciwej konkurencji wystosowywane przez konkurencyjne firmy lub stowarzyszenia konsumenckie. Wezwania takie dotyczą z reguły braków lub błędów w niezbędnych dokumentach prawnych takich jak regulaminy lub pouczenia Wezwanie z reguły obejmuje żądanie natychmiastowego uzupełnienia wskazanych w wezwaniu braków takich jak niedopuszczalne klauzule umowne w regulaminie oraz zapłaty kosztów prawnych związanych z wysłanym wezwaniem (z reguły między 500,00 a 2.000,00 Euro).

Aktualna, oficjalna liczba mieszkańców Niemiec wynosi 83 miliony. Niemcy są więc ogromnym rynkiem zbytu. Oprócz tego nie można zapominać, że jest to jedna z najpotężniejszych gospodarek świata, oraz najważniejszy partner gospodarczy Polski. 

Chociażby z tego względu polscy przedsiębiorcy powinni się zastanowić nad ekspansją zagraniczną, aby znacząco przyspieszyć rozwój firmy i stać się rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej.  

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ