Jak przyspieszyć dużą transakcję

ubezpieczenia
Jak przyspieszyć transakcje poprzez ubezpieczenia?
Grzegorz Waszkiewicz, broker ubezpieczeniowy, twórca portalu BezpieczenstwowBiznesie.pl tłumaczy jak przyspieszyć proces transakcyjny poprzez ubezpieczenia.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Są ubezpieczenia, które upraszczają i przyspieszają obrót nieruchomościami czy spółkami lub uzyskanie na nie finansowania. Tak zwane title insurance przydaje się głównie wtedy, kiedy doradca prawny kupującego zwraca uwagę na wady prawne lub wady pozwoleń. Są to ryzyka reprywatyzacyjne, wady użytkowania wieczystego, błędne podziały działek itp. Te wady mogą prowadzić do unieważnienia umów sprzedaży lub dać podstawę do roszczeń osób trzecich.

Wsparcie od firmy matki

W takich sytuacjach ubezpieczyciel bierze na siebie ryzyko pokrycia strat ubezpieczonego, które mogłyby powstać w wyniku zmaterializowania się ubezpieczonych ryzyk.

Innym produktem jest tzw. warranty and indemnity. Nie ubezpiecza on wad, ale prawidłowość oświadczeń i zapewnień składanych przez sprzedającego. Niektóre towarzystwa specjalizują się w oświadczeniach fundamentalnych, czyli dotyczących spółek, nieruchomości, pozwoleń, umów najmu itp., inne ubezpieczają oświadczenia niefundamentalne, czyli podatkowe, finansowe, środowiskowe itp. Gdy oświadczenia takie składa spółka celowa, która zostanie zamknięta kilka dni po transakcji, nie są one uważane za wiarygodne, stąd strony negocjują dodatkowe zabezpieczenia od sprzedającego: wsparcie od strony firmy matki, depozyty gwarancyjne itp.

Ubezpieczenie może ułatwić sprzedaż

W naturalny sposób takie wymogi nie są dobrze widziane przez sprzedającego, który zbywając nieruchomość lub spółkę nie chciałby być zobowiązany z tytułu aktywa, którego już nie będzie posiadał. W takiej sytuacji odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość oświadczeń może przejąć na siebie ubezpieczyciel.

Wszędzie tam, gdzie aktywa lub sprzedający nie są najlepszej jakości prawnej, ubezpieczenie może naprawdę ułatwić i przyspieszyć ich sprzedaż.

POLECAMY