Jak otworzyć warsztat samochodowy. Najważniejsze porady

Jak otworzyć warsztat samochodowy. Najważniejsze porady
W Polsce, na każde 1000 mieszkańców przypada ok. 580 zarejestrowanych samochodów. Co więcej, liczba ta rośnie z roku na rok.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Większa liczba samochodów oznacza więcej pracy dla mechaników. Wzrastająca liczba pojazdów to dobra wiadomość dla tych, którzy prowadzą warsztat samochodowy lub planują jego otwarcie. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak założyć warsztat samochodowy.

Ogólna charakterystyka warsztatu samochodowego

Prowadzenie warsztatu samochodowego obejmuje różne naprawy, konserwację oraz modyfikacje pojazdów. W zakres działalności warsztatu wchodzą:

  • Naprawy mechaniczne, elektryczne, systemów wtryskowych, nadwozia, szyb, okien i siedzeń
  • Przeglądy techniczne
  • Lakierowanie i malowanie
  • Zakładanie oraz wymiana opon i dętek, w tym ich naprawa
  • Wykonywanie zabiegów antykorozyjnych (wyłączając motocykle)
  • Instalacja części i akcesoriów (z wyłączeniem motocykli)

Warsztaty samochodowe działają zazwyczaj z użyciem odpowiedniej infrastruktury technicznej, która obejmuje pomieszczenia, maszyny, urządzenia i narzędzia, często zlokalizowane blisko budynków mieszkalnych.

Wstępne wymagania do założenia warsztatu samochodowego

Osoba planująca rozpocząć działalność w zakresie naprawy, konserwacji oraz modyfikacji pojazdów samochodowych nie potrzebuje specjalnych uprawnień, licencji czy pozwoleń. Jednakże, warsztat musi być odpowiednio wyposażony, co wymaga nakładów finansowych. Na początek konieczne będzie zakupienie podnośników samochodowych, urządzeń do geometrii, mierników i podstawowych narzędzi jak komplety kluczy, prasa hydrauliczna oraz przyrządy do regulacji. Lista zakupów zależy od oferowanych usług.

Formy prawne prowadzenia warsztatu samochodowego

Warsztat samochodowy można prowadzić pod różnymi formami prawnymi (z wyjątkiem spółki partnerskiej). Najczęściej wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Kroki do założenia warsztatu samochodowego

  • Rejestracja działalności: prowadzenie warsztatu należy zarejestrować w CEIDG, a jeśli wybierasz inną formę niż jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna – w KRS.
  • Rejestracja VAT: osoba prowadząca działalność gospodarczą i sprzedająca towary lub usługi objęte VAT musi zarejestrować się jako podatnik VAT poprzez formularz VAT-R, który należy złożyć do urzędu skarbowego.
  • Kasa fiskalna: od stycznia 2020 roku firmy motoryzacyjne muszą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej online.

PKD dla warsztatu samochodowego

Podstawowy PKD to 45.20.Z. Dodatkowo, dla sprzedaży części i akcesoriów należy dodać PKD 45.32.Z, a dla napraw motocykli – PKD 45.40.Z.

Najlepsza forma opodatkowania

Wybór formy opodatkowania zależy od zakresu działalności. Jeśli warsztat działa samodzielnie i ponosi niskie koszty, ryczałt (8,5%) może być korzystny. W przypadku wynajmu lokalu i zatrudnienia pracowników, korzystniejsze może być opodatkowanie na zasadach ogólnych.

VAT – czy warto być podatnikiem?

Na początku działalności warto skorzystać ze zwolnienia z VAT, zwłaszcza że warsztat obsługuje głównie klientów indywidualnych. Limit obrotu uprawniający do zwolnienia wynosi 200 tys. zł rocznie.

Składki ZUS

Osoba rozpoczynająca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną musi zgłosić się do ZUS. Preferencyjne stawki ZUS obowiązują przez pierwsze 24 miesiące, a ulga na start przez pierwsze 6 miesięcy.

Konto firmowe

Przepisy nie wymagają oddzielnego konta firmowego, ale przy transakcjach przekraczających 15 tys. zł między przedsiębiorcami konieczne jest użycie rachunku bankowego przedsiębiorcy. Początkowo może być to konto osobiste, ale warto rozważyć firmowe w miarę rozwoju działalności.

RODO

Warsztat musi przestrzegać przepisów RODO, co obejmuje wyznaczenie inspektora ochrony danych (jeśli wymagane), zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz realizację praw osób, których dane dotyczą.

Warunki lokalowe

Warsztat może znajdować się w przydomowym garażu, ale musi spełniać wymogi techniczne, takie jak wentylacja, antypoślizgowe posadzki i odpowiednie oświetlenie. Nowoczesne technologie mogą wymagać certyfikatów dla używanych maszyn i urządzeń.

ZOBACZ RÓWNIEŻ