Gwarancja spłaty zobowiązań dla firm dotkniętych koronakryzysem. Powstał nowy produkt

Fot. Pixabay.com
Fot. Pixabay.com
Santander Leasing uruchomił możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z gwarancji spłaty zobowiązań z tytułu umowy leasingu i pożyczki do wartości 800 tys. euro. Celem projektu jest wsparcie firm w dostępie do finansowania leasingowego.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Gwarancje spłaty objęte są regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, udzielaną z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (PFG). Fundusz ma na celu ochronę gospodarki UE przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią Covid - 19.

W ramach uruchomionych gwarancji przedsiębiorcy od początku sierpnia do końca 2021 r. mogą liczyć na wsparcie w postaci ułatwienia dostępu do finansowania, zwłaszcza ci, którzy w ramach swojej działalności w znaczny sposób odczuli skutki pandemii.

- Uruchomiony przez nas z początkiem sierpnia program udzielania leasingu lub pożyczki z gwarancją ma umożliwić sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością firmy, zapewniając tym samym jej funkcjonowanie i rozwój. Jest to finansowanie udzielane przedsiębiorstwom, zatrudniającym max. 250 pracowników o rocznym przychodzie nieprzekraczającym 50 mln EUR lub o rocznej sumie bilansowej, która nie przekracza 43 milionów EUR – mówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. – Zaproponowane przez nas wspólnie z BGK rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie transakcji leasingowych do 80 proc. kwoty kapitału. Stanowi to zatem realną pomoc w realizacji kluczowych inwestycji pozwalających na zabezpieczenie prowadzonej działalności – dodaje.

Uruchomione gwarancje mogą stanowić szczególnie istotne rozwiązanie dla firm z krótką historią kredytową lub z niewystarczającym majątkiem na zabezpieczenie swoich inwestycji, jak też tych których dotykają skutki pandemii. Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem gwarancji mogą liczyć na finansowanie leasingowe, które będzie udzielane na korzystniejszych dla firm warunkach w porównaniu do standardowej oferty. Dzięki gwarancji możliwe będzie m.in.: obniżenie łącznego kosztu leasingu, wydłużenie okresu leasingu czy też otrzymanie wyższej kwoty leasingu. Dodatkowo uruchomiony program to wygoda i oszczędność czasu, gdyż wszystkie formalności związane z przeprowadzeniem transakcji i jej zabezpieczeniem są realizowane u leasingodawcy.

Gwarancje stanowią zabezpieczenie transakcji leasingowych do 80 proc. kwoty zaangażowania kapitałowego z umowy leasingu czy pożyczki. Wysokość proponowanych gwarancji wynosi do 100 tys. euro w przypadku firm prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, do 120 tys. euro jeśli chodzi o przedsiębiorców reprezentujących sektor rybołówstwa i hodowli ryb oraz aż do 800 tys. euro w przypadku pozostałych sektorów. Okres udzielanych gwarancji może wynieść od 3 do 120 miesięcy. Wszystkie formalności będzie można przeprowadzić bezpośrednio w kontakcie ze spółką leasingową.

Finansowanie korzysta ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ