Czas na nowoczesny Private Banking

Czas na nowoczesny Private Banking
Bankowość prywatna stale się zmienia. W ostatnim czasie główną przyczyną tej ewolucji, poza sytuacją geopolityczną, jest zmiana grupy klientów zamożnych. Systematycznie obniża się ich wiek, widzimy też dynamiczny wzrost liczby osób zaliczanych do tej grupy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 1/2024 (100)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Od samego początku Santander Private Banking przyświeca jeden cel – bycie bankowością prywatną pierwszego wyboru w Polsce. Wprowadzanie międzynarodowych standardów, usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów klienta, szeroki wybór produktów inwestycyjnych i co najważniejsze – bezpieczeństwo. Bankier musi dobrze znać charakter, przyzwyczajenia oraz potrzeby swojego klienta. Dzięki temu będzie mógł dostosować odpowiednie rozwiązania finansowe.

Nasza przynależność do Santander Global Wealth Management powoduje, że jesteśmy jednym z największych uczestników polskiego rynku z realnym dostępem do bankowych, globalnych produktów i usług. Dajemy także klientom możliwość inwestycji na światowych rynkach, na których działa Grupa. Obserwujemy wzrost zainteresowania i korzystania przez polskich klientów z globalnych usług bankowości prywatnej w Grupie Santander. Również poza granicami naszego kraju, np. w Szwajcarii realizujemy dla naszych polskich klientów usługi Family Office.

Na aktualną paletę usług doradztwa inwestycyjnego składa się w szczególności doradztwo dotyczące funduszy inwestycyjnych, gdzie oferujemy pięć różnorodnych strategii.

W ramach współpracy z Santander Biuro Maklerskie umożliwiamy zawarcie umowy o usługę aktywnego doradztwa giełdowego w trzech portfelach wzorcowych: akcji polskich, europejskich oraz amerykańskich, z możliwością wsparcia przydzielonego maklera. Szeroki wachlarz produktowy dopełnia usługa doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz Inwestycyjny – autorskie rozwiązanie w postaci globalnego portfela modelowego przygotowywanego przez ekspertów Santander Biuro Maklerskie. Zawiera on wyselekcjonowane akcje spółek polskich, amerykańskich, europejskich oraz ETF-y. Rozwijając nasze portfolio, pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych usług doradczych.

Santander Private Banking Polska kreując swoją ofertę inwestycyjną, uwzględnia oczekiwania klientów w zakresie ESG. Dlatego w naszej ofercie udostępnialiśmy produkty strukturyzowane spełniające preferencje klientów dotyczące zrównoważonego rozwoju. Umożliwiamy także wybór funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem czynników ESG. Obie usługi świadczymy w ramach doradztwa inwestycyjnego.

Od kilku lat konsekwentnie wdrażamy rozwiązania digitalowe i je rozbudowujemy.

Rozszerzyliśmy wachlarz usług dodatkowych do karty kredytowej Mastercard World Elite o Global Data Roaming i Mastercard Airport Security Fast Track, które dają pełną swobodę podczas podróży. Usługa Global Data Roaming umożliwia korzystanie z transmisji danych w trakcie podróży z dostępem w ponad 150 krajach. Usługa Mastercard Airport Security Fast Track pozwala na priorytetowe przejście kontroli bezpieczeństwa na wybranych międzynarodowych lotniskach. Dodatkowo daje możliwość rezerwacji transferu lotniskowego, zniżki w sklepach i restauracjach na terenie lotniska.

Żeby być realnym partnerem dla naszych klientów, przygotowaliśmy rozwiązania wykraczające poza tradycyjne ramy finansów. Analizujemy potrzeby, widzimy też dywersyfikację działań, różne zainteresowania, potrzeby i aktywności. Dlatego rzetelnie wspieramy klientów w zarządzaniu nie tylko finansami, ale również majątkiem.

Praktycznym wymiarem tej idei jest program Santander Exclusive realizowany we współpracy z renomowanymi partnerami biznesowymi z sektora prawno-podatkowego oraz lifestyle. Klienci razem z naszymi partnerami mogą przeżyć niezwykłą przygodę w czasie zaprojektowanej tylko dla nich podróży, ale także od lat mają możliwość zaplanowania sukcesji  swojego majątku.

Zadaniem banku jest otoczenie klienta wyjątkową, wszechstronną opieką i szukanie rozwiązań dostosowanych do jego potrzeb. Wyjście poza schemat możliwe jest dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych doradców: inwestycyjnych, maklerów, dilerów walutowych i specjalistów bankowości prywatnej. Dla naszych klientów pracuje zespół bankierów prywatnych z europejskim certyfikatem doradztwa finansowego (EFPA, EFA).

Najważniejsze jest dla nas łączenie tradycji i możliwości jakie daje nam współczesność, wieloletnia relacja, zaufanie i dbałość o detale.

Bo co można dać człowiekowi, który ma wszystko? Czas.

------------------

PUBLIKACJA HANDLOWA

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł.Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A.Best International Private Bank in Poland 2023 wg badania magazynu Euromoney https://www.euromoney.com/arti... Szczegóły oferty, opłat i prowizji, zakresu usług dostępny na stronie www.santander.pl/private-banking oraz u dyrektora ds. bankowości prywatnej. Inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. W celu korzystania z usług doradztwa inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie, oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej, konieczne jest posiadanie umowy o świadczenie usług maklerskich, rachunku papierów wartościowych, zawarcie dyspozycji rozszerzającej oraz posiadanie aktualnego i odpowiedniego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego. Klient nie jest obciążony dodatkowymi kosztami w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej. Dostępność rekomendowanych instrumentów finansowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego zależy od indywidualnej sytuacji klienta badanej na podstawie ankiety odpowiedniości. Więcej informacji, w tym informacji o ryzyku, sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie znajdują się na stronie www.santander.pl/inwestor w dokumencie „Informacje wstępne”.

My Company Polska wydanie 1/2024 (100)

Więcej możesz przeczytać w 1/2024 (100) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ