Ile zarobiły polskie banki w 2022 r.? Zawrotna kwota

wyniki banków
Fot. shutterstock.
Według danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny, wynik finansowy netto sektora bankowego w 2022 roku wyniósł 12,4 miliardów złotych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W 2022 roku sektor bankowy osiągnął bardzo dobry wynik finansowy. Dane zaprezentowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują wzrost o 6,3 miliarda złotych w porównaniu do wyniku z poprzedniego roku. Suma bilansowa banków w końcu 2022 roku była wyższa o 6,5 procent w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 2 723,5 miliardów złotych.

Zarobki banków skoczyły w górę

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2022 roku wyniósł 12,4 miliardów złotych. Wartość kredytów sektora niefinansowego zmniejszyła się o 1,4 procent do kwoty 1 169,4 miliardów złotych, natomiast wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 6,5 procent do 1 637,0 miliardów złotych.

Straty na przeszło 7 mld zł

Warto zauważyć, że wśród zwycięzców są też banki ze stratami. Straty netto o wartości 7,4 miliardów złotych poniosło 20 banków, w tym 19 komercyjnych oraz 8 oddziałów instytucji kredytowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość kredytów sektora niefinansowego wynosiła 1 169,4 miliarda złotych, co stanowi spadek o 1,4 procent.

W sektorze niefinansowym przeważały kredyty udzielone gospodarstwom domowym, w których 62,8 procent stanowiły kredyty przeznaczone na nieruchomości mieszkaniowe.

Hipoteki powiązane z kursem franka szwajcarskiego stanowiły 11,3 procent całości kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.

Adam Czerniak: "Nie podoba mi się opieranie polityki mieszkaniowej na tanich kredytach" [WYWIAD]

Przedsiębiorstwa inwestują z kredytów

Kredyty dla przedsiębiorstw należały w większości do dużych przedsiębiorstw, a pod względem produktowym największy udział w kredytach przedsiębiorstw wykazywały kredyty operacyjne i kredyty inwestycyjne.

Kredyty przedsiębiorstw przeznaczone na nieruchomości osiągnęły wartość 71,1 miliardów złotych.

30 proc. więcej depozytów terminowych

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 1 823,1 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 6,2 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

W strukturze depozytów sektora niefinansowego 69,3 procent stanowiły depozyty bieżące, a udział depozytów terminowych zwiększył się do 30,7 procent.

Shares oficjalnie debiutuje w Polsce. Dorota Sierakowska jedną z ambasadorek

ZOBACZ RÓWNIEŻ