Fundusze europejskie. Do zdobycia 300 tys. złotych na granty

Fundusze europejskie. Do zdobycia 300 tys. złotych na granty
Do 11 sierpnia można składać wnioski w ósmej, ostatniej rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zdobyte środki pozwolą na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych. Poddziałanie finansowane jest z Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Fundusze europejskie. Projekt dla sektora MSP

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w szczególności:

  • Kreatywna Europa – wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych. Jego głównymi celami jest promocja europejskiej różnoroności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych;
  • LIFE – instrument poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.
  • Ponadto inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant, dla którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie lub nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zgłaszający aplikację może występować w roli projektodawcy, koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Jak działają neobanki?

Kto może ubiegać się o granty?

– Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po unijne wsparcie na rozwój firm. Po raz kolejny, w ramach funduszy europejskich, mogą uzyskać realną pomocą na pozyskanie finansowania, dlatego zachęcam do aplikowania w konkursie „Granty na Eurogranty” – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wskazuje, że przedsiębiorcy mogą w ramach dofinansowania otrzymać nawet 280 tys. zł. Całkowita pula środków w konkursie to 50 mln zł. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi ona 20 mln zł, a dla projektów z województw innych niż mazowieckie – 30 mln zł - To realne wsparcie w skutecznym przygotowaniu aplikacji do procesu ubiegania się o Eurogranty w ramach jednego z Programów UE: COSME, Horyzont 2020, Kreatywna Europa czy LIFE – dodaje prezes Budrowski.

Na co można przeznaczyć otrzymane środki?

Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na przygotowanie aplikacji o Eurogrant, która będzie zgodna z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, wynagrodzenie pracowników za działania, które będą bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, sfinansowanie kosztów usług doradczych oraz organizację spotkań i podróży służbowych, niezbędnych w procesie organizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowe warunki i kryteria konkursowe opisane są w dokumentacji konkursowej.

Te firmy już skorzystały z dofinansowania

Dofinansowanie na maksymalną kwotę 280 060 zł otrzymała firma Bine Sp. z o.o. Zakończony już projekt „Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności do programu EIC Accelerator Pilot” uzyskał prawie maksymalną punktację 14,05 na 15 możliwych. W ramach inicjatywy firma przygotowała studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie do programu EIC Accelerator Pilot (SMEI-2b), realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Przedmiotem projektu był rozwój opracowanej przez spółkę technologii Bin-e – inteligentnego, samouczącego się kosza, który automatycznie sortuje wrzucane do niego odpady i segreguje je do 4 frakcji: papier, szkło, plastik, metal. Dodatkowo Bin-e kompresuje zbierany papier i plastik, pozwalając na rzadsze opróżnianie oraz optymalizując proces zarządzania odpadami (zarządzany w ramach platformy IoT).

Z kolei maksymalną ocenę – 15 punktów – uzyskała firma Fundingbox Accelerator Sp. z o.o., otrzymując dofinansowanie na kwotę 239 310 zł dla „Przygotowania projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Horizon2020 – ICT-58.”. Przedmiotem działania było umiędzynarodowienie – w kontekście wyjścia poza Europę – prowadzonej przez Fundingbox działalności na rzecz transferu i komercjalizacji innowacji, wzmocnienie współpracy i partnerstwa strategicznego pomiędzy krajami Unii Europejskiej a wybranymi krajami Afryki. Projekt w szczególności dotyczył rozwoju afrykańskich sieci innowacji cyfrowych poprzez zapewnianie budowania zdolności technicznych i transferu technologii lokalnym MŚP, samorządom i projektom ukierunkowanym na cyfryzację oraz wdrażanie innowacji cyfrowych.

Do konkursu „Granty na Eurogranty”, w ostatniej już rundzie, można zgłaszać się do 11 sierpnia br.

ZOBACZ RÓWNIEŻ