Fundusz VC Link zainwestował w spółkę IQ Biozoom

Fundusz VC Link zainwestował w spółkę IQ Biozoom
Spółka IQ Biozoom, polska firma opracowująca technologię do nieinwazyjnego monitorowania poziomu substancji biochemicznych w organizmie, takich jak np. glukoza, otrzymała wsparcie inwestycyjne od funduszu VC Link.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Spółka nie zamknęła jeszcze rundy inwestycyjnej na etapie seed. Za środki uzyskane z kolejnej inwestycji, firma planuje osiągnięcie gotowości wdrożeniowej dla testów na glukozę i mleczany, oraz certyfikację urządzeń. Trwają poszukiwania kolejnych inwestorów, by poszerzyć portfolio detekowanych substancji biochemicznych o hormony i wdrażać swoje rozwiązania na rynek wspólnie z partnerami medycznymi.

W swoim portfolio fundusz VC Link posiada głównie podmioty opracowujące wysoko zaawansowane innowacje dla sektora przemysłowego. Jego specjalnością są technologie dotyczące inżynierii materiałowej. 

– Technologia IQ Biozoom ma bardzo duży potencjał rynkowy. Nieinwazyjna diagnostyka i monitoring zaburzeń zdrowotnych – w szczególności monitoring glikemii – są dzisiaj przedmiotem wielu poszukiwań przemysłowych. Opracowywana przez firmę IQ Biozoom technologia to nie tylko szansa na większy komfort milionów pacjentów, ale również inwestycja w przyszłość nowoczesnej medycyny. Doceniamy także komplementarność i doświadczenie zespołu IQ Biozoom: stanowią one ważny czynnik potencjalnego sukcesu spółki – mówi Grzegorz Putynkowski, prezes VC Link.

Monitorowanie biomarkerów – pozyskanie finansowania od VC Link

Najczęściej do monitorowania poziomu glukozy w organizmie stosuje się inwazyjne glukometry, które określają stężenie glukozy na podstawie pomiaru z krwi włośniczkowej. Według raportu „Polska Rodzina z cukrzycą” – wydanego przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej SED – 84% osób z cukrzycą typu 1 chce korzystać z nieinwazyjnych metod monitorowania poziomu glukozy, zaś 60% z nich pomija część codziennych badań ze względu na konieczność nakłuwania opuszków palców. Dodatkowo, poza odczuwanym dyskomfortem, przerwanie ciągłości skóry powoduje wzrost ryzyka wystąpienia zakażeń. 

W 2021 roku IQ Biozoom rozpoczęło prace nad rozwojem innowacyjnej technologii, która służy do nieinwazyjnego monitorowania poziomu glukozy oraz innych biomarkerów, takich jak mleczany, cholesterol, hormony lub białka CRP w organizmie. W oparciu o technologię IQ Biozoom powstaje urządzenie, którego sercem jest biosensor, wytwarzany z użyciem druku strumieniowego, bazujący na autorskiej konstrukcji zaawansowanych przyrządach półprzewodnikowych, takich jak m.in. tranzystory cienkowarstwowe. Technologia nie jest jeszcze stosowana komercyjnie. 

– Rozwijane urządzenie pozwala określać stężenie wybranego biomarkera w oparciu o kontakt jednorazowego paska testowego z płynem ustrojowym, takim jak ślina, pot, mocz lub łzy. Według analiz, w przypadku pomiaru stężenia glukozy w ślinie, technologię IQ Biozoom cechuje pomiar nawet dziesięć razy dokładniejszy niż obecne standardy rynkowe. Oznacza to, że możliwe jest oznaczanie z laboratoryjną dokładnością nawet bardzo niskich stężeń wybranych biomarkerów w analicie. Może to mieć szczególne zastosowanie w tych przypadkach, gdy fizjologiczne stężenie wybranej substancji jest bardzo niskie lub gdy sama obecność biomarkera w danym analicie świadczy o zaburzeniach zdrowotnych. Nasza technologia zwiększa dostępność do badań diagnostycznych w warunkach domowych i stanowi ważny krok w stronę medycyny spersonalizowanej. Ponadto, retrospektywne analizy informacji medycznych pochodzących od wielu osób w istotny sposób przyczynią się do rozwoju diagnostyki medycznej – zapewnia dr inż. Jakub Kaczmarski, współzałożyciel i Chief Technology Officer w IQ Biozoom.

Atutem technologii IQ Biozoom ma być przystępny cenowo proces produkcyjny oraz jej matrycowy charakter. W założeniu – za pomocą jednego urządzenia oraz jednorazowych pasków testowych przeznaczonych poszczególnym biomarkerom – pacjent, lekarz lub ratownik medyczny będzie mógł wykonać pomiar określonych parametrów organizmu. Paski testowe, stosowane do oznaczania poziomu glukozy, po modyfikacji w zaledwie jednym aspekcie technologicznym, mogą służyć do oznaczania poziomu innej substancji biochemicznej, np. białka CRP, kortyzolu lub mleczanów. Idea jaka stoi za produktem to jedno urządzenie pomiarowe oraz wiele różnych typów pasków testowych – każdy dla innego typu substancji biochemicznej. Taki kierunek rozwoju sprawia, że bariera wejścia w dodatkowe obszary diagnostyki i możliwość poszerzenia portfolio monitorowanych biomarkerów jest niska.

– Technologia IQ Biozoom to światowa awangarda nowoczesnej medycyny. Dysponujemy świetnym zespołem B+R, a dodatkowo mamy możliwość współpracy z naukowcami m.in. z University of Cambridge, University of Surrey, Kochi University of Technology. Na współpracę z nami otwarte są także jednostki kliniczne, takie jak „Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie czy Addenbrooke’s Hospital w Cambridge. Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej na terenie Europy, Chin i USA. Spółka jest obecnie w trakcie pierwszej rundy inwestycyjnej. Zamierzamy rozwijać prace nad detekcją kolejnych substancji biochemicznych i wdrażać rozwiązania z partnerami medycznymi – podkreśla Dorota Dardzińska, dyrektor generalny i współzałożyciel IQ Biozoom.

ZOBACZ RÓWNIEŻ