Darmowe leki dla seniorów powyżej 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży

Darmowe leki dla seniorów powyżej 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży
Osoby, które mają 65 lat lub więcej, a także dzieci i młodzież do 18 roku życia, mają prawo do bezpłatnych leków na receptę. Sprawdź pełną listę leków.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Darmowe leki przysługują wszystkim osobom, które spełniają trzy warunki: mają ukończone 65 lat lub nie ukończyły jeszcze 18 lat; lek znajduje się w wykazie D1 lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zawartym w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia; mają zdiagnozowane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

Które leki są bezpłatne?

Lista darmowych leków dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia zawiera ponad 2800 pozycji. Natomiast lista dla seniorów powyżej 65 roku życia obejmuje prawie 3800 darmowych leków. Aktualny wykaz leków dostępnych bezpłatnie znajdziemy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Na liście znajdują się też leki, które wcześniej były częściowo refundowane. Obejmuje to m.in. leki:

 • Antyhistaminowe
 • Hipoglikemizujące
 • Hormonalne
 • Immunostymulujące
 • Immunosupresyjne
 • Okulistyczne
 • Przeciwbakteryjne
 • Przeciwgrzybicze
 • Przeciwwirusowe
 • Przeciwbólowe
 • Przeciwzakaźne
 • Przeciwdrgawkowe
 • Stosowane w chorobach dróg oddechowych, nadciśnieniu tętniczym, chorobach urologicznych, chorobach układu pokarmowego
 • Szczepionki

Kto może wystawić receptę?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z umową z NFZ oraz lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po leczeniu szpitalnym — po spełnieniu dodatkowych warunków.

Sprawdź: Nowy wiek emerytalny

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej z uprawnieniami do wystawiania recept i umową z NFZ również może to zrobić.

Jeśli zaś chodzi o lekarza dowolnej specjalności, posiadającego prawo wykonywania zawodu, ale aktualnie niepracującego, może on wystawić taką receptę dla siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej — do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Jak prawidłowo wystawić receptę?

Receptę na darmowe leki wystawia uprawniony lekarz lub pielęgniarka. Wystarczy, że na recepcie w polu "kod uprawnień dodatkowych" znajdzie się litera S dla seniorów lub DZ dla dzieci i młodzieży. To ważne, aby upewnić, że recepta faktycznie ma takie oznaczenie.

Inspiracje: Eve Jobs

Farmaceuta nie ma natomiast prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie. Sprawdza on, które z przepisanych leków znajdują się na liście darmowych leków i wydaje te leki pacjentowi.

Od 1 września ub.r. prawo do bezpłatnych leków mają dzieci i młodzież do 18. roku życia i seniorzy po 65. urodzinach. Dotyczy to ponad 2,8 tys. leków dla dzieci i ponad 3,7 tys. dla seniorów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ