Bank Pekao sprzedaje dom inwestycyjny Xelion

Fot. materiały prasowe
Fot. materiały prasowe
Quercus TFI kupi 100 proc. udziałów w Domu Inwestycyjnym Xelion. Obecnym właścicielem spółki jest Bank Pekao.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Realizacja transakcji sprzedaży udziałów w Xelion stanowi dopełnienie procesu integracji działalności maklerskiej w Grupie Banku Pekao, zapoczątkowanego w 2018 roku, w ramach którego Dom Maklerski Pekao przejął działalność maklerską prowadzoną przez Centralny Dom Maklerski, a także przez Pekao Investment Banking w zakresie obsługi klienta instytucjonalnego oraz przez Xelion w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego. Po zakończeniu procesu integracji działalności maklerskiej, działalność Xelion skupiona jest na usłudze pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez największą na rynku sieć wyłącznych Agentów Firmy Inwestycyjnej. 

- Bank analizował różne alternatywy dotyczące dalszego potencjału rozwoju Domu Inwestycyjnego Xelion w strukturach Grupy Banku Pekao, biorąc pod uwagę nasz docelowy model w zakresie działalności maklerskiej, a także dynamicznie zmieniające się środowisko na rynku doradztwa i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Zdecydowaliśmy się na sprzedaż Xelion, natomiast niezależnie od transakcji dalej chcemy umacniać naszą ugruntowaną pozycję rynkową w zakresie dystrybucji produktów inwestycyjnych z wykorzystaniem Biura Maklerskiego, wiodącej platformy Bankowości Prywatnej oraz poprzez szeroką ofertę funduszy Pekao TFI pozostających w ofercie wszystkich linii biznesowych Banku. Transakcja z Quercus pozwala na maksymalizację wartości spółki Xelion  z perspektywy Banku i wykorzystanie środków finansowych z realizacji transakcji na dalszy rozwój Banku w strategicznych obszarach. Cieszymy się, że nowym właścicielem Xelion zostanie Quercus, podmiot o uznanej marce na rynku zarządzania aktywami. Całemu zespołowi Xelion dziękujemy za wieloletni wkład w rozwój spółki w strukturach Grupy Banku Pekao  – powiedział Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu Banku Pekao nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych. 

Zgodnie z podpisaną przedwstępną umową sprzedaży, łączna cena sprzedaży 100 proc. udziałów Xelion będzie oparta o wartość bazową ceny sprzedaży, wartość środków pieniężnych Xelion, wypłaconych na rzecz Banku w celu optymalizacji struktury kapitałowej Xelion w ramach realizowanej transakcji oraz wypracowany przez Xelion zysk netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia zamknięcia transakcji. 

Wartość transakcji dla Banku wynosi od 38,5 mln PLN do 39,5 mln złotych, w zależności od wartości środków pieniężnych Xelion wypłaconych na rzecz banku i zostanie odpowiednio podwyższona w przypadku wypracowania przez Xelion zysku netto.

Ogłoszona transakcja ma charakter warunkowy. W celu jej finalizacji niezbędne jest uzyskanie stosownych zgód regulacyjnych, a także wypłata części środków pieniężnych Xelion na rzecz Banku. Zamknięcie transakcji planowane jest na drugą połowę 2021 roku. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY