30 lat PIIT. Oto, jak zmienia się polska informatyka

Gala 30-lecia PIIT
Gala 30-lecia PIIT
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji obchodzi 30-lecie funkcjonowania. Z tej okazji odbyła się oficjalna gala, podczas której przedstawiciele Izby oraz zaproszeni goście podsumowali minione trzy dekady oraz ocenili, w jakim kierunku będzie zmierzała branża ICT.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Branża teleinformatyczna to nie tylko mózg, ale i serce gospodarki – mówił podczas otwarcia wydarzenia Andrzej Dulka, prezes PIIT. Jak zaznaczył, branża wnosi ogromną, dodatkową wartość dla całej gospodarki i firm, które działają w kraju. – Jako PIIT dbamy nie tylko o żelazo, krzem, bity czy bajty, ale przede wszystkim o to, by jak najlepiej je wykorzystać dla dobra państwa oraz przyszłych pokoleń – dodał.

Występujący podczas gali przedstawiciele podkreślali, że od początku swojego istnienia PIIT pozostawała reprezentantem całej branży oraz prowadziła dialog z rządzącymi niezależnie od opcji politycznej. To zasługa m.in. grona kilkudziesięciu ekspertów, którzy opiniują nowe przepisy i doradzają organizacjom publicznym w tematach związanych z szeroko rozumianą branżą informatyki i telekomunikacji.

O stanie branży

Przy okazji gali, przy współpracy z IDC Polska, opublikowano raport pt. „Trendy w branży teleinformatycznej”. Raport nie tylko podejmuje tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, chmury obliczeniowej czy ekosystemu 5G, ale także wskazuje istotną kwestię dotyczącą cyfrowej edukacji i potrzeby niwelowania luk kompetencyjnych. Zatrudnianie doświadczonych specjalistów technologicznych i utrzymanie aktualnych pul kompetencji w organizacjach stanowiło w 2022 roku poważne wyzwanie zarówno dla dostawców, jak i odbiorców technologii.

Publikacja poświęcona jest także trendom światowym i trendom w Polsce w obszarze telekomunikacji. Zdaniem autorów raportu najważniejszym wyzwaniem będzie transformacja cyfrowa w oparciu o najnowsze technologie, takie jak np. 5G czy światłowód. Inwestycje światłowodowe będą jednym z ważniejszych trendów tym obszarze i będzie to inwestycja w technologię przyszłości, która w Polsce służyć będzie przez kolejne dziesięciolecia.

W czasie gali przeprowadzono szereg dyskusji. Obok prezentacji raportu, na scenie pojawił się m.in. Adam Góral, twórca i prezes Asseco Poland. Mówił on o wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed całą branżą, ale także wspominał ostatnie 30 lat biznesu. Podczas debaty „ Przyszłość branży teleinformatycznej. Jak branża zmieni świat?” uczestnicy – przedstawiciele najważniejszych firm w polskiej branży ICT – podkreślali znaczenie nowych trendów, takich jak AI oraz stojące przed nami wyzwania związane z ich pojawieniem się. Dyskusja dotyczyła też luki kompetencyjnej i tego, w jaki sposób możemy ją „zasypać”. Goście gali mogli również wysłuchać debaty „Szanse i wyzwania branży teleinformatycznej w dobie innowacji i rozwoju gospodarki”, w której uczestnicy wskazywali największe braki i potrzeby, związane z możliwością dalszego rozwoju branży ICT. 

Nagrody dla najważniejszych

Podczas gali przyznano także nagrody 30-lecia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Adam Góral,  dr Ireneusz Matusiak – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, były Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT i Zygmunt Solorz-Żak – właściciel grupy Polsat, Polkomtel czy Netia. Dodatkowo nagrodę 20-lecia Sądu Polubownego otrzymała mec. Maria Ziółkowska – jedna założycielek Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Nie tylko Izba

Obchodom 30-lecia PIIT towarzyszyło 20-lecie Sądu Polubownego działającego przy Izbie. To jeden z najbardziej wyjątkowych projektów w skali całego świata, specjalizujący się w rozstrzyganiu sporów między firmami o własność domen internetowych. – W ciągu tych 20 lat wpłynęło do nas 1,4 tys. wniosków, wydaliśmy ponad 350 wyroków – powiedział Artur Piechocki, Przewodniczący Rady Sądu Polubownego.

Jak zaznaczył, sąd daje możliwość szybkiego rozstrzygnięcia sporów – głównie dzięki pracy wyśmienitych arbitrów. – Należymy do czołówki tego typu sądów na świecie – dodał Piechocki. 

Galę zakończył koncert zespołu Florence Jenkins Project oraz oficjalna kolacja.

ZOBACZ RÓWNIEŻ