Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS. Jakie są obowiązki przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS. Jakie są obowiązki przedsiębiorcy
Przedsiębiorca ma możliwość tymczasowego zaprzestania prowadzenia działalności. Kiedy i na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą? Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy wobec pracowników, ZUS oraz urzędu skarbowego w okresie zawieszenia?

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Działalność zarejestrowaną w CEIDG możesz zawiesić, pod warunkiem że nie zatrudniasz pracowników. Główną zaletą zawieszenia jest brak obowiązku płacenia składek ZUS oraz podatków dochodowych — w tym czasie nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, ryczałtu ani korzystać z karty podatkowej. Nie jesteś również zobowiązany do składania deklaracji ZUS czy VAT.

Podczas zawieszenia nie wolno ci prowadzić żadnej działalności gospodarczej ani generować z niej przychodów.

Możliwości zawieszenia działalności:

  • możesz zawiesić działalność z dowolnego powodu, na przykład z powodu tymczasowych trudności w prowadzeniu firmy, braku oczekiwanych dochodów, rozważania propozycji zatrudnienia na etacie lub z powodów osobistych, gdy nie możesz poświęcić firmie wystarczająco dużo czasu,
  • możesz zawiesić działalność na dowolnie długi okres, jednak nie krótszy niż 30 dni,
  • możesz zawiesić działalność wielokrotnie.

Data rozpoczęcia zawieszenia może zbiegać się z datą wniosku złożonego do CEIDG. Możliwe jest również wskazanie innej daty, wcześniejszej lub późniejszej.

Po wznowieniu działalności masz możliwość jej ponownego zawieszenia w dowolnym momencie. Warunki ponownego zawieszenia są takie same, jak przy pierwszym zawieszeniu.

Sprawdź też: Jak zrobić rozdzielność majątkową

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą

Musisz zawiadomić CEIDG o zawieszeniu działalności. Informacja ta zostanie automatycznie przekazana przez CEIDG do ZUS lub KRUS, odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jeśli stosujesz opodatkowanie w formie karty podatkowej, możesz niezależnie od procedury zawieszenia działalności, zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego — najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia — przerwę w prowadzeniu działalności, trwającą nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Wtedy nie musisz płacić podatku ustalonego w decyzji na poziomie 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy. O zakończeniu przerwy informujesz w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia. Jeśli przerwa jest spowodowana chorobą, powinieneś ją zgłosić najpóźniej w dniu wznowienia działalności.

Jeśli zawiesisz działalność w CEIDG na okres dłuższy niż 30 dni, nie musisz już składać zawiadomienia o przerwie w prowadzeniu działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej.

Jakie są obowiązki wobec pracowników

Możesz zawiesić działalność pod warunkiem, że nie zatrudniasz pracowników:

  • na umowę o pracę,
  • na zasadzie powołania, wyboru, mianowania,
  • na spółdzielczą umowę o pracę.

Przed zgłoszeniem zawieszenia działalności musisz rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Nie musisz natomiast rozwiązywać umów-zleceń czy umów o dzieło.

Działalność możesz również zawiesić, gdy twoi pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, o ile nie łączą oni korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zobacz też: Najniższa krajowa na godzinę

Zwolnionych pracowników powinieneś wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy. Jeśli planujesz zwolnienia grupowe, musisz powiadomić powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnień grupowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ