Rozdzielność majątkowa możliwa także w trakcie małżeństwa

Czy warto postawić na rozdzielność? / Fot. Drazen
Czy warto postawić na rozdzielność? / Fot. Drazen Zigic, Freepik.com
Rozdzielność majątkowa to sytuacja, w której małżonkowie mają oddzielne majątki i samodzielnie nimi zarządzają. Oznacza to, że każde z małżonków posiada swoje własne konta bankowe, nieruchomości, samochody czy inne dobra materialne, a także ponosi indywidualnie odpowiedzialność za swoje długi i zobowiązania.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Rozdzielność majątkowa to sytuacja, w której małżonkowie mają oddzielne majątki i samodzielnie nimi zarządzają. Oznacza to, że każde z małżonków posiada swoje własne konta bankowe, nieruchomości, samochody czy inne dobra materialne, a także ponosi indywidualnie odpowiedzialność za swoje długi i zobowiązania.

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona na kilka sposobów, np. poprzez umowę przedślubną, która określa prawa i obowiązki małżonków w zakresie majątkowym. Innym sposobem jest orzeczenie sądu o separacji majątkowej lub rozwodzie, które przekształca wspólny majątek małżonków w oddzielne majątki.

Sprawdź: Flipowanie

Rozdzielność majątkowa ma na celu zapewnienie każdemu z małżonków swobody w zarządzaniu swoim majątkiem oraz ochrony jego interesów. W sytuacji, gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą lub podejmuje ryzykowne inwestycje, rozdzielność majątkowa pozwala na uniknięcie sytuacji, w której cały majątek rodziny jest zagrożony w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia. Rozdzielność jest wskazana np. dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a więc odpowiadają za swoje działania własnym majątkiem. 

Rozdzielność majątkowa po ślubie

Można ustanowić rozdzielność majątkową po zawarciu małżeństwa, ale wymaga to wspólnej woli obu małżonków i sporządzenia odpowiedniego dokumentu. To tzw. majątkowa umowa małżeńska.

Aby ustanowić rozdzielność po ślubie, należy sporządzić umowę o rozdzielność majątkową, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W umowie tej określamy, jakie dobra materialne są własnością każdego z małżonków oraz jakie zobowiązania finansowe ponoszą, a także ustalamy zasady zarządzania majątkiem.

W celu sporządzenia umowy o rozdzielność majątkową po ślubie należy udać się do notariusza, który przygotuje odpowiedni dokument i przeprowadzi niezbędne czynności formalne. 

Zobacz: Jak zarabiać w internecie

Ważne, aby przed podpisaniem umowy o rozdzielność majątkową zasięgnąć porady prawnika. Pomoże on w ustaleniu warunków umowy i oceni, czy są one korzystne dla obu małżonków.

Należy pamiętać, że ustanowienie rozdzielności majątkowej może mieć znaczne konsekwencje finansowe dla małżonków, np. w przypadku rozwodu. Dlatego przed podjęciem decyzji o ustanowieniu rozdzielności w trakcie trwania małżeństwa warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty tej kwestii i skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem.

Dlaczego wiele osób decyduje się na rozdzielność? 

Poniżej podajemy kilka przykładowych scenariuszy:

  • Gdy jeden z małżonków zaniedbuje swoje obowiązki względem rodziny
  • Gdy jeden z małżonków trwoni majątek (np. na skutek nałogów takich jak hazard, alkohol czy narkotyki)
  • Gdy jeden z małżonków wykazuje zupełną niegospodarność
  • Uporczywe dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych pociągających za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny
  • Nadmierne obciążanie majątku wspólnego odpowiedzialnością za długi własne małżonka poważnie zagrażające dobru rodziny lub majątku dorobkowego małżonków
  • Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Koszty ustanowienia rozdzielności majątkowej

Na drodze umowy notarialnej koszt podstawowy przeprowadzenia rozdzielności to ok. 500 zł. Koszt ten dotyczy tylko przypadku zawierania intercyzy przed ślubem.

Polacy coraz częściej decydują się na intercyzę / Źródło: Bankier.pl

Jeśli wspólność majątkowa już istnieje (jesteśmy po ślubie), do taksy notarialnej trzeba doliczyć dodatkową kwotę uzależnioną od wielkości posiadanego majątku.

Na drodze sądowej to z kolei koszt 200,00 zł opłaty stałej. Kwota ta może jednak nie być ostateczna.