Urzędy pracy zwlekają z uruchomieniem pomocy dla przedsiębiorców

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock 58
Z danych zebranych przez Konfederację Lewiatan wynika, że nie wszystkie powiatowe urzędy pracy ogłosiły nabór do programu dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, mimo iż od uchwalenia ustawy minęły trzy tygodnie.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Pieniądze przeznaczone na wsparcie firm są wypłacane przez powiatowe urzędy pracy. Środki na ten cel  pochodzą z Funduszu Pracy i funduszy europejskich. Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek dochodów w następstwie COVID-19. Zgodnie z ustawą wnioski należy składać do urzędu pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru. 

Ta forma wsparcia  może stanowić istotną pomoc dla przedsiębiorcy w okresie braku lub zmniejszonej liczby zamówień. A także, co jest głównym jej celem, ograniczyć zwolnienia pracowników. Z danych zebranych przez Konfederację Lewiatan wynika, że nie wszystkie powiatowe urzędy pracy ogłosiły nabór do programu, mimo iż od uchwalenia ustawy minęły trzy tygodnie. Niektóre zrobiły to już 8 kwietnia, w części PUP nadal nie wiadomo nic o rozpoczęciu naboru wniosków. Są też takie urzędy pracy, gdzie ogłoszenie naboru nie jest równoznaczne z przyjmowaniem wniosków – w tym przypadku będą one przyjmowane i rozpatrywane w późniejszym terminie. 

Mamy więc sytuację w której terminy ubiegania się o przewidzianą ustawą pomoc są zróżnicowane w zależności od możliwości organizacyjnych powiatowych urzędów pracy. Warto zauważyć, że każde opóźnienie w przekazywaniu przedsiębiorcom środków może oznaczać trudności w wypłacie należnych pracownikom wynagrodzeń, a w dalszej kolejności podjęcie przez pracodawców decyzji o zwolnieniach. 

Apelujemy do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o ogłoszenie kolejnych terminów naboru wniosków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i składek oraz zapewnienie odpowiednich środków na ich wypłatę tak, aby przedsiębiorcy, którzy odczują istotny spadek dochodów w kolejnych miesiącach również mogli skorzystać z tego rozwiązania. Pandemia COVID-19 dotknęła wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, ale w przypadku niektórych z nich ten wpływ jest odsunięty w czasie np. z uwagi na realizację wcześniej zawartych kontraktów.