Urteste otrzyma 38 mln zł dofinansowania z PARP. Będzie przełom w wykrywaniu raka trzustki?

Laboratorium
Laboratorium / Fot. Shutterstock
Urteste S.A. - spółka specjalizująca się w tworzeniu technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych z próbek moczu - otrzyma dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rozwój innowacyjnego testu diagnostycznego wykrywającego raka trzustki. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 68 mln zł, a wartość dofinansowania PARP to ok. 38 mln zł.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Rozwijana przez Urteste innowacyjna technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu przy pomocy odpowiednich testów, powodujących zmianę intensywności zabarwienia moczu, co może świadczyć o obecności nowotworu. Planowanym rezultatem dofinansowanego projektu będzie zweryfikowany w ramach badań klinicznych innowacyjny test diagnostyczny wykrywający raka trzustki. W ramach modułu internacjonalizacja Spółka będzie mogła dokonać 9 zgłoszeń patentowych w trybie PCT dla projektu MULTI-CANCER obejmujących kraje generujące łącznie ponad 80 proc. globalnego PKB. Obecnie Urteste posiada 11 prototypów testów diagnostycznych dla nowotworów: piersi, żołądka, dróg żółciowych, jajnika, trzonu macicy, nerki, jelita grubego, płuca, wątroby, trzustki i prostaty odpowiadających łącznie za blisko 65 proc. wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie. Celem spółki jest opracowanie kolejnych 4 prototypów testów diagnostycznych w 2024 r.

- Przyznana dotacja daje nam duży komfort finansowy i operacyjny rozwoju naszego priorytetowego projektu PANURI. Jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia badań klinicznych w tym projekcie. Przeprowadzone w grudniu spotkanie z FDA w ramach procedury pre-submission potwierdziło kierunek naszego rozwoju klinicznego. Przedstawiona przez nas propozycja protokołu badania została kierunkowo zaakceptowana przez FDA. Bardzo istotne jest również to, że implementacja sugestii FDA nie wpłynie znacząco na harmonogram i budżet badania, które będziemy mogli zrealizować dzięki przyznanej dotacji. Badania kliniczne planujemy rozpocząć na przełomie I i II kwartału 2024 r. – mówi Grzegorz Stefański, Prezes Zarządu i Współzałożyciel Urteste S.A. I dodaje: – Rozpoczęcie badań klinicznych pozwoli nam też na intensyfikację procesu M&A technologii Urteste. Globalne firmy najczęściej interesują się projektami znajdującymi się na etapie rozwoju klinicznego. W I kwartale 2024 r. wspólnie z naszym doradcą - firmą Clairfield Partners LLC - zaczniemy spotykać się z potencjalnymi partnerami będącymi naszej krótkiej liście.

Spółka ma zabezpieczony wkład własny do przyznanej dotacji w związku z czym nie planuje w najbliższym czasie podwyższenia kapitału zakładowego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ