Twoja spółka jest w fazie wzrostu? Myślisz o ekspansji? Aplikuj o środki na rozwój!

Krzysztof Szubert
Krzysztof Szubert, fot. materiały prasowe
Małe i średnie firmy prowadzące działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową mogą liczyć na wsparcie funduszy venture capital. Jednym z ciekawszych na rynku jest obecnie NCBR Investment Fund (NIF), który dla firm, będących w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujących wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I) będzie miał budżet aż 700 mln zł.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 6/2021 (69)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

NIF współpracuje z największymi instytucjami wsparcia przedsiębiorców jak Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) czy Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIiH). Fundusz w ostatnim czasie podpisał też list intencyjny z PARP.

NIF działa podobnie jak fundusz typu venture capital (VC) lub private equity. Pomaga wspomnianym firmom rozwinąć się, zwiększyć produkcję i zaistnieć na nowych rynkach. Z zasady działa jako fundusz koinwestycyjny, co oznacza, że inwestuje wspólnie z jednym lub wieloma partnerami inwestycyjnymi przy zachowaniu równości warunków (pari passu). Funduszem partnerskim NIF może zostać fundusz VC lub PE albo średni czy duży przedsiębiorca prowadzący działalność inwestycyjną na rynku venture capital. Obecnie trwa nabór partnerów inwestycyjnych prowadzony przez NIF w trybie ciągłym – informacje i zgłoszenia na www.nifasi.pl

Wielkość środków inwestycyjnych – 700 mln zł do 2026 r.

NIF zamierza przeznaczyć w latach 2020–2026 łącznie 700 mln zł na koinwestycje z Funduszami Partnerskimi (ok. 100 mln zł rocznie). Należy przewidywać, że NIF wspólnie z Funduszami Partnerskimi będzie dysponować kapitałem na poziomie 1,4 mld zł. 

Zakładane przez NIF zaangażowanie w firmę prowadzącą badania B+R+I wyniesie od ok. 3 mln zł do ok. 64 mln zł łącznie, które będą dokonywane przez każdą ze stron koinwestycji, w ramach jednej lub kilku rund finansowania, przy czym co najmniej 50 proc. inwestycji będzie pochodzić od jednego lub wielu koinwestorów, a jednocześnie co najmniej 30 proc. wartości łącznej inwestycji w danej rundzie będzie pochodziło ze środków inwestorów prywatnych. Głównym celem inwestycyjnym NIF jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości posiadanych lokat.

Inwestycje w polskie B+R+I – wsparcie dla MSP w fazie wzrostu lub ekspansji

NIF nie definiuje na tym etapie obszarów inwestycyjnych. Oznacza to, że pole do inwestycji jest bardzo duże. Kluczowe jest, aby przedsięwzięcia charakteryzowały się polskim pierwiastkiem oraz miały element badań i rozwoju, a także duży potencjał rozwojowy. 

NIF koncentruje się na startupach, ale nie w początkowej fazie, tylko w fazie ich wzrostu i ekspansji – założenie zatem dotyczy kolejnych rund inwestycyjnych na dalszy rozwój.  W napływających do NIF projektach można obserwować bardzo duży rozstrzał tematyczny. Fundusz zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty z wielu dziedzin do przesyłania swoich propozycji inwestycyjnych. NIF wspólnie z Funduszami Partnerskimi będzie je dokładnie analizować.  

NIF szczególnie zaprasza do współpracy firmy, które są już w fazie rozmów z funduszami na rynku i potrzebują dodatkowych środków do uzupełnienia i realizacji projektu.  

My Company Polska wydanie 6/2021 (69)

Więcej możesz przeczytać w 6/2021 (69) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ