Sparados wskoczył do porfela funduszu Spinaker Alfa

Sparados wskoczył do porfela funduszu Spinaker Alfa
Spinaker Alfa zainwestował w startup Sparados. To platforma do cyfryzacji procesu ewidencji wydatków pracowniczych, inteligentnego kategoryzowania kosztów oraz wykrywania ich anomalii.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Fintech Sparados oferuje system do zarządzania służbowymi kartami płatniczymi za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, która pozwala m.in. na błyskawiczne wydawanie kart wirtualnych, ustanawianie limitów płatniczych, analizę transakcji, tworzenie raportów. Karty Sparadosa można dodawać do cyfrowych portfeli, jak Apple Pay czy Google Pay i od razu nimi płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Co szykuje Spardos

Poprzez unifikację procesu realizowania wydatków firmowych przy pomocy dedykowanych kart płatniczych, Spółka umożliwi automatyzację procesów rozliczeń wydatków firmowych, a także dostarczy narzędzie do semiautomatycznego kategoryzowania kosztów (przy pomocy wdrożonych algorytmów), nie tylko zmniejszając czas poświęcony na administrację (cykl kompletnej analizy wydatków spadnie z tradycyjnego cyklu trwającego 1 miesiąc do okresu 1 tygodnia lub nawet 1 dnia), ale również dostarczając bieżącej odpowiedzi na pytania: czy wydatki są realizowane zgodnie z planem lub czy trzeba podjąć działania naprawcze, co ma kluczowe znaczenie w kontroli kosztów i bieżącej informacji zarządczej.

- Stworzenie jednolitej platformy (API) integrującej w jednym miejscu szereg różnego typu danych oraz konwertując je w standard, umożliwi dalszą automatyzację, np. poprzez połączenie z systemami księgowymi, ERP, CRM czy BI. Sprawi to, że poprzez 1 interfejs firma będzie miała komplet ujednoliconych informacji o kondycji finansowej spółki z możliwością pobrania skonsolidowanego raportu w czytelnym formacie. Kolejną innowacją produktową jest możliwość samodzielnego (jako firma) wydawnictwa kart płatniczych dla swoich pracowników w bardzo krótkim czasie. Dodatkowo, dzięki wbudowanej funkcji zarządzania limitami kwotowymi lub celowymi, funkcjonalność umożliwi automatyczne utrzymanie kontroli nad budżetem – mówi Grzegorz Sudacki, prezes zarządu Sparados..

- Na bazie doświadczeń zdobywanych zarówno w korporacjach, jak i w firmach średnich czy małych, pomimo występowania bardzo zbieżnych problemów oraz procesów (tylko na mniejszą skalę), istnieje luka w rozwiązaniach produktowych dostosowanych pod MŚP. Polska z kolei jest idealnym miejscem do rozwoju produktów IT z obszaru bankowości, ponieważ jest liderem na tle Europy w tym aspekcie. Kolejnym sygnałem pokazującym potrzebę rynkową jest dynamiczny wzrost firm globalnych w obszarze zarządzania wydatkami dla sektora MŚP – dodaje Wojciech Nowakowski, członek zarządu Sparados.

Przeczytaj o innej inwestycji funduszu Spinaker Alfa

Rynek wyjazdów służbowych

Aktualnie na polskim rynku spotykane są rozwiązania do zarządzania wyjazdami służbowymi za pośrednictwem kilku różnych stron (co bywa procesem uciążliwym i mało efektywnym) lub wydane są biznesowe karty korporacyjne. Brakuje jednak systemu do kompleksowego zarządzania wydatkami firmowymi z poziomu jednego systemu.

W 2022 r. wielkość globalnego rynku oprogramowania do zarządzania podróżami i wydatkami wyceniono na 9,7 mld USD. Oczekuje się, że w latach 2022–2027 rynek ten będzie rosnąć w rocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 12,4%. Natomiast aż 38% rynku, stanowiące 3,7 mld USD, odpowiada za wydatki ponoszone przez MŚP na systemy do zarządzania wydatkami.

- Obecnie w obszarze MŚP, szczególnie w Polsce, nie istnieją rozwiązania pozwalające w sposób w pełni zautomatyzowany zarządzać wydatkami firmowymi od początku (płatność) do końca (księgowanie). Równocześnie przeważająca część firm MŚP na skutek ograniczonych zasobów kadrowych lub finansowych, a także konieczności dynamicznego dostosowywania się do warunków makroekonomicznych oraz faktu posiadania danych o kosztach prowadzenia spółki z wielu nieuporządkowanych źródeł, nie jest w stanie w czasie rzeczywistym podejmować najkorzystniejszych decyzji biznesowych. Usługi oferowane przez Sparados dadzą im taką możliwość. Co ważne, spółka za sprawą know-how oraz posiadanych relacji i partnerstw jest w stanie zapewnić bardzo elastyczne rozwiązanie kartowe w międzynarodowej sieci akceptacji, dostosowane do realiów danego przedsiębiorstwa, w konkurencyjnych cenach, jak i nieosiągalne wprost z oferty polskich i zachodnich banków - zauważa Tomasz Marczuk, członek zarządu Spinaker Alfa.

Sparados został wyróżniony na mapie polskiego fintechu 2023, w kategorii: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wśród akcjonariuszy spółki warto wymienić doświadczonych managerów branży płatniczej, współtwórców Aliora Bank, partnerów technologicznych Verestro, Quicko, a także fundusz WP2 Investments.

Inwestycja została przeprowadzona w ramach działania BRIdge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

ZOBACZ RÓWNIEŻ