Santander Consumer Bank o karze nałożonej przez UOKiK. "Działaliśmy zgodnie z prawem"

Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank, fot. Adobe Stock
Santander Consumer Bank w oświadczeniu przesłanym redakcji portalu mycompanypolska.pl odnosi się do zarzutów postawionych przez prezesa UOKiK. - W ocenie Santander Consumer Banku opisane praktyki nie naruszały zbiorowych interesów konsumentów oraz były w pełni zgodne z prawem - piszą w komentarzu.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak informowaliśmy wczoraj, 17 stycznia, prezes UOKiK nałożył na Santander Consumer Bank karę w wysokości 44 mln złotych. W swojej decyzji UOKiK stwierdza naruszenie przez bank zbiorowych interesów konsumentów poprzez działania wprowadzające w błąd klientów. Podstawą do decyzji były praktyki opisane poniżej:

Wątpliwości wzbudziły dwie praktyki: wliczanie składki z tytułu dodatkowej usługi ubezpieczenia do całkowitej kwoty kredytu oraz wprowadzanie w błąd konsumentów poprzez składania propozycji zawarcia umowy kredytu a następnie nie udzielanie takiego kredytu.

Santander Consumer Bank: Nie złamaliśmy prawa

Jak tłumaczą przedstawiciele banku, Santander Consumer Bank przyjął stanowisko UOKiK w kwestii wysyłania propozycji umowy kredytowej i zaprzestał tej praktyki począwszy od 30.09.2018 r.

Santander informuje, że skorzystanie z dodatkowego ubezpieczenie, o którym mowa, było całkowicie dobrowolne, a udzielenie kredytu nie zależało od decyzji klienta związanej z zawarciem umowy ubezpieczenia. Na każdym etapie procesu klient był o tym jasno informowany a bank dodatkowo prowadził szereg działań weryfikujących jakość tego procesu.

" W ocenie Santander Consumer Banku opisane praktyki nie naruszały zbiorowych interesów konsumentów oraz były w pełni zgodne z prawem. W całym toku postępowania, które toczyło się od 2016 roku, Santander Consumer Bank na każdym jego etapie aktywnie współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, proponując rozwiązania, które wychodziły naprzeciw oczekiwaniom UOKiK tak, aby osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące prezesa UOKiK. Dlatego bank jest zaskoczony zarówno samą decyzją, jak i nałożonymi przez prezesa Urzędu sankcjami" - napisano w oświadczeniu.

Kara nałożona przez UOKiK nie jest prawomocna. Jak tłumaczą przedstawiciele banku, trwają obecnie szczegółówe analizy treści i uzasadnienia decyzji prezesa Urzędu  i na jej podstawie bank będzie podejmował dalsze działania biorąc pod uwagę odwołanie się od decyzji, jako jeden z możliwych scenariuszy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ