Raport Kobiety w biznesie. Dlaczego świat potrzebuje przywództwa kobiet

Kobiety w biznesie
Kobiety w biznesie, fot. materiały prasowe
Skoncentrowane na celu, wielozadaniowe, pracowite, ale także empatyczne i uważne. Takie są – według menedżerek Banku Pekao S.A. – kobiety w roli liderów.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 1/2022 (76)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Magdalena Zmitrowicz

wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw

Wartość kobiecego przywództwa jest coraz bardziej doceniana, ale ja – jako kobieta w biznesie – uważam, że ciągle jest nas za mało. W tej dziedzinie wciąż jest mnóstwo do zrobienia! Dlaczego biznes potrzebuje dzisiaj kobiet? 

Przede wszystkim są bardzo pracowite, obowiązkowe i konsekwentne. Nie poddają się łatwo. Szybko adaptują się do zmian i są empatyczne. Czyż nie są to wzorcowe kompetencje lidera w czasach VUCA (akronim od angielskich słów volatility –zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność i ambiguity  – niejednoznaczność – przyp. red)? W mojej opinii kobiece przywództwo wyróżnia się tym, że potrafimy angażować się jednocześnie w cele, ale też w ludzi. Czas pokazał, że potrzeba nam liderów nastawionych na współpracę, dla których cele są równie ważne jak wartości. Tak właśnie postrzegam Kobiety Liderki, które mnie otaczają. 

----------------------------------------------------------

Justyna Solak–Rzytki

dyrektorka Departamentu Operacji i Utrzymania 

Bycie liderem to wielowymiarowa rola wymagająca zarówno predyspozycji osobistych, jak i ciągłej, wytężonej pracy. Przywództwo nie ma płci i nie powinno przez ten pryzmat być postrzegane. Nie można zostać liderem dlatego, że jest się kobietą czy mężczyzną, nie jest to rola wynikająca z hierarchii czy zakresu obowiązków. Tylko zespół może potwierdzić, że uznaje czyjeś przywództwo. W dzisiejszym świecie bardziej niż kiedykolwiek potrzeba liderów, którzy ze zindywidualizowanych jednostek w rozproszonych strukturach będą w stanie tworzyć zaangażowane, efektywnie działające zespoły. Ważne jest, aby lider widział nie tylko cały zespół, ale też dostrzegał każdego z osobna tak, aby wydobywać i wzmacniać potencjał. W takim zadaniu przydaje się wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna. A tej kobietom nie brakuje. 

----------------------------------------------------------

Beata Frankiewicz–Boniecka

dyrektorka Departamentu Klientów Strategicznych

Świat potrzebuje liderów-wizjonerów – bez względu na płeć czy narodowość. W obliczu obserwowanego właśnie kryzysu wartości, ludzie podświadomie szukają prawdziwego przywództwa. 

Dziś ogromnym atutem organizacji jest jej różnorodność. To dzięki niej łatwiej o świeże spojrzenie, o odmienne punkty widzenia, o dyskusję. A to właśnie pobudza kreatywność i w konsekwencji może spowodować szybsze osiągnięcie celu. Kobiety ze swoją wrodzoną empatią z reguły nie są osobowościami typu 4W („wszystko widziałem, wszystko wiem”). Jako szefowe uważnie patrzą na otaczającą je rzeczywistość. Ta uważność wpływa na dostrzeganie drugiego człowieka i jego potrzeby rozwoju. Moje koleżanki są ambitne, dobrze zorganizowane, z inicjatywą i zaangażowaniem – takich przywódczyń świat bezwzględnie dziś potrzebuje. 

----------------------------------------------------------

Monika Czupajło

dyrektorka Makroregionu Bankowości Detalicznej Makroregion Pomorski

Kobiety – świetnie sprawdzające się jako „przywódcy domowi” – dobrze wiedzą, jak poruszać się po dzisiejszym świecie chaosu, pełnym zaskoczeń i niepewności. Dlaczego? Bo chaos jest wpisany w życie rodzinne, jest jego codziennością: logistyka, dzieci, szkoła, przedszkole, rodzinne konflikty... Złożoność wyzwań zbudowała u kobiet większą odporność na trudne warunki i stres. 

Kobiety są elastyczne, mają podzielną uwagę, są w stanie pracować wielowątkowo. Dzięki zasobom, jakimi dysponują: empatii, otwartości,  odpowiedzialności czy koncentracji na celu są uważnymi liderami. Wspierają różnorodność w środowisku pracy. Dodając do tego typową dla kobiet tzw. zwinność w działaniu, daje to ogromny potencjał i szansę dla zespołów, którym przewodzą kobiety. 

Zarządzanie nie ma płci, a różnica tkwi w jakości zarządzania. 

----------------------------------------------------------

Maria Tomków

dyrektorka Departamentu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym

Jaką osobą powinien być dziś lider? Płeć nie ma tu znaczenia. Moim zdaniem lider jest po prostu kimś, kto ma odwagę wybrać kierunek – niezależnie od stereotypów czy narzuconej społecznie roli. 

Jako lider stawiam na samodzielność zarówno w swojej pracy, jak i innych. Operuję komunikatem: „skorzystaj ze swojej wiedzy i weź odpowiedzialność”. Staram się rozumieć zespół jako całość, jednocześnie dostrzegając potrzeby i potencjał każdego pracownika, a to z kolei wpływa na większe zaangażowanie i identyfikowanie pracownika z firmą. 

Równie ważny jest autorytet. Lider go buduje, nie zdobywa. Słucha. Prowadzi dialog. Jest otwarty na alternatywne rozwiązania, kalkuluje ryzyko i czasami pozwala uczyć się na błędach.

Model zarządzania wciąż ewoluuje i to my, kobiety, w dużej mierze jesteśmy inicjatorkami tych zmian. 

----------------------------------------------------------

Róża Sierżęga

dyrektorka Departamentu Operacji

To, co szczególnie wyróżnia kobiety sukcesu i jest dużą wartością w zarządzaniu to inteligencja emocjonalna. To ona właśnie sprawia, że kobiety są dobrymi szefami. Istotnym elementem tej inteligencji jest empatia, która jest nie tylko zauważalna w relacjach z pracownikami, ale również, a może przede wszystkim, w budowaniu strategii: badaniu i zrozumieniu 

potrzeb klienta, przewidywaniu oczekiwań i na tej bazie budowania długofalowych celów. Kobiety postrzegane są również jako osoby o ogromnym poczuciu odpowiedzialności i dobrych zdolnościach komunikacyjnych. Są aktywne, odważne i otwarte. Jako lider kobieta potrafi zjednoczyć ludzi wokół siebie i przekonać ich do swoich wizji. Jestem przekonana, że świat potrzebuje zrównoważonego przywództwa zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

My Company Polska wydanie 1/2022 (76)

Więcej możesz przeczytać w 1/2022 (76) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ