Ratunek dla przedsiębiorców. Poradnik po rozwiązaniach tarcz antykryzysowych

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock 64
Mnogość rozwiązań przygotowanych przez rząd i instytucje finansowe sprawia, że firmy mogą stracić możliwość pozyskania dodatkowego kapitału lub narzędzi niezbędnych do przetrwania. Wraz z ekspertami przygotowaliśmy cykl poradników dla firm w trudnej sytuacji.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Odcinek 1: Rozwiązania dla branży gastronomicznej

Spółka ABC sp. z o.o. [Spółka A] zajmuje się prowadzeniem działalności gastronomicznej. Spółka A zatrudnia 5 pracowników na umowie o pracę (w tym 1 na pełny etat i 4 na pół etatu), 10 zleceniobiorców i 3 osoby na B2B. Firma istnieje od lutego 2018 r. Jej obrót w 2019 r. wyniósł około 1 000 000 zł, a suma bilansowa około 600 000 zł. W związku z epidemią COVID-19 Spółka A obserwuje spadek zamówień i obrotów. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, prowadzony przez Spółkę lokal gastronomiczny może świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma obecnie możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu. Właściciele szacują, że sprzedaż w kwietniu 2020 r. była mniejsza o około 60 proc. w porównaniu do marca 2020 r. 

Odcinek 2: Rozwiązania dla branży marketingowej

Polska firma (beneficjent na polską rezydencję podatkową) z branży marketingowej, która zanotowała w marcu spadek przychodów o 30 proc. rok do roku, straciła rentowność, ale głównym problemem są zatory płatnicze. Firma zatrudnia 30 osób zarabiających średnio 5 tys. zł a jej zeszłoroczny obrót to 7 mln zł. Nie ma dużych zapasów gotówki, ma też wierzytelności z przekroczonym terminem płatności w kwocie 700 tys. złotych. Firma nie miała do tej pory zaległości podatkowych i ZUS, nie ma też przesłanek do ogłoszenia jej upadłości.