Nowa oferta unijnego wsparcia w ramach programu COSME i Planu Inwestycyjnego dla Europy

Od lewej: pełnomocnik rządu ds. MSP Andżelika Możdżanowska, prezes zarządu funduszu POLFUND Barbara Bartkowiak, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Arkadiusz Lewicki. Fot. Materiały prasowe Od lewej: pełnomocnik rządu ds. MSP Andżelika Możdżanowska, prezes zarządu funduszu POLFUND Barbara Bartkowiak, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Arkadiusz Lewicki. Fot. Materiały prasowe
Rozszerza się oferta preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów UE. Do grona Narodowych Pośredników Finansowych dołączył POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Rozszerza się oferta preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów UE. Do grona Narodowych Pośredników Finansowych dołączył POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Programy UE – jak COSME, Horyzont 2020 bądź EaSI – to specyficzna grupa narzędzi wsparcia dla europejskiego biznesu. Są uruchamiane na poziomie centralnym – przez Komisję Europejską oraz wybrane instytucje wdrażające – i nie ma w nich „kopert narodowych”, gwarantujących dostępność wsparcia w poszczególnych państwach członkowskich. Podział środków pomiędzy kraje zależy przede wszystkim od popytu zgłaszanego na poszczególnych rynkach oraz od jakości składanych wniosków.

Ostatni sukces Polski w konkurencji o unijne wsparcie jest zasługą funduszu poręczeniowego POLFUND. Fundusz pomyślnie aplikował o regwarancję programu COSME, dzięki której zaproponuje polskim przedsiębiorcom poręczenia na preferencyjnych warunkach. Firmy z sektora MSP otrzymają szerszy i łatwiejszy dostęp do finansowania zwrotnego, w postaci m.in. kredytów, leasingu, pożyczek oraz gwarancji bankowych, których poręczenia są nowością na rynku.

POLFUND skorzysta z Instrumentu Gwarancji Pożyczkowych (Loan Guarantee Facility), obsługiwanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej. W ramach instrumentu EFI udzielił regwarancji, zabezpieczającej część ryzyka ponoszonego przez POLFUND z tytułu oferowanych poręczeń. Poręczenia te mogą być użyte do zabezpieczenia finansowania zwrotnego, udzielanego mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom przez współpracujące z POLFUND instytucje finansowe. Możliwe formy finansowania to kredyty inwestycyjne i obrotowe (w tym odnawialne), leasing finansowy, pożyczki oraz umowy gwarancji. Poręczenie może objąć do 80 proc. zobowiązania z tytułu kredytu, leasingu lub gwarancji udzielanych do kwoty 661,0 tys. zł. Maksymalna kwota poręczenia to 528,8 tys. zł, a jego okres ważności może wynosić do 9 lat.

POLFUND jest obecnie jedynym funduszem poręczeniowym uczestniczącym w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. Nie jest jednak w tej roli debiutantem: w latach 2011–2016 z powodzeniem wdrażał preferencyjne poręczenia w ramach CIP – programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007–2013, poprzedzającego program COSME. Łączna wartość obecnego portfela preferencyjnych poręczeń POLFUND, zabezpieczonych regwarancją w ramach programu COSME, to 150 mln zł. Pozwoli to na objęcie poręczeniami 250 mln zł finansowania dla polskich MSP.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY