Neutrino Geology SA rusza z emisją crowdfundingową. "To gamechanger sektora wydobywczego"

Neutrino Geology
Neutrino Geology, fot. materiały prasowe
Neutrino Geology SA rozpoczęło publiczną emisję akcji o wartości ok. 2,5 mln zł na platformie Navigator Crowd. Cel emisyjny to zebranie środków na sfinansowanie projektu budowy modułowego detektora geo-neutrin. Urządzenie autorstwa polskich naukowców wygeneruje trójwymiarową mapę złóż surowców w skorupie ziemskiej, co w opinii ekspertów zrewolucjonizuje globalny sektor wydobywczy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Neutrino Geology SA prowadzi badania nad opracowaniem mobilnych detektorów trójwymiarowego obrazu górnej warstwy skorupy ziemskiej w oparciu o analizę strumienia geo-neutrin, emitowanych podczas rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Wynik pomiaru wskaże z dużym prawdopodobieństwem, czy na danym obszarze znajdują się złoża m.in. ropy naftowej, gazu ziemnego, uranu, metali szlachetnych i metali ziem rzadkich. Finalnie pozwoli to na radykalne skrócenie czasu i obniżenie kosztów poszukiwań geologicznych, co jest szczególnie istotne w kontekście globalnego wyczerpywania się złóż.

Szefem zespołu B+R Neutrino Geology SA i współtwórcą technologii jest dr A.K. Drukier, który od lat należy do światowej czołówki ekspertów w detekcji neutrin oraz w budowaniu superczułych detektorów. Kierował blisko 40 projektami, w tym dla NASA, Departamentu Energii czy Departamentu Obrony USA. Właściciel 18 przyznanych patentów oraz 17 zgłoszeń patentowych. Prezesem Zarządu Neutrino Geology SA jest dr inż. Waldemar Maj, który w karierze zajmował kluczowe stanowiska m.in. w McKinsey & Company w Warszawie, Banku BGŻ SA, Polskim Koncernie Naftowym Orlen SA. Od 2009 jest założycielem i partnerem w Metropolitan Capital Solutions.

– Technologia Neutrino Geology to gamechanger sektora wydobywczego. Detektor, będąc specyficznym rodzajem skanera skorupy ziemskiej, zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu poszukiwań geologicznych, obniży liczbę potrzebnych wierceń, a w konsekwencji radykalnie skróci czas i koszty. Innowacyjność naszego rozwiązania - poza jego nieinwazyjnością oraz możliwością pracy w temperaturze otoczenia - jest ściśle skorelowana z modułową budową urządzenia. Obecnie istniejące detektory geo-neutrin mają masę rzędu 1000 ton, podczas gdy nasz detektor będzie składał się z modułów o wadze zależnej od wielkości badanego obszaru tj. od 256 do 1024 nakg, co zezwoli na w pełni mobilną i nieograniczoną eksplorację zasobów złóż w praktycznie każdym zakątku globu – mówi dr inż. Waldemar Maj, Prezes Zarządu Neutrino Geology SA.

Inspiracje: Olga Malinkiewicz

Na co dzień spółkę wspiera zespół specjalistów z różnych dyscyplin fizyki oraz elektroniki, geologii, biologii, chemii i informatyki. Spółka stale współpracuje m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych Świerk.

Kampania crowdfundingowa i cele emisyjne

Spółka rozpoczęła w tym dniu publiczną ofertę akcji serii E o łącznej wartości 2,5 mln zł, przy wycenie Spółki na poziomie 15,5 mln zł, co stanowić będzie 13,88 proc. akcji. Cena emisyjna za akcję wynosi 14 zł, z kolei minimalny zapis to 20 akcji. Oferta jest przeprowadzona we współpracy z Navigator Crowd.

Środki z emisji akcji pokryją wkład własny na realizację projektu opracowania i przygotowania do wdrożenia innowacyjnej metody geologii rozpoznawczej pod nazwą Neutrino Geology, zastosowanej do eksploracji surowców energetycznych – ropy naftowej czy gazu ziemnego oraz dużej grupy ważnych surowców krytycznych np. metali ziem rzadkich, czy złóż polimetalicznych (tlenki żelaza, miedź, złoto). Spółka otrzymała z NCBiR grant na lata 2019 – 2022 w wysokości 9,8 mln zł, przy całkowitej wartości projektu opiewającej na 16,2 mln zł. Inwestorzy prywatni dotychczas wsparli badania kwotą 2 mln zł. W ramach emisji, która właśnie wystartowała, każdy zainteresowany może zapisać się na akcje o łącznej wartości 2,5 mln zł.

– Pierwszy etap realizacji projektu budowy detektora geo-neutrin zakończył się sukcesem. Spółka wybudowała, przetestowała i skalibrowała układy pomiarowe prototypów detektora o masie 5 i 50 kg na strumieniu neutronów w reaktorze jądrowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Kolejnym krokiem będzie test ważącego 500 kg prototypu, a następnie testy terenowe w 2023 roku wespół z partnerem komercyjnym na obszarze przebadanym już tradycyjnymi metodami – informuje dr inż. Waldemar Maj. I dodaje: – Zeskanowanie terenu i wykazanie przez nasz detektor występowania potwierdzonych złóż ostatecznie otworzy nam drogę na globalny rynek.

Szybka komercjalizacja i debiut na NewConnect

Zgodnie z założonymi celami strategicznymi, Neutrino Geology SA planuje już w 2024 r. skomercjalizować świadczenie usług w geologii poszukiwawczej dla metali ziem rzadkich niezbędnych do rozwoju ekologicznych źródeł energii, elektroniki i wielu zastosowań wojskowych. Prognozowana wysoka stopa zwrotu z badania 1 km2 ma spowodować, że spółka osiągnie próg rentowności operacyjnej jeszcze z końcem tego samego roku.

– Nie posiadamy konkurencji i wchodzimy na rynek w zgodzie z koncepcją błękitnego oceanu, dlatego bardzo wierzę w nasz projekt. Nasze przewagi, oparte na dokładniejszym wskazaniu miejsc wierceń, niższych kosztach poszukiwań i dbałości o środowisko naturalne, pozwalają oczekiwać, że w kilka lat zbudujemy wysokomarżowy biznes – podsumowuje Waldemar Maj.

Sprawdź też: 25 prostych pomysłów na biznes

Równolegle z uzyskaniem pierwszych przychodów, Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect. Zarząd Neutrino Geology jest bowiem zobowiązany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wejścia na NewConnect w ciągu trzech lat od zarejestrowania emisji akcji serii E. Niemniej, zdaniem Zarządu najbardziej optymalny i pożądany termin to 2024 rok. Wszyscy akcjonariusze Spółki będący założycielami, tj. Andrzej Drukier, Waldemar Maj, Dariusz Jaszczyński i Capital Strategy zawarli umowy lock-up na 95 proc. wszystkich posiadanych akcji na czas upływu 12 miesięcy od dnia wprowadzenia na rynek publiczny NewConnect akcji Spółki Serii E.

ZOBACZ RÓWNIEŻ