Mocny wzrost bezrobocia, duży spadek pensji. Załamanie na rynku pracy w kwietniu

Spada liczba osób bezrobotnych
Spada liczba osób bezrobotnych, fot. Adobe Stock 99
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu spadło o 2,4 proc. w porównaniu do marca. Oznacza to, że pracę straciło nawet 153 tys. osób - wynika z nowego raportu GUS.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W porównaniu do kwietnia minionego roku, zatrudnienie spadło o 2,1 proc. - Było to wynikiem m.in. zmniejszania wymiaru etatów, zakończenia i nieprzedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemiologicznej), a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miało też pobieranie przez pracowników zasiłków opiekuńczych, chorobowych, jak również przebywanie na urlopach bezpłatnych - co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach - podał GUS. 

Obok wzrostu bezrobocia znacząco spadło przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto. W kwietniu wyniosło one 5285,01 zł - o prawie 4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu do kwietnia 2019 roku jest to kwota wyższa o prawie 2 proc. - Spowodowane to było m.in. wypłaconymi w poprzednim miesiącu nagrodami kwartalnymi, rocznymi oraz premiami uznaniowymi, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń. W kwietniu zaobserwowano także zjawisko zmniejszania wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń postojowych - poinformował GUS.

- Narastająco w okresie czterech miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło w większości sekcji PKD od 2,5 proc. w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” do 11,0 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 5,6 proc. Spadek o 3,8 proc. odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” - informuje GUS.