Leasing pomaga wygrać z pandemią

Wojciech Miedziński, ARP Leasing
Wojciech Miedziński, ARP Leasing, fot. materiały prasowe
W ramach odbudowy potencjału, w ciągu najbliższych 2–3 lat, inwestycje i ich finansowanie będą stanowiły podwaliny dla przyszłości i innowacyjności polskiej gospodarki. Zwycięzcami będą te firmy, które trudny czas pandemii wykorzystają do głębokich zmian i rewizji swoich strategii, dla których model przedkowidowy przestał być efektywny.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 4/2021 (67)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Sektor finansowania maszyn i urządzeń, w którym specjalizuje się ARP Leasing najmniej odczuł skutki recesji i znalazł się w 2020 r. wśród głównych kategorii finansowanych środków trwałych. W tym okresie łączne finansowanie udzielone przez branżę leasingową w Polsce na inwestycje w maszyny i inne urządzenia wyniosło 20,4 mld zł przy zaledwie 5 proc. spadku. Jak wynika z raportu ZPL podsumowującego wyniki ubiegłego roku, w niektórych maszynowych podsegmentach obserwowaliśmy nawet dodatnie wyniki. Analiza struktury inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców w 2020 r.– dla których leasing jest instrumentem pierwszego wyboru – wskazuje, że aż 45 proc. stanowiły inwestycje w wymianę aktywów, a 26 proc. inwestycje w rozwój produktów i usług. 

Leasing - prognozy

Według prognozy ZPL w 2021 r. rynek odrobi straty poniesione w ubiegłym roku. Dynamika branży leasingowej na poziomie 11 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. W 2021 r. branża leasingowa może udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 77,8 mld zł. Zatem kluczowym wyzwaniem najbliższych miesięcy będzie nadal dbałość o utrzymanie płynności finansowej w sektorze przedsiębiorstw oraz zachowanie balansu pomiędzy racjonalnymi nakładami inwestycyjnymi związanymi z ożywieniem rynku i poprawą konkurencyjności a ostrożnościowym podejściem do gospodarowania gotówką w stanie niepewności. To dobre informacje. W ramach odbudowy potencjału, w ciągu najbliższych 2–3 lat, inwestycje będą stanowiły podwaliny dla przyszłości i innowacyjności polskiej gospodarki. Zwycięzcami będą te firmy, które trudny czas pandemii wykorzystają do głębokich zmian i rewizji swoich strategii, dla których model przedcovidowy się wyczerpał. 

Do wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw kluczowe jest ukierunkowanie polityki na dostarczanie środków inwestycyjnych i zwiększanie możliwości operacyjnych. Trzeba rozwijać instrumenty ułatwiające firmom ekspansję zagraniczną czy absorpcję najnowszych technologii – szczególnie jeśli chodzi o automatyzację produkcji i robotykę przemysłową. Sytuacja wymaga zmiany podejścia do modeli finansowania. Na znaczeniu będą zyskiwać nowe innowacyjne instrumenty finansowe oparte na mechanizmach hybrydowych np. dłużno-własnościowe. Na tle tych uwarunkowań leasing nadal będzie jednym z najważniejszych instrumentów, który pomaga zwiększyć skalę inwestycji firm z sektora MSP. 

Nasz katalog wsparcia zawiera obecnie – łącznie z pożyczkami płynnościowymi ARP S.A. – pięć instrumentów finansowych, których dostępność jest otwarta i obsługiwana zarówno z poziomu centrali w Warszawie, jak i siedmiu regionalnych Centrów Obsługi Przedsiębiorców. 

Leasing - wyzwania

W ostatnim czasie na znaczeniu zyskał leasing zwrotny, który np. w ramach #Maszynerii jest kluczowym instrumentem wsparcia płynności Tarczy antykryzysowej w ARP Leasing. Realizowany przez nas leasing zwrotny polega na tym, że po dokonaniu wyceny aktywa będącego składnikiem majątkowym firmy, odkupujemy go z niewielkim dyskontem od przedsiębiorcy z jednoczesnym oddaniem urządzenia w leasing na długi okres w zamian za miesięczne raty. Głównym celem tego rodzaju leasingu jest uwolnienie gotówki, którą przedsiębiorca przeznaczył wcześniej na nabycie środka trwałego, a w momencie zawarcia umowy leasingu powraca ona do firmy z przeznaczeniem na inne cele. 

Alternatywną opcją uwolnienia gotówki zablokowanej w posiadanych środkach trwałych może być ich sprzedaż, a następnie leasing innych, nowych urządzeń. Takie rozwiązanie dodatkowo jest korzystne dla przepływów finansowych w przedsiębiorstwie. Środki ze sprzedaży trafiają od razu do firmy z przeznaczeniem na działalność bieżącą, a nowy leasing operacyjny daje (poza poprawą efektywności i konkurencyjności) także efekt tarczy podatkowej. 

Wzywaniem, nad którym pracuje branża leasingowa, jest także uproszczenie i digitalizacja procesów, choć nadal nie wszyscy na równi rozpoznają potrzeby klienta (choćby kwestia podpisu kwalifikowanego). Pionierem w tym zakresie jest niewątpliwie ARP Leasing, który w ramach oferowanych instrumentów Tarczy antykryzysowej proponuje całkowicie zdigitalizowany proces wnioskowania i obsługi transakcji, a także podpisywanie umów leasingowych w formie dokumentowej lub podpisem kwalifikowanym podczas wideokonferencji. 

My Company Polska wydanie 4/2021 (67)

Więcej możesz przeczytać w 4/2021 (67) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ