Kobiety energii. Energia kobiet

Energia Kobiet
Energia Kobiet, fot. Shutterstock
Energetyka uchodzi ciągle za typowo męską dziedzinę, ale dotyczy to tylko jej tradycyjnych sektorów. Bo im bardziej zielona i innowacyjna gałąź branży, tym więcej w niej kobiet!
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 9/2023 (96)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Według analizy przeprowadzonej przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej – IRENA we wszystkich sektorach związanych z odnawialnymi źródłami energii kobiety stanowią 32 proc. zatrudnionych. W podsektorze związanym z fotowoltaiką odsetek ten stanowi już 40 proc. W raporcie „Perspektywa płci w zatrudnieniu w sektorze fotowoltaiki” eksperci IRENA przytaczają dane dotyczące bardziej tradycyjnych gałęzi energetyki. W przedsiębiorstwach związanych z ropą i gazem kobiety stanowią 22 proc. zatrudnionych. W górnictwie – zaledwie 11 proc. Im bardziej zielona gałąź energetyki, tym więcej kobiet!

Jak to wytłumaczyć? Z badań wynika, że kobiety lepiej niż mężczyźni rozumieją, jak istotna dla społeczeństwa jest zielona transformacja. W większym stopniu niż mężczyźni mają też potrzebę zmieniania świata na lepsze. Ale większy balans płci w sektorach związanych z OZE to efekt potrzeby rynku. Po pierwsze, liczba miejsc pracy w branży energetyki odnawialnej rośnie w niezwykłym tempie – w 2030 r. na całym świecie będzie to aż 38,2 mln. OZE jest też bardzo innowacyjny – a menedżerowie wiedzą, że większa różnorodność zespołów (w tym różnorodność płci) sprzyja kreatywności i otwartości organizacji na zmiany. – Gigantyczna zmiana, jaka dokonuje się w światowej i polskiej energetyce, wymaga wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań i modeli biznesowych. Nie dokona się to bez kobiet – podkreślała niedawno w rozmowie z „My Company Polska” Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft Polska.

W tym roku Bettman już kolejny raz zasiada w kapitule nagrody Energia Kobiet przyznawanej przez DISE (Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych).– Tym wyróżnieniem chcemy podkreślić wagę obecności kobiet w sektorze energetycznym i docenić ich sukcesy nie tylko z tego powodu, że na to zasługują, ale też dlatego, że energetyka w dobie transformacji potrzebuje mądrych ludzi – przekonuje Beata Włodarska, dyrektor wykonawcza DISE, a jednocześnie członkini kapituły nagrody.

– Czasem żartuję, że o ile energetyka konwencjonalna jest mężczyzną, o tyle odnawialne źródła energii są kobietą. To musi iść w parze, bo inaczej nie będzie z tego dzieci – mówiła w rozmowie z „My Company Polska” ubiegłoroczna laureatka wyróżnienia Agnieszka Kozłowska-Korbicz, dyrektorka ds. projektów strategicznych w Soltec, laureatka ubiegłorocznej nagrody Energia Kobiet.

Tegoroczne zwyciężczynie konkursu poznamy w trakcie gali organizowanej podczas Kongresu DISE 27 września. Kapituła wybierze finalistki z grona osób zgłaszanych za pomocą formularza internetowego. „Nagroda Energii Kobiet jest ukoronowaniem całego projektu i powstała, by podkreślić obecność oraz wkład kobiet w rozwój sektora energetycznego. To wyróżnienie dla kobiet nadających bieg transformacji energetycznej, których praca i osobowość wnosi nową jakość do całego sektora” – przekonują organizatorzy.

Promowanie kobiecych wzorców w energetyce jest niezwykle ważne. Jak wynika z cytowanego już raportu IRENA, mimo zmian na lepsze, w branży występuje jeszcze wiele barier stojących na przeszkodzie pełnej równości płci.  Najważniejsze z nich to role społeczne, które wynikają z kulturowych norm i przyzwyczajeń. Według badań kobietom już w trakcie rekrutacji jest trudniej. A po zatrudnieniu wolniej wspinają się po szczeblach kariery, choć ich przygotowanie do kierowniczych funkcji jest nie gorsze niż kolegów. Dziś aż trzy czwarte osób decyzyjnych w firmach prywatnych związanych z OZE reprezentują mężczyźni.

Jak podkreślała w cytowanym już wywiadzie Dominika Bettman, równość płci w energetyce ma znaczenie nie tylko dla samej branży. – Energetyka staje się dziś sektorem kluczowym dla gospodarki, ale też dla naszego bezpieczeństwa i po prostu, przyszłości świata. Dlatego musi się stawać dziedziną coraz bardziej włączającą. Bez kobiet, ich fachowości, kreatywności, gotowości do zmian i kompetencji przywódczych nie dokonamy niezbędnej transformacji –  ocenia Bettman.

---------------------------------------

Beata Włodarska, dyrektor wykonawcza, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE)

Energetyka to też świat kobiet

Transformacja energetyczna, a zwłaszcza dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, wpływa nie tylko na powiększanie się branży, ale również stwarza nowe możliwości. Zmiana modelu funkcjonowania i zarządzania systemem energetycznym wymaga świeżego spojrzenia oraz większej elastyczności, odporności na nieoczekiwane zmiany i gotowości do szybkich reakcji. Jest to moment, który wymaga zaangażowania ludzi o bardzo zróżnicowanych kompetencjach, umiejętnościach, a także połączenia sił wielu dziedzin dla nadrzędnego celu, jakim jest transformacja. 

Często słyszy się, że energetyka to męski świat, jednak kierunek, w jakim zmierzamy, oraz doświadczenia z pracy w sektorze energetycznym, pokazują, że to dość krzywdzący stereotyp. Odchodząc od tradycyjnych, nierentownych i emisyjnych metod produkcji energii, otwieramy się na rozwój technologii i technik zarządzania, w których siła fizyczna nie odgrywa już kluczowej roli. Okazuje się, że kobiety świetnie radzą sobie z nowymi wyzwaniami, niejednokrotnie stając się siłą napędową innowacji i rozwiązań, służących społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Ten wymagający okres zmian stwarza konieczność przyjęcia nowych rozwiązań oraz większego udziału zróżnicowanej puli talentów. Wierzymy, że włączenie kobiet w te procesy ma niebagatelne znaczenie dla transformacji energetycznej oraz wizji niskoemisyjnej przyszłości. 

Z roku na rok obserwujemy w energetyce coraz większą obecność wspaniałych ekspertek, specjalistek i liderek w swoich dziedzinach, które na co dzień zajmują się poszukiwaniem odpowiedzi na najtrudniejsze pytania związane z transformacją, zmianami klimatu i zrównoważonym rozwojem. Dla takich kobiet powstał projekt „Energia kobiet”, który od kilku lat realizujemy w DISE. Pragniemy wyeksponować rolę kobiet w energetyce, dodać im odwagi do sięgania po własne cele zawodowe, zintegrować siły i z tej różnorodności uczynić atut. 

Jesteśmy pewni, że mamy duży wkład w zmianę kierunku debaty publicznej, a potencjał zaangażowania kobiet zostanie skutecznie wykorzystany do osiągania strategicznych celów w energetyce. Transformacja branży nabiera tempa i rozmachu, a duży udział mają w tym kompetentne kobiety, których codzienna praca i nieszablonowe podejście, wnoszą nową jakość do polskiej energetyki.
---------------------------------------

Anna Link, dyrektorka Departamentu Strategii i Zarządzania Bankowością MSP i Korporacyjną w Banku BNP Paribas

Zielona transformacja to szansa!

Transformacja energetyczna jest faktem. Może jeszcze nie wszystkie mniejsze firmy rozumieją w pełni złożoności koniecznych zmian i przez to nie uwzględniają ich w swoich planach w odpowiednim zakresie, ale presja ze strony konsumentów oraz dużych korporacji, dla których MSP są odbiorcami lub dostawcami, staje się coraz większa. Zielone zmiany są też napędzane ogromnym wzrostem kosztów energii. Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość, że mądre inwestycje w optymalizację efektywności energetycznej pozwalają zmniejszyć lub wręcz wyeliminować zależność od wahań cen na rynku energii. 

To wszystko sprawia, że – jak podaje Europejski Bank Inwestycyjny – udział firm, które podjęły zieloną zmianę, zwiększył się w minionym roku aż o 10 p.p., sięgając średniej europejskiej na poziomie 53 proc. Największy wzrost odnotowano w Europie Środkowo-Wschodniej (+15 p.p.) oraz w segmencie MSP (+11 p.p.). 

Jako bank, który wspiera zieloną transformację, uważamy, że może być ona okazją do umacniania lub budowania przewag konkurencyjnych. Wymaga to jednak poszerzenia wiedzy oraz szukania właściwych instrumentów finansowych. W Banku BNP Paribas oferujemy nie tylko kredyty na preferencyjnych stawkach, ale też produkty objęte programami pomocowymi, jak np. Gwarancja Biznesmax z dotacją BGK, kredyt ekologiczny czy audyt energetyczny. Patrzymy też na biznes klientów szerzej i udostępniamy im rozwiązania, które pozwalają na szybszą przemianę w kierunku zrównoważonej działalności. Przykładem jest Envirly, narzędzie, które mierzy ślad węglowy firmy oraz dostarcza obszernej analizy i rekomendacji dotyczącej redukcji emisji gazów. 

Oprócz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, zielone inwestycje mają dwa pozytywne efekty kosztowe. Z jednej strony mamy poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów działalności. Z drugiej strony pojawia się szansa na niższe koszty finansowania – wiele instrumentów z naszego portfolio uwzględnia dla zielonych inwestycji mechanizm obniżonej marży.

 

My Company Polska wydanie 9/2023 (96)

Więcej możesz przeczytać w 9/2023 (96) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ