Kierunki transformacji cyfrowej polskich firm [RAPORT]

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
Polska branża technologii informatyczno-komunikacyjnych w 2019 r. warta była już niemal 20 mld dolarów, przy wzroście rok do roku zaledwie na poziomie 1,1 proc. Potencjał do rozwoju jest wielki, ale bez podjęcia konkretnych działań z zakresu infrastruktury i prawa - wynika z raportu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, przygotowanego we współpracy z IDC Polska.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Stan rynku usług telekomunikacyjnych i usług IT obecnie warunkuje kondycję całej gospodarki, czego potwierdzenie mieliśmy szczególnie w okresie pandemii.

Nie da się przecenić znaczenia telekomunikacji i informatyki we współczesnej gospodarce. Rozwiązania ICT towarzyszą praktycznie wszystkim rodzajom aktywności gospodarczej i muszą rosnąć razem z nią, a nawet szybciej

– mówi Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

- Podsumowanie polskiego rynku ICT w 2019 r. przez analityków IDC pokazało duży, stabilny segment rynku, który jednak rozwija się wolniej niż cała gospodarka w Polsce – komentuje Ewa Lis-Jeżak, dyrektor regionalny IDC na Polskę i kraje nadbałtyckie. - W tym roku w większości obszarów IT widać spadki, a - wg aktualnych przewidywań – stajemy przed ryzykiem, że rynek IT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej skurczy się bardziej niż ich PKB – ostrzega Ewa Lis-Jeżak.

Mimo monitorowanych zagrożeń, polski rynek ICT jednocześnie otwiera nowe możliwości rozwoju gospodarczego, napędzanego przez łączność i cyfryzację. Innowacyjność polskiej gospodarki wymaga jednak systemowego rozwiązania. - Środowisko regulacyjne, naszym zdaniem, powinno znacznie mocniej wesprzeć rozwój innowacji technologicznych w Polsce – uważa Andrzej Dulka.

Wyrażając zaangażowanie w budowę przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w najbliższym czasie, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji we współpracy z IDC Polska opublikowała pierwszy raport, skupiający dane z dwóch priorytetowych dla transformacji cyfrowej gospodarki branż Raport „Rynek IT i telekomunikacji w Polsce 2020. Szanse, zagrożenia, bariery rozwoju”.

Potencjał polskiego ICT

Raport wyznacza fundamentalne kierunki transformacji cyfrowej Polski, do których autorzy zaliczają nie tylko nowoczesne i proste prawo przyjmowane w drodze konstruktywnego dialogu i przyjęcie przez rząd i samorządy roli promotorów cyfrowych innowacji, ale i powszechną i niezawodną łączność szerokopasmową.

Trudno spodziewać się nowych możliwości rozwojowych i strumieni przychodu w gospodarce bez przełomu technologicznego determinowanego również przez dalszą rozbudowę nowoczesnych sieci światłowodowych oraz najnowszej technologii łączności bezprzewodowej 5G

– komentują Marta Brzoza i Mirosław Śmiałek, wiceprezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Wśród elementów niezbędnych w procesie cyfryzacji PIIT wskazuje również na równe i przejrzyste zasady działania dla wszystkich przedsiębiorstw cyfrowych, budowę zaufania do cyberbezpieczeństwa czy docelowy model realizacji wszelkiego rodzaju umów w formie „paperless”. Aż 78,3 proc. ankietowanych członków Izby wśród kwestii wymagających zaangażowania administracji publicznej wymieniało elektroniczny obieg dokumentów w administracji i gospodarce (Paperless Society).

Fundamentami skutecznej transformacji cyfrowej są też wreszcie rozpoznanie potencjału cyfryzacji jako czynnika przyspieszającego zmiany na drodze do neutralności klimatycznej oraz społeczna świadomość i zainteresowanie technikami cyfrowymi. Ostatnia kwestia jest kłopotliwa zwłaszcza dla branży IT w kontekście niedoborów zasobów ludzkich - Szacujemy, że w Polsce brakuje blisko 50 tys. specjalistów IT, co prowadzi już do tego, że część firm jest zmuszona do rezygnacji ze zleceń, wynikającej z niemożności znalezienia ludzi do ich realizacji – komentują Arkadiusz Seredyn i Dariusz Śpiewak, wiceprezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Na przykład „piaskownica regulacyjna”

Branża ICT postuluje od dłuższego czasu stworzenie regulacyjnej przestrzeni do eksperymentowania z nowymi technologiami, czyli tzw. piaskownicy regulacyjnej. Umożliwi ona zarówno dużym przedsiębiorcom, jak i MŚP testowanie nowych technologii do budowy innowacyjnych produktów i usług, bez ponoszenia ryzyka dla całości działalności. W szczególności ułatwiałaby wprowadzenie takich technologii na rynkach regulowanych.

Jak czytamy w raporcie, tworzeniu tego typu nowych regulacji powinna towarzyszyć poprawa współpracy przedstawicieli przemysłu ICT i administracji publicznej. Z ankiety przeprowadzonej na potrzeby Raportu wśród członków Izby wynika, że prawie co czwarty przedstawiciel przemysłu teleinformatycznego oczekuje od strony rządowej wsparcia rozwoju biznesu poprzez elastyczne regulacje (23 proc.). Co piąty z kolei oczekuje wsparcia dla rozwoju i wprowadzania rozwiązań opartych na nowych technologiach (20,3 proc.).

W dzisiejszych realiach  nie wykorzystanie  potencjału ICT może pogrążyć gospodarkę  w stagnacji. – W raporcie proponujemy rozwiązania, których wprowadzenie powinno przynieść pożądane efekty, przede wszystkim poprzez wzrost innowacyjności w obszarze cyfrowym – podsumowuje Andrzej Dulka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ