Każdy ma prawo zastrzec numer PESEL

Każdy ma prawo zastrzec numer PESEL
Mamy prawo zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie swojego numeru PESEL. Odpowiednia usługa działa od zeszłego roku.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Numer PESEL można zastrzec elektronicznie, w tym za pomocą aplikacji mObywatel, albo osobiście w siedzibie dowolnej gminy, banku lub na poczcie. Od 17 listopada 2023 r. obowiązuje ustawa mająca na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości.

Obowiązek weryfikacji numeru PESEL przy zawieraniu umów kredytowych lub pożyczkowych wejdzie w życie 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą miały zastosowanie od 1 czerwca 2024 r.

Jak zastrzec PESEL? Wyjaśnienie zasad

Aby zastrzec numer PESEL w urzędzie, należy złożyć wniosek w formie papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem.

Organ gminy, po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości, zarejestruje zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy odpowiednie potwierdzenie.

Zobacz: Jak zarobić w młodym wieku

W Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna może wykonać kilka czynności:

  • Zastrzec numer PESEL
  • Cofnąć zastrzeżenie
  • Ustawić automatyczne zastrzeżenie numeru PESEL
  • Sprawdzić historię weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne
  • Przejrzeć historię zmian statusu

Te czynności można wykonać elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl, osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub banku.

Po weryfikacji tożsamości składa się wniosek o wpisanie do rejestru zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub o cofnięcie takiego zastrzeżenia.

W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich z obywatelstwem polskim i cudzoziemców.

Inspiracje: Scarlett Johansson

Jeśli złożenie wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL uniemożliwia choroba, niepełnosprawność lub inna przeszkoda, pełnomocnik może udać się do dowolnego urzędu gminy i złożyć pełnomocnictwo szczególne, potwierdzając swoją tożsamość dokumentem tożsamości, w imieniu osoby niezdolnej do czynności prawnych lub mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wówczas wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia może złożyć w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny lub kurator.

ZOBACZ RÓWNIEŻ