Jak ubiegać się o obniżenie cen energii elektrycznej?

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Mali przedsiębiorcy tylko do 27 lipca br. mogą składać oświadczenia, które będą uprawniały ich do zachowania cen energii elektrycznej z 30 czerwca - wynika z ustawy przyjętej przez parlament w czerwcu br.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Mali przedsiębiorcy tylko do 27 lipca br. mogą składać oświadczenia, które będą uprawniały ich do zachowania cen energii elektrycznej z 30 czerwca - wynika z ustawy przyjętej przez parlament w czerwcu br.

Przypomnijmy, w czerwcu została uchwalona nowelizacja ustawy, która "zamroziła" ceny prądu w 2019 roku. Z dotychczasowych cen będą mogły korzystać gospodarstwa domowe czy mikro- i małe firmy, ale po nowelizacji podwyżki czekają średnie i duże przedsiębiorstwa.

By zachować dotychczasowe ceny, mali przedsiębiorcy będą musieli złożyć specjalny dokument. Dla pozostałych pozostała tylko i wyłącznie droga pomocy de minimis za II półrocze br.

Dokument należy złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego, z którego wynika uprawnienie do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Oświadczenie jest załączone do ustawy (link do ściągnięcia). Podobny dokument dotyczy średnich i dużych przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pomoc de minimis.

Uwaga - niezłożenie oświadczenia oznacza brak możliwości utrzymania cen energii w II półroczu br.

 

- Zakres, tryb i termin przekazania informacji, które odbiorca końcowy powinien przedłożyć przedsiębiorstwu energetycznemu, zostanie określony w przepisach rozporządzenia. O konieczności przedłożenia niezbędnych dokumentów odbiorca końcowy powinien zostać poinformowany przez przedsiębiorstwo energetyczne, z którym ma podpisaną umowę na sprzedaż energii elektrycznej, bowiem zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, to na przedsiębiorstwie tym spoczywa obowiązek dostosowania obowiązujących cen i stawek opłat za energię elektryczną do tych stosowanych w czerwcu 2018 r. W celu ułatwienia odbiorcy końcowemu wykazania ceny z dnia 30 czerwca 2018 r. w przypadku, gdy odbiorca ten nie posiada odpowiednich dokumentów, np. faktury od poprzedniego sprzedawcy za okres obejmujący dzień 30 czerwca 2018 r., ustawodawca, na mocy art. 6a ustawy, zobowiązał przedsiębiorstwo energetyczne do wystawienia duplikatu faktury obejmującego tę datę, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia o jej wystawienie - brzmi komunikat Ministerstwa Energii.

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY