Inwestycji zagranicznych polskich firm nie zatrzymuje nawet pandemia

Fundusz Ekspansji Zagranicznej
Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera rozwój polskich firm
Polscy przedsiębiorcy od wielu lat udowadniają, że potrafią skutecznie podbijać rynki zagraniczne. Dotyczy to nie tylko eksporterów towarów i usług, ale też coraz częściej inwestorów, którzy rozwijają się poprzez ekspansję kapitałową.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 5/2021 (68)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Okazuje się, że nawet pandemia Covid-19 oraz jej gospodarcze konsekwencje nie są przeszkodą dla polskich firm, które poszukują szans biznesowych na arenie międzynarodowej. Ich ambitne działania są wspierane przez instytucje otoczenia biznesu, w tym także przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ), którego rolą jest dostarczanie finansowania oraz współdzielenie ryzyka inwestycyjnego. 

Fundusz Ekspansji Zagranicznej ułatwia inwestowanie

Fundusz jest zarządzany przez PFR TFI, które jest jedną z instytucji należących do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Z oferty funduszu mogą skorzystać polskie przedsiębiorstwa, które mają sprawdzony model biznesowy oraz plan kapitałowej ekspansji zagranicznej. Może on dotyczyć zagranicznych akwizycji albo budowy własnego zaplecza produkcyjnego lub dystrybucyjnego poza granicami kraju. Fundusz Ekspansji Zagranicznej wypełnia lukę na polskim rynku finansowym. Oferuje dwie formy finansowania: udziela pożyczek oraz obejmuje udziały mniejszościowe w spółkach zależnych polskich partnerów. Fundusz może współfinansować przejęcie zagranicznej spółki, założenie nowej spółki od podstaw lub dalszy rozwój już działającej zagranicznej spółki zależnej. 

Śmiałe inwestycje zagraniczne polskich firm 

Dotychczasowa działalność Funduszu Ekspansji Zagranicznej objęła inwestycje w spółki produkcyjne, dystrybucyjne i usługowe zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Starym Kontynentem. Z oferty funduszu skorzystało już kilkanaście polskich firm reprezentujących różne branże. Każda z nich poprzez ekspansję realizowała swoją wizję dalszego rozwoju. Na przykład Grupa R22 będąca liderem hostingu i domen w 2018 r. przejęła trzy rumuńskie spółki, a rok później dokonała akwizycji w Chorwacji. Dzięki przejęciom uzyskała pozycję lidera na obydwu rynkach oraz powiększyła swój rynek zbytu, zapewniając stabilny wzrost. 

Innym przykładem jest SaMasz – producent maszyn rolniczych i komunalnych. Spółka zainwestowała w rozwój kanałów dystrybucji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, co pozwoliło na zwiększenie sprzedaży oraz ograniczenie negatywnego wpływu sezonowości popytu na produkty firmy. 

Z kolei ostatnie podpisane umowy inwestycyjne dotyczyły branży budowlanej. Fundusz wspólnie z Poznańską Korporacją Budowlaną Pekabex zainwestował w fabrykę betonowych prefabrykatów zlokalizowaną w Bawarii. Ta inwestycja pozwoli Pekabexowi na obniżenie kosztów produkcji oraz zaangażowanie się w kolejne projekty budowlane u naszych zachodnich sąsiadów. Innym przykładem jest umowa ze spółką deweloperską Victoria Dom, która planuje zakup gruntów i realizację kolejnych projektów budowlanych na terenie Niemiec.  

Inwestycje zagraniczne w czasach pandemii

Dwa ostatnie przykłady dotyczą inwestycji zagranicznych realizowanych przy współudziale funduszu w trakcie pandemii. Okazuje się, że mimo trudności, przed którymi stają przedsiębiorstwa, oraz zakłóceń w inwestycjach międzynarodowych, polskie firmy chcą inwestować poza granicami kraju. Wprawdzie w warunkach niepewności gospodarczej decyzje o wielu projektach mogą zostać odroczone lub zawieszone to jednak, biorąc pod uwagę okazje biznesowe pojawiające się na rynku, warto je wykorzystywać. W ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego pomaga Fundusz Ekspansji Zagranicznej, którego celem jest ułatwianie ekspansji inwestycyjnej polskich firm na rynki zagraniczne. Fundusz dzieli ryzyko z polskimi przedsiębiorcami i dostarcza finansowania. Od początku działalności FEZ podpisał 18 umów inwestycyjnych, w których zaangażowanie Funduszu osiągnęło wartość 87 mln euro. 

My Company Polska wydanie 5/2021 (68)

Więcej możesz przeczytać w 5/2021 (68) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ