GenAI, ale powoli. Polskie firmy ostrożne z wdrożeniami

GenAI podbija świat, fot. Shutterstock
GenAI podbija świat, fot. Shutterstock
Z badania EY wynika, że 73% firm chce lepiej zrozumieć koncepcję i przypadki użycia GenAI, a 69% musi dowiedzieć się więcej o zagrożeniach z nim związanych, zanim zrealizowane zostaną wdrożenia.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Najnowsze badanie EY – Reimagining Industry Futures Study 2024 – potwierdza rosnącą rolę generatywnej sztucznej inteligencji w biznesie. W tę technologię inwestuje już 43% ankietowanych przedsiębiorstw na całym świecie, w tym w Polsce, zaś w ciągu roku planuje to zrobić kolejne 30%. Jednocześnie ponad jedna trzecia respondentów (38%) opowiada się za wyważonym i stopniowym podejściem do adopcji GenAI, aby wypracować odpowiednie sposoby działania m.in. w kwestii etycznego zarządzania danymi.

Inwestowanie w nowoczesne technologie jest już nie tylko odpowiedzią na konieczność większej cyfryzacji przedsiębiorstw w celu budowania ich konkurencyjności. Ponad połowa ankietowanych (56%) uważa, że nowe rozwiązania mogą odegrać istotną rolę w przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju. Aż 81% firm wymienia ESG jako ważny czynnik przy inwestowaniu w technologie, co stanowi wzrost o 5 p.p. w porównaniu z raportem z 2023 roku. Jednocześnie trzech na czterech respondentów (75%) uważa, że potrzebuje lepszego zrozumienia, w jaki sposób różne nowoczesne rozwiązania mogą być łączone w celu tworzenia wartości i skuteczniejszego wykorzystania ich potencjału.

Sprawdź: Polski startup wyceniony na ponad miliard dolarów

Inwestycje w nowe technologie GenAI

Obecnie największy odsetek firm inwestuje w analitykę i AI oraz robotykę z automatyką (63%). Jako trzecie rozwiązanie wskazano generatywną sztuczną inteligencję (43%), a tuż za nią uplasowało się przetwarzanie brzegowe (42%). Co ciekawe, GenAI w zeszłorocznej edycji badania w ogóle nie pojawiła się na liście najpopularniejszych technologii, więc jej debiut na podium jest tym bardziej godny odnotowania. Rozwój tego rozwiązania może jeszcze bardziej przyśpieszyć, gdyż niemal co trzecie ankietowane przedsiębiorstwo (30%) planuje zainwestować w ten obszar w ciągu najbliższych trzech lat.

Respondenci zamierzają również rozwijać sieci 5G (28% wskazań) oraz Internet Rzeczy (25%). Z kolei wśród technologii, które są odbierane jako nieistotne dla biznesu lub z którymi firmy nie wiążą swoich planów, znalazły się rzeczywistość rozszerzona/wirtualna (AR/VR) oraz blockchain – odpowiednio 40% i 39% odpowiedzi. Wraz z komputerami kwantowymi należą one do rozwiązań, w które obecnie inwestuje się najrzadziej – robi to jedynie co piąta organizacja (19%). Jako powód można wskazać dość wysoki próg wejścia związany z dużymi nakładami finansowymi oraz koniecznością posiadania wyspecjalizowanej kadry, która rozwinie daną technologię zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

– Jednym z najważniejszych trendów wyłaniających się z tegorocznego badania jest duża dynamika inwestycji w GenAI. Firmy upatrują w niej ogromną szansę na swoją transformację technologiczną. Wszystkie analizowane rozwiązania wiążą się z szeregiem strategicznych i praktycznych wyzwań dotyczących ich implementacji. Do głównych zaliczymy bezpieczeństwo i zarządzanie danymi. Bez właściwie wypracowanych mechanizmów działania i zapewnienia wysokiego poziomu cyberbepieczeństwa nawet największe inwestycje w nowoczesne technologie nie przyniosą spodziewanych efektów. Równie ważne jest skalowanie ich wykorzystania. Na razie większość firm znajduje się jedynie w fazie weryfikacji koncepcji lub pilotażu – komentuje Radosław Frańczak, Partner EY Polska, Lider obszaru Technology Consulting.

Zobacz także: Google prezentuje nowy sposób wyszukiwania

GenAI poprawi zarządzanie danymi

Generatywna sztuczna inteligencja szybko zyskuje na znaczeniu, co potwierdza jej status potencjalnie przełomowej technologii dla biznesu. Jednocześnie firmy podchodzą rozważnie do jej stosowania – najwięcej respondentów (38%) preferuje stopniową implementację. Wynika to z istnienia dużej luki w wiedzy, która utrudnia wykorzystanie pełnego potencjału GenAI. Przedsiębiorstwa chcą przede wszystkim lepiej zrozumieć przypadki wykorzystania tej technologii (73%) oraz poznać ryzyka z niej płynące (69%).

Respondenci zapytani o główny priorytet związany z rozwojem GenAI w ich organizacji, najczęściej wskazywali lepsze zarządzanie danymi w celu zwalczania zagrożeń związanych m.in. z dokładnością i etyką danych (46%). Jest to szczególnie istotne dla sektora usług finansowych, w którym odsetek odpowiedzi sięgnął 52%. Na drugim miejscu znalazło się wykorzystanie GenAI w ramach szerszej strategii technologicznej i łączenie różnych rozwiązań w celu zwiększenia wartości (41%). Jako trzecie zadanie pojawiło się budowanie lepszego zrozumienia tej technologii (40%).

– Przedstawiciele firm unikają hurraoptymizmu i są świadomi tego, że wdrożenie generatywne sztucznej inteligencji to długi proces. Im lepiej będzie zaplanowany i przeprowadzony, tym szansa na szybkie pojawienie się pierwszych pozytywnych efektów jest większa. Oprócz zwiększania wydajności i produktywności w organizacji, GenAI jest również katalizatorem transformacji. Wykorzystując jej możliwości, takie jak szybkie uczenie się, firmy mogą zwiększać poprawiać doświadczenia klientów oraz personalizować swoje produkty i usługi. Równie ważne będą zmiany wewnątrz organizacji, np. automatyzacja złożonych i kreatywnych zadań oraz odkrywanie nowych wzorców w dużej ilości danych – stwierdza Mateusz Mazur, Partner EY, lider zespołów Cloud Enablement oraz IT Advisory.

5G z potencjałem wzrostu

Z badania EY wynika, że w sieć 5G w perspektywie najbliższych trzech lat planuje zainwestować ponad połowa ankietowanych firm (52% wobec 57% rok wcześniej). Jednocześnie co piąty respondent (20%) stwierdził, że ta technologia nie dotyczy jego biznesu lub nie wiąże z nią swoich planów inwestycyjnych. Równocześnie przedsiębiorstwa są otwarte na różne modele pozyskania rozwiązań Internetu Rzeczy w oparciu o sieć 5G. Najbardziej popularny jest zakup łączności i aplikacji 5G za pośrednictwem pośrednika, takiego jak operator wirtualnej sieci komórkowej (MVNO). Z drugiej strony szeroki wachlarz opcji wdrażania IoT opartego na 5G może być źródłem frustracji, gdyż ponad połowa firm (53%) ma trudności z ustaleniem, który model jest dla nich najlepszy.

Integracja sieci 5G z istniejącą technologią i procesami pozostaje największym wewnętrznym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Słabe zrozumienie relacji 5G z innymi rozwiązaniami, takimi jak chmura obliczeniowa, ponownie znalazło się na drugim miejscu, a na trzecie wskoczyła natomiast ograniczona świadomość ekosystemu dostawców 5G (rok temu miejsce piąte), odzwierciedlając szersze wyzwania w tym obszarze.

– Sieć 5G to ogromna szansa na zwiększenie efektywności przy nieustannie rosnącej ilości pozyskiwanych danych. Jednocześnie rozwój tej technologii pociąga za sobą konieczność kontroli zagrożeń cybernetycznych i ochrony danych. Ważnym wyzwaniem jest także integracja 5G z rozwiązaniami AI i innymi nowoczesnymi technologiami, aby uzyskać efekt synergii i zwiększyć wartość płynącą z cyfrowej transformacji i pozyskiwanych danych. W tym wypadku ważną rolę do odegrania mają dostawcy technologii, aby nie tylko sprzedać swoje rozwiązania, ale przede wszystkim wypełnić lukę w wiedzy i wdrażać wartości wynikające z połączenia różnych rozwiązań – zauważa Tadeusz Kurdziel, manager w obszarze Technology Consulting, EY Polska.

ZOBACZ RÓWNIEŻ