Europejski Bank Inwestycyjny finansuje budowę niemieckich farm wiatrowych pod Poznaniem

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Landesbank Baden-Württemberg przekazały po 184 mln PLN (ok. 42 mln EUR) na dofinansowanie budowy i eksploatacji czterech farm wiatrowych w województwie wielkopolskim. Farmy zostaną wybudowane przez niemiecką firmę wpd AG w lokalizacjach Jarocin–Koźmin, Jarocin Wschód, Krotoszyn i Słupca–Kołaczkowo w rejonie Poznania.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Łączna moc zainstalowana wyniesie 102,5 MW, co wystarczy do zaopatrzenia w energię elektryczną ponad 60 tys. gospodarstw domowych w okresach szczytowego obciążenia.

Finansowanie EBI jest objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi główny filar planu inwestycyjnego dla Europy. W ramach tego planu EBI i Komisja Europejska współpracują ze sobą jako partnerzy strategiczni na rzecz zwiększania konkurencyjności gospodarki europejskiej. Jednym z celów EFIS jest rozwijanie sektora energetycznego – zwłaszcza w obszarze wykorzystania i dostarczania energii ze źródeł odnawialnych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym będzie stanowił istotny wkład w działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Ponadto umożliwi wspieranie słabiej rozwiniętego regionu, przez co pomoże w zmniejszaniu dysproporcji między regionami.

- Polska stara się zmniejszać swoją zależność od węgla, a jednocześnie tworzyć nowe miejsca pracy w sektorze energetycznym – powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność operacyjną w Polsce.

- Energia wiatrowa ma w naszym kraju największy potencjał wzrostu ze wszystkich odnawialnych źródeł energii, dlatego EBI chętnie wspiera przemiany w tej dziedzinie. Dzięki EFIS możemy wypełnić lukę na rynku poprzez udostępnienie oferowanego na korzystnych warunkach, długoterminowego finansowania w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. To ważna kwestia, ponieważ musimy stworzyć krajowi i jego mieszkańcom jak najlepsze warunki do budowania czystej i przyjaznej dla klimatu gospodarki przyszłości - dodaje.

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział: - Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że finansowanie udzielane przez EBI w ramach planu inwestycyjnego ułatwia budowanie nowych farm wiatrowych w Polsce. Dzięki wsparciu UE około 60 tys. polskich gospodarstw domowych uzyska dostęp do czystej energii. To przykład wymiernych korzyści, jakie może przynieść Polakom Europejski Zielony Ład. Każda tego rodzaju inwestycja przybliża nas o krok do celu, jakim jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku.

- Jesteśmy zadowoleni z korzystnego rozwoju sytuacji na polskim rynku, na którym firma wpd przeprowadza kolejne udane inwestycje. Mają one ogromne znaczenie dla naszego przedsiębiorstwa – ugruntowaliśmy naszą pozycję na kolejnym rynku - powiedział Hartmut Brösamle, dyrektor ds. operacyjnych w firmie wpd AG.

- Dzięki prężnie działającemu zespołowi i długiej liście nowych projektów możemy zaangażować się w działalność na terenie Polski w perspektywie długoterminowej - dodaje.

Obiekty będą eksploatowane przez spółki projektowe należące do przedsiębiorstwa wpd europe GmbH, które jest jednostką zależną wpd AG. Od końca lat 90. XX wieku spółka wpd AG wybudowała i wdrożyła na całym świecie instalacje wiatrowe o łącznej mocy wytwórczej przekraczającej 4 GW, a EBI wspierał już wcześniej przedsięwzięcia w dziedzinie morskiej energii wiatrowej realizowane przez nią we Francji i w Niemczech. Część energii wytwarzanej przez farmy wiatrowe będzie objęta polskim programem wspierania energii ze źródeł odnawialnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY