Europejski Bank Centralny wykazał pierwszą taką stratę od dwóch dekad

Europejski Bank Centralny wykazał pierwszą taką stratę od dwóch dekad
Europejski Bank Centralny w czwartek poinformował o swojej pierwszej rocznej stracie od 2004 roku, po wypłaceniu znacznych środków z powodu wyższych stóp procentowych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Europejski Bank Centralny zgłosił straty w wysokości 1,3 miliarda euro, które nawet byłyby większe, gdyby bank nie uwolnił 6,6 miliarda euro — całej rezerwy na ryzyko finansowe, zgromadzonej przez szereg lat.

EBC stwierdził, że spodziewa się dalszych strat w następnych kilku latach, które nie będą miały wpływu na "jego zdolność do prowadzenia skutecznej polityki monetarnej", zanim powróci do zrównoważonych zysków.

Centralny bank podniósł stopy procentowe z ujemnego poziomu do rekordowych 4% między lipcem 2022 a wrześniem 2023 r., w odpowiedzi na rosnącą inflację w następstwie pandemii Covid-19 i częściową utratę dostępu do energii z Rosji po jej inwazji na Ukrainę.

Bank centralny ze stratą

Instytucja poniosła wzrost wydatków odsetkowych na kluczowe zobowiązania, podczas gdy dochody odsetkowe z aktywów nie nadążały, ponieważ wiele z nich jest oprocentowanych stałą stopą lub mają długie terminy zapadalności.

Bank zanotował netto stratę odsetkową w wysokości 7,19 miliarda euro w 2023 r., po dochodzie w wysokości 900 milionów euro w 2022 r.

— Siła finansowa EBC jest dodatkowo podkreślona przez jego kapitał i znaczące rachunki rewaluacyjne, które razem wyniosły 46 miliardów euro na koniec 2023 roku — twierdzą przedstawiciele banku w komunikacie.

Bank centralny powiedział, że przeniesie stratę na swoim bilansie, aby zrównoważyć przyszłe zyski. Nie dokona natomiast dystrybucji zysku do centralnych banków narodowych strefy euro za rok 2023.

Przez osiem lat EBC stosował politykę stymulacji fiskalnej, która zwiększyła jego bilans, ale była postrzegana jako kontrowersyjna w niektórych kręgach.

Wyższe stopy spowodowały straty w kilku narodowych bankach centralnych, w tym w niemieckim Bundesbanku i Szwajcarskim Banku Narodowym.

Chociaż straty nie mają wpływu na zdolność banku centralnego do realizacji mandatu utrzymania stabilności cen, roczne wyniki są obserwowane jako miara wiarygodności i mogą mieć wpływ na szersze działania. Na pewno wpływa to na pogorszenie autorytetu całej instytucji.

Holger Schmieding, główny ekonomista w Berenberg, powiedział, że wynik EBC był jednak "całkowicie spodziewany" i "nie jest dużym problemem".

ZOBACZ RÓWNIEŻ