ESG: Kapitał ludzki filarem biznesu przyszłości. Kluczowa rola HR w strategii ESG

esg
Fot. materiały prasowe
E-konferencja Helping Hand za nami! Sposób, w jaki firma zarządza relacjami ze swoimi interesariuszami — pracownikami, partnerami, klientami - ma znaczący wpływ nie tylko na jej wizerunek, ale także na wyniki biznesowe. Szalenie istotną kwestię odgrywa skutecznie wdrożona i realizowana kompleksowo strategia ESG.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

ESG to nie jest chwilowy trend – to długookresowe, strategiczne działania, które mają bezpośredni wpływ zarówno na wizerunek, wartość firmy, jak i jej ocenę wśród inwestorów – to tylko kilka wniosków płynących z e-konferencji Helping Hand pt. „ESG: Kapitał ludzki filarem biznesu przyszłości. Kluczowa rola HR w strategii ESG”.

150 firm raportuje ESG

W Polsce obowiązkowi raportowania ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) podlega obecnie 150 firm, a w kolejnych latach coraz więcej spółek będzie objętych tym obowiązkiem -  do 2026 roku pula ta powiększy się do ok. 4000. Oznacza to, że ok. 90% tych organizacji musi przygotować się na zmianę.

Wszyscy eksperci konferencji byli zgodni, że programy ESG kształtują świat, w którym żyjemy i mają wpływ na aktywność biznesową organizacji. Choć wielu liderów podkreśla, że firma to człowiek, to właśnie zakres „S” (społeczny) nadal sprawia firmom najwięcej trudności, przez co niejednokrotnie jest w działaniach strategicznych niedoceniany. A przecież uwzględnia on m.in. takie aspekty, jak standardy pracy, przestrzeganie praw człowieka, benefity pracownicze, bezpieczeństwo czy współpraca ze społecznościami lokalnymi, dostawcami, klientami.

Działy HR wspierają strategię ESG

Zdaniem prelegentów konferencji, wdrożenie skutecznej strategii w „S” jest możliwe tylko przy zaangażowaniu działów HR, które na co dzień odpowiadają za szereg aktywności związanych m.in. ze rozwojem pracowników, wynagrodzeniami, rotacją, przyciąganiem i zatrzymywaniem talentów, równością płac bez względu na płeć czy różnorodnością.

To wszystko bezapelacyjnie tworzy ogromne możliwości realizacji różnorodnych, zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie działań, spójnych z kulturą organizacyjną firmy. Z drugiej strony - pominięcie tego programu naraża firmę na duże ryzyka - między innymi wizerunkowe, straty talentów czy niskiego zaangażowania. Nie ulega więc wątpliwości, że działy HR mają nową rolę do odegrania i powinny jak najszybciej uwzględniać działania ESG w codziennej pracy. To one już niebawem będą odpowiedzialne za ten bardzo ważny obszar, któremu będą się przyglądali np. inwestorzy i konsumenci.

Dbanie o samopoczucie pracowników

Wydarzenie „ESG: Kapitał ludzki filarem biznesu przyszłości. Kluczowa rola HR w strategii ESG”  było okazją do rozmów o wszelkich aspektach dotyczących działalności firm w obszarze ESG, ze szczególnym uwzględnieniem „S”.

W spotkaniu udział wzięło 10 praktyków - reprezentantów takich organizacji jak: Colliers International, GPW, NN Investment Partners TFI, BNP Paribas, bfagencja.pl,  Xella Polska, Sięgaj po Więcej, Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy oraz Helping Hand – organizatora tego spotkania.

Firma Helping Hand, uwzględniając najlepsze rynkowe praktyki, stworzyła program dbający o samopoczucie pracowników poszerzony o kwestie różnorodności, inkluzywności oraz rozwoju kompetencji miękkich managerów. Tym samym pomaga organizacjom w realizacji skutecznej strategii ESG skoncentrowanej przede wszystkim na wdrożeniu działań objętych  raportowaniem obszaru „Social”.

My Company Polska objął to wydarzenie Patronatem Medialnym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ